Kvinnor arbetar i café

Foto: Johnér Bildbyrå

6dec

Tema forskning: Så påverkar digitaliseringen jobbet och arbetsmiljön

SeminariumDigitalt & fysiskt
onsdag 6 december 2023 klockan 13.00 - 16.00

Anmälan senast den 5 december 2023

Digitaliseringens inverkan på arbetslivet i kommun- och regionsektorn innebär inte bara att arbetet automatiseras. Det ger även påverkan på verksamheten i och med att arbetets innehåll förändras, vilket ställer nya krav på digital kompetens och förändringsbenägenhet för många yrken.

Länk till den digitala sändningen

Ta del av forskningsresultaten från FoU-programmet Digitaliseringens effekter på arbetsmiljön i kommun- och regionsektorn och få den senaste forskningen om hur anställdas arbeten och arbetsmiljö tas i beaktande när verksamheter digitaliseras.

Vad händer med arbetsmiljön när AI och robotkollegor blir en del av vår vardag och hur påverkar digitaliseringen arbetsmiljön i primärvården?

Få även tillämpbara verktyg inom exempelvis digitala aggressioner inom skolan och styrning av sociala medier.

Tillsammans får vi mer kunskap om konkreta förebyggande och främjande åtgärder som ger praktisk nytta i arbetslivet.

Välkommen!

När och var?

Lunch serveras för deltagare på plats från kl. 12.00. Seminariet börjar kl 13.00 och slutar kl 16.00.

Plats: Afa För­säkring, Klara Södra Kyrkogata 18 Stockholm Lokal: Hörsalen (nedre botten)

Vänligen observera att antalet platser i vår hörsal är begränsat till 100 personer.

Vill du delta digitalt?

En länk till den digitala sändningen skickas dagen före.

Datum för anmälan

Deadline anmälan för fysiskt deltagande 30 november.

Deadline anmälan för digitalt deltagande 5 december.

Har du frågor?

Kontakta oss på fou@afaforsakring.se

Ur programmet

Från blankett till robot? Om automatiserad ärendehantering i svenska kommuner

Ida Lindgren, Linköpings universitet

AI i byråkratins tjänst – förändrad digital arbetsmiljö när robotkollegor blir en del av vardagen

Maria Åkesson, Michel Thomsen Högskolan i Halmstad och Mia Lundholm, Halmstads kommun

Kommunal & Digital (KomDig): Digitaliseringens betydelse för mellanmänskliga relationer, organisatoriska sammanhang och arbetsmiljö

Carin Håkansta, Karlstad universitet

Arbetsmiljö i den robotiserade demensvården: sociala robotars betydelse för vårdgivares arbetssätt och arbetsmiljö

Marcus Persson, Linköpings universitet

Ledarskap för ett hållbart digitalt arbetsliv – teknikstrategier och arbetslivets gränser

Karin Hedström, Örebro universitet

Digitala aggressioner – en ny arbetsmiljörisk inom skolan

Rebecka Cowen Forssell, Malmö universitet

Implementering av digital primärvård –
arbetsmiljöaspekter på digitala vårdmöten med läkare

Per Nilsen, Hanna Fernemark, Linköpings universitet

Förbättrade arbets- och patientflöden i primärvården med digitalt Flow

Gudbjörg Erlingsdottir, Lunds Tekniska Högskola

Utveckling av rekommendationer för implementering av e-hälsa i primärvården baserat på fallstudier (ePrIm)

Maria Hägglund, Uppsala universitet