Anteckningsblock och dator

Foto: Pixabay

Investerings­riktlinjer

Investeringsriktlinjerna beskriver hur tillgångar i Afa Liv, Afa Sjuk och Afa Trygg ska placeras, samt metoder och processer för risk­hantering.

Afa Liv, Afa Sjuk och Afa Trygg har i uppdrag att tillgodose de försäkrades behov av ekonomisk trygghet till en låg kostnad. Kapitalförvaltningen har till uppgift att förvalta Afa Livs, Afa Sjuks och Afa Tryggs kapital på ett sådant sätt, att dess försäkringsåtaganden och kassaflöden vid varje tidpunkt kan uppfyllas.

Målet för kapitalförvaltningen är att maximera avkastningen inom de ramar och fastställda risknivåer som styrelsen beslutat om.