Anteckningsblock och dator

Foto: Pixabay

Investerings­riktlinjer

Investeringsriktlinjerna beskriver hur tillgångar i Afa För­säkring ska placeras, samt metoder och processer för risk­hantering.

Afa För­säkring (fullständigt företagsnamn Afa För­säkring tjänste­pensions­aktiebolag) har i uppdrag att tillgodose de försäkrades behov av ekonomisk trygghet till en låg kostnad. Kapital­förvaltningen har till uppgift att förvalta Afa Försäkrings kapital på ett sådant sätt, att dess försäkringsåtaganden och kassaflöden vid varje tidpunkt kan uppfyllas.

Målet för kapital­förvaltningen är att maximera avkastningen inom de ramar och fastställda risknivåer som styrelsen beslutat om.