Hot, våld och rån i arbetet

Om du blivit utsatt för hot, våld eller rån på din arbetsplats, kan du ha rätt till ersättning från vår arbetsskade­försäkring. Försäkringen gäller även om du blir utsatt till eller från arbetsplatsen.

Försäkring vid hot, våld och rån i arbetet

Har du blivit utsatt för hot, våld eller rån i arbetet och drabbats av en personskada – fysisk eller psykisk – kan du ha rätt till ersättning från vår försäkring.

Försäkringen gäller om du blivit utsatt:

 • På din arbetsplats, eller

 • till eller från din arbetsplats.

Så fungerar ersättningen vid hot, våld och rån på jobbet

Du kan få ersättning för:

 • Inkomstförlust

 • Kostnader

 • Sveda och värk

 • Bestående besvär

Om du har utsatts för brott kan du också ha rätt till ersättning från gärningspersonen eller Brottsoffermyndigheten.

Här nedanför kan du läsa mer om vad du kan för ersättning för och hur ersättningen fungerar.

Om du är sjukskriven på grund av din skada, kan du få ersättning för inkomstförlust.

Du kan få ersättning för olika kostnader på grund av din skada. Det kan vara kostnader för läkarvård och läkemedel. Kom ihåg att spara dina kvitton.

Sveda och värk är en ersättning för det fysiska och psykiska lidande du upplever när din skada läker. Du kan få ersättning för sveda och värk om du utsatts för någon form av våld och hot på din arbetsplats, eller till eller från din arbetsplats.

Du kan få ersättning för bestående besvär, det vill säga medicinsk invaliditet. Det innebär att du inte kan göra något du kunde innan skadan. Det kan till exempel vara att du inte kan böja ett knä, har problem med att lyfta eller har viss smärta.

Anmäl och sök ersättning

Du gör din anmälan digitalt, genom att logga in på Mina sidor med ditt BankID. Det går också att anmäla genom att fylla i en blankett.

Skicka gärna med viktiga handlingar och uppgifter tillsammans med anmälan. Det kan vara:

 • Läkarintyg, om du varit sjukskriven.

 • Kvitton för kostnader.

 • Egen berättelse om händelsen.

 • En skiss eller ritning över lokalen, om fler var inblandade. Markera var personal och gärningspersonen befann sig.

 • Polisanmälan och om dom från till exempel tingsrätt finns.

Specialister på arbetsskador på grund av hot, våld och rån

Vi har en särskild avdelning som är specialiserade på arbetsskador som orsakats av hot, våld och rån. När vi fått in din anmälan går en handläggare igenom ditt ärende. Vi skickar sedan ett brev där vi ber dig ringa till oss för ett samtal. Du väljer själv när du vill ringa.

Syftet med samtalet är att vi i lugn och ro går igenom det som hänt. Samtalet kan också ge oss viktiga uppgifter om händelseförloppet, behandling och sjukskrivning.

Person med gipsad arm.

Försäkring vid arbetsskada

Har du skadat dig i samband med ditt jobb? Då kan du ha rätt till extra ersättning från din försäkring i kollektiv­avtalet.