Hot, våld och rån i arbetet

Om du blivit utsatt för hot, våld eller rån på din arbetsplats, kan du ha rätt till ersättning från vår arbetsskade­försäkring. Försäkringen gäller även om du blir utsatt till eller från arbetsplatsen.

För­säkring vid hot, våld och rån i arbetet

Har du blivit utsatt för hot, våld eller rån i arbetet och drabbats av en personskada – fysisk eller psykisk – kan du ha rätt till ersättning från vår för­säkring.

Försäkringen gäller om du blivit utsatt:

 • På din arbetsplats, eller

 • till eller från din arbetsplats.

Så fungerar ersättningen vid hot, våld och rån på jobbet

Du kan få ersättning för:

 • Inkomstförlust

 • Kostnader

 • Sveda och värk

 • Bestående besvär

Om du har utsatts för brott kan du också ha rätt till ersättning från gärningspersonen eller Brottsoffermyndigheten.

Illustration från Brottsofferguiden

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten är Sveriges expertmyndighet för brottsofferfrågor. Myndigheten arbetar för att främja brottsoffers rättigheter och uppmärksamma deras behov och intressen.

Här nedanför kan du läsa mer om vad du kan för ersättning för och hur ersättningen fungerar.

Anmäl och sök ersättning

Du gör din anmälan digitalt, genom att logga in på Mina sidor med ditt BankID. Det går också att anmäla genom att fylla i en blankett.

Skicka gärna med viktiga handlingar och uppgifter tillsammans med anmälan. Det kan vara:

 • Läkarintyg, om du varit sjukskriven.

 • Kvitton för kostnader.

 • Egen berättelse om händelsen.

 • En skiss eller ritning över lokalen, om fler var inblandade. Markera var personal och gärningspersonen befann sig.

 • Polisanmälan och om dom från till exempel tingsrätt finns.

Specialister på arbetsskador på grund av hot, våld och rån

Vi har en särskild avdelning som är specialiserade på arbetsskador som orsakats av hot, våld och rån. När vi fått in din anmälan går en handläggare igenom ditt ärende. Vi skickar sedan ett brev där vi ber dig ringa till oss för ett samtal. Du väljer själv när du vill ringa.

Syftet med samtalet är att vi i lugn och ro går igenom det som hänt. Samtalet kan också ge oss viktiga uppgifter om händelseförloppet, behandling och sjukskrivning.

Person med gipsad arm.

För­säkring vid arbetsskada

Har du skadat dig i samband med ditt jobb? Då kan du ha rätt till extra ersättning från din för­säkring i kollektiv­avtalet.