Premie­befrielse­försäkring vid föräldraledighet

Försäkringen betalar in premier till tjänste­pension när man är föräldraledig från sin anställning eller får graviditets­penning.

Den här försäkringen ingår i vissa avtal, men inte i alla. Du behöver därför välja vilken information som ska visas.

Försäkringen kan ge

 • 4,5 procent av din sjukpenninggrundande inkomst
 • 30 procent av inkomst över 7,5 inkomstbasbelopp
 • Upp till 390 dagars ersättning
Barnvagn
Barnvagn

Här nedan hittar du mer information om hur premiebefrielseförsäkringen fungerar vid föräldraledighet.

Premiebefrielseförsäkringen gäller för arbetare på privata företag och inom kooperationen. Försäkringen betalar i arbetsgivarens ställe in premier till tjänstepensionen när de anställda är föräldralediga.

Försäkringen gäller när den anställda:

 • Får föräldrapenning eller graviditetspenning från Försäkringskassan.

 • Har en sjukpenninggrundande inkomst, SGI.

 • Har arbetat minst 25 procent veckan innan sin föräldraledighet.

Från och med 1 januari 2023, gäller försäkringen från och med den månad man fyller 22 år.

För den som söker premiebefrielseförsäkring för föräldraledighet i efterhand gäller följande åldersgräns:

 • För 2022 gäller försäkringen från och med den månad man fyller 23 år

 • För 2021 gäller försäkringen från och med den månad man fyller 24 år

 • För 2020 gäller försäkringen från och med den månad man fyller 25 år

Man omfattas av försäkringen till och med månaden innan ens 65-årsdag.

Försäkringen gäller inte vid tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn, VAB, eller vid de 10 dagarna i samband med barnets födelse.

Var uppmärksam på att vissa avtal har kompletterande regler och villkor. Skillnader mellan olika avtal kan omfatta sådant som åldersgräns för ersättning och ersättningspremie. Du hittar vad som gäller för just ditt kollektivavtal under Kollektivavtal som ger mer till tjänste­pensionen vid föräldraledigt nedan.

När du ansöker om föräldrapenningtillägg ansöker du samtidigt till premiebefrielseförsäkringen. Du kan ha rätt till pensionsavsättning även om det skulle visa sig att du inte har rätt till föräldrapenningtillägg.

Du kan även ansöka genom att ringa till oss på 0771-88 00 99.

När vi gör inbetalningar till tjänstepensionen från Premiebefrielseförsäkringen, skickar vi premierna till Fora. De gör sedan inbetalningar till den valda förvaltaren.

Den ersättning som går till tjänstepensionen kallas för pensionspremier. Hur stor premien blir beror på den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI. Det är Försäkringskassan som bestämmer SGI baserat på årsinkomst.

Premiebefrielseförsäkringen betalar in premier som motsvarar 4,5 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten, för en årsinkomst upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Det vill säga 511 500 kronor.

En årsinkomst på mer än 7,5 inkomstbasbelopp, ger 30 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten på det som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.

Du kan läsa mer om vad som gäller i just ditt avtal under rubriken Kollektivavtal som ger mer till tjänste­pensionen vid föräldraledighet nedan.

Vissa kollektivavtal betalar ytterligare pensionspremier till dig som privatanställd arbetare under din föräldraledighet. Det gäller följande kollektivavtal. Är du osäker om du omfattas av någon av avtalen? Prata med din arbetsgivare.

Installationsavtalet

Installatörsföretagen (tidigare EIO) och Svenska Elektrikerförbundet (SEF), för anställda som omfattas från och med 1 januari 2016.

Kraftverksavtalet

EnergiFöretagens Arbetsgivarförening (EFA) och Svenska Elektrikerförbundet (SEF), för anställda som omfattas från och med 1 januari 2018.

Elektroskandiaavtalet

Teknikgrossisternas Arbetsgivareförening (TGA) och Svenska Elektrikerförbundet (SEF), för anställda som omfattas från och med 1 januari 2018.

Måleriavtalet

Måleriföretagen och Målarförbundet, för anställda som omfattas från och med 1 januari 2018.

Måleriavtalet och Månadslön

Fastigo och Målarförbundet, för anställda som omfattas från och med 1 januari 2018.

Massa-och Pappersavtalet

Industriarbetsgivarna och Svenska Pappersindustriarbetareförbundet, för anställda som omfattas från och med 1 januari 2018.

Blå avtalet

Industriarbetsgivarna, IF Metall och Seko, för anställda som omfattas från och med 1 januari 2018.

Privatteateravtalet

Svensk Scenkonst och Scen & Film, Svenska Musikerförbundet och Yrkesmusikerförbundet, för anställda som omfattas från och med 1 april 2018.

Byggavtalet

Byggföretagen och Byggnads, för anställda som omfattas från och med 1 december 2020.

Glasmästeriavtalet

Glasbranschföreningen och Byggnads, för anställda som omfattas från och med 1 december 2020.

Teknikinstallationsavtalet

Installatörsföretagen och Byggnads, för anställda som omfattas från och med 1 december 2020.

Plåt- och Ventilationsavtalet

Plåt- och ventföretagen och Byggnads, för anställda som omfattas från och med 1 december 2020.

Lageravtalet

Teknikgrossisternas Arbetsgivarförening och Handelsanställdas förbund, för anställda som omfattas från och med 1 januari 2021.

Danscentrumavtalet

Danscentrum och fackförbundet för Scen & Film, för anställda som omfattas från och med 1 november 2020.

Teatercentrumavtalet

Teatercentrum och fackförbundet för Scen & Film, för anställda som omfattas från och med 1 november 2020.

Väg- och Banavtalet

Sveriges Byggindustrier och SEKO, för anställda som omfattas från och med 1 december 2020.

Entreprenadmaskinavtalet

Maskinentreprenörerna och Byggnads, för anställda som omfattas från och med 1 december 2020.

Nej, försäkringen gäller även om du inte är med i facket.

Försäkringen gäller från första arbetsdagen och så länge du är anställd. Den gäller till och med månaden innan du fyller 65 år.

 • Från den 1 januari 2023 gäller försäkringen från och med den månad man fyller 22 år.

Innan dess gällde följande åldersgränser:

 • 1 januari 2022 - 31 december 2022 gällde försäkringen från och med den månad man fyller 23 år.

 • 1 januari - 31 december 2021 gällde försäkringen från och med den månad man fyllde 24 år.

 • 1 januari 2008 - 31 december 2020 gällde försäkringen från och med den månad man fyllde 25 år.

 • 1 januari 2001 - 31 december 2007 gällde försäkringen från och med den månad man fyllde 21 år.

 • 2000 - 2001 gällde försäkringen från och med den månad man fyllde 22 år.

Kompletterande pensionspremier kan även betalas inom vissa kollektivavtal. Det finns ingen undre åldersgräns för att omfattas av kompletterande pensionspremier. När dessa premierna kan betalas beror på vilket kollektivavtal du jobbar inom.

Nej, du måste ha en anställning där du omfattas av premiebefrielseförsäkringen varje gång som du börjar en ny period med graviditetspenning eller föräldrapenning.

Nej. Försäkringen gäller inte för de 10 dagarna som den andra föräldern, som inte fött barnet, har rätt till i samband med förlossningen. 

Det är du som tar ut föräldraledighet eller graviditetspenning som gör anmälan.

Du anmäler samtidigt till premiebefrielseförsäkringen när du ansöker om ersättning från föräldra­penning­tillägget. Du kan också ringa in och anmäla hos kundtjänst på 0771-88 00 99.

Arbetsgivare kan också göra en anmälan för din räkning genom att ringa oss på 08-696 41 80.

Du anmäler när du fått graviditetspenning eller föräldrapenning från Försäkringskassan.

Det enklaste är om du anmäler till föräldrapenningtillägget, för då gör du samtidigt en anmälan till premiebefrielseförsäkringen.

Försäkringen gäller de dagar du får föräldrapenning från Försäkringskassan. Försäkringen gäller i 390 hela dagar per födsel. Två dagar med halv föräldrapenning räknas som en hel dag.

Från den 1 januari 2023 gäller försäkringen från och med den månad du fyller 22 år.

Vissa kollektivavtal ger ytterligare ersättning till tjänstepensionen. För de avtalen gäller ingen åldersgräns.

Nej. Försäkringen gäller vid föräldrapenningdagar och inte för tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn (VAB).

Ja, om du har valt Familjeskydd. Familjeskyddet kan komma att sänkas eller sägas upp om premiebefrielseförsäkringens premier inte räcker till det familjeskydd du valt.

Ja. För Avtals­pension SAF-LO kan du läsa mer på Foras hemsida om hur du väljer förvaltare. För Gemensam tjänste­pension (GTP) kan du läsa mer på Pensionsvalets hemsida.

Nej, pensionspremien är inte skattepliktig. Däremot betalar man skatt när man så småningom tar ut sin tjänstepension.

Om du vill ta del av en fullständig beskrivning av försäkringen kan du läsa försäkringsvillkoren. Du kan ladda ner, skriva ut eller beställa hem villkoren genom att kontakta oss på 0771-88 00 99. Du kan även få villkoren hemskickade genom att fylla i vårt kontaktformulär.

 • Omslag till Försäkringsvillkor och bestämmelser 2022
  PDF

  Försäkringsvillkor för privat sektor

  Läs villkor för dessa försäkringar: Avtalsgrupp­sjukförsäkring (AGS), Trygghets­försäkring vid arbetsskada (TFA), Tjänstegrupp­livförsäkring (TGL), Försäkring om avgångs­bidrag (AGB), Föräldra­penning­tillägg (FPT) och premie­befrielse­försäkring.

  Filnummer: F0265
  Ladda ner (1.85 MB)
 • Omslag till försäkringsvillkor för kooperativt anställda
  PDF

  Försäkringsvillkor kooperativt anställda

  Läs villkoren för trygghets­försäkring vid arbetsskada och premie­befrielse­försäkring. Dessutom villkor för sjuklivränta och förlängd livränta för personer födda 1933-1968.

  Filnummer: F6131
  Ladda ner (297 KB)
Förälder med barn i famnen.

Går du snart på föräldraledighet?

När du får föräldrapenning från Försäkrings­kassan kan du få extra ersättning från föräldra­penning­tillägget.