Grundutbildning försäkrings­informatörer

Som ny försäkrings­informatör erbjuds du inom cirka ett halvår en Grundutbildning. Utbildningen är gemensam för både arbetsgivarens och fackets försäkrings­informatörer.

Fysisk Grundutbildning (två dagar)

Den första dagen startar vi klockan 09:00 och slutar klockan 16:00.

Den andra dagen startar vi klockan 08:30 och slutar klockan 15:00.

Efter Grundutbildningen får du, inom ett halvår, en inbjudan till Vidareutbildning.

Digital Grundutbildning (en dag)

Vi startar klockan 09:00 och slutar klockan 15:00

Före och efter utbildningen får du några digitala lektioner att göra på egen hand.

Efter Grundutbildningen får du, inom ett halvår, en inbjudan till Vidareutbildning.

Utbildningsort

Du kan välja om du vill genomföra din utbildning på plats i en kurslokal eller i ett helt digitalt möte.

De fysiska Grundutbildningarna pågår i två dagar.

De digitala Grundutbildningarna pågår en heldag i Zoom och kompletteras med kortare lektioner som skickas ut via e-post.

Innehåll

Under Grundutbildningen får du grund­läggande kunskaper om lag- och avtalsförsäkringar vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall. Utbildningen innehåller även viktiga inslag om hur du bäst sprider kunskapen om de kollektiv­avtalade för­säkring­arna i din organisation. Du kommer att träffa andra informatörer och får möjlighet att utbyta erfarenheter samt hitta samarbetspartners i uppdraget att nå ut med informationen.

Observera att utbildningen, utöver försäkrings­skyddet enligt lag, endast avhandlar kommun- och regionavtalet.

Mål

När du gått Grundutbildningen kommer du:

  • Ha grund­läggande kunskap om de kollektiv­avtalade för­säkring­arna vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall

  • Veta vart du ska vända dig för att få mer information

  • Ha fått tips om hur du kan sprida information om de kollektiv­avtalade för­säkring­arna.

Du som är anmäld som försäkrings­informatör kommer att få en personlig inbjudan till utbildning.

Program för utbildningen

Praktiskt information

Material

Du får det material du behöver när du kommer till oss på Grundutbildningen. Vi skickar Försäkrings­handboken till dig när du gått din utbildning.

Anmälan

Anmälan till utbildningarna gäller dig personligen och är bindande. Om du avbokar din plats senare än en vecka före utbildningstillfället, medför det kostnader för våra beställare Sveriges Kommuner och Regioner, AkademikerAlliansen, Kommunal och OFR .

Bekräftelse

När du anmält dig via webben får du en första bekräftelse direkt. Definitiv bekräftelse med all information skickas till dig sex veckor innan utbildningen.

Lokal, måltider och logi

Afa För­säkring bokar och betalar på uppdrag av våra beställare, kostnader för lokal, måltider och vid lång resväg även logi för utbildningsdagarna. Observera att du själv inte ska boka logi utan det gör vi åt dig.

Resor

Resebeställningsblankett med telefonnummer till resebyrån och vad du ska uppge när du bokar din resa, bifogas i samband med den definitiva bekräftelsen som du får sex veckor innan utbildningen.

Du tar kontakt med resebyrån senast 14 dagar före avresa för att boka din flyg- eller tågresa i 2:a klass.

Ersättningsblankett

Vi lämnar ersättning för resor med allmänna kommunikationsmedel, som inte går att boka hos resebyrån, samt parkeringskostnader. Kvitto måste bifogas. Reser du med egen bil lämnas milersättning med 37 kronor/mil.

Så här får du dina pengar

Vi skickar pengarna genom Swedbank. Du behöver anmäla ditt kontonummer på swedbank.se/kontoregister. Det ska du göra om du har ett konto hos Swedbank eller annan svensk bank. Om du inte anmäler kontonummer får du en utbetalningsavi med posten.

För dig som är facklig försäkrings­informatör

Ledighet

När du får den första bekräftelsen från oss ansöker du om ledighet hos din arbetsgivare, i första hand med bibehållna löneförmåner. Det gör du med stöd av förtroendemannalagen. Om du inte får lön under utbildningsdagen från din arbetsgivare kan vi lämna ersättning. Tillsammans med den definitiva bekräftelsen bifogas ersättningsblankett med regler för ersättning vid inkomstförlust som ska fyllas i av din arbetsgivare.

Inkomstförlust ersätts inte för arbetsgivarens försäkrings­informatörer

Utbetalning av ersättning

Ersättningsblanketten skickar du efter utbildningens slut till:

Afa För­säkring

Kommunikation

106 27 Stockholm

Ersättningarna betalas via Afa För­säkring, genom Swedbank, till det konto som finns registrerat. Finns inget sådant konto får du en utbetalningsavi.

Har du några frågor?

Kontakta någon av våra utbildningsadministratörer.

Drivs på uppdrag av

Sveriges Kommuner och Regioner logotyp
Akademikeraliansen logotyp
Kommunal logotyp
Offentliganställdas Förhandlingsråd