Möte med kollegor

Exempel på arbetsmiljö­utbildningar

För vilka arbetsmiljö­utbildningar kan man få ekonomiskt stöd? Till exempel vidareutbildning för arbetsmiljö­ombud, skydds­ombud och chef. För chefer kan stöd även lämnas för grundutbildning inom arbetsmiljö, till exempel BAM eller motsvarande.

Vidareutbildning

Stöd kan lämnas för vidareutbildningar för arbetsmiljöombud, skyddsombud och chef. Dessa vidareutbildningar kan arbetsgivare ansöka om stöd för sina skydds-arbetsmiljöombud och/eller chefer:

 • Förebygga hot och våld på jobbet

 • SAM i praktiken

 • Samverkan och förändringsarbete – påbyggnadsutbildning

 • Arbetsmiljö för chefer – att planera och leda arbetsmiljöarbetet

 • Riskbedömning

 • Kemiska hälsorisker

 • Arbetslivsinriktad rehabilitering

 • Skiftarbete och hälsa

 • Friskfaktorer i arbetslivet

 • Hälsofrämjande ledarskap

 • Krishantering – avlastningssamtal

 • Öppet kontor – om att inreda och arbeta tillsammans

 • Utveckla arbetsklimatet – handledarutbildning för chefer och arbetsledare

 • Säkerhetskultur

 • Vidareutbildning för skyddsombud/arbetsmiljöombud (regionala och huvudskyddsombud)

 • Fysiska och psykiska belastningsfaktorer

 • Hot och våld i arbetslivet

 • Chefens arbetsmiljöansvar

 • Organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Riskbruk i arbetslivet

 • Repetition av arbetsmiljöutbildning på grundläggande nivå räknas som en vidareutbildning.

Grundutbildning

Stöd kan lämnas för utbildning på grundläggande nivå för chef. Om skydds-arbetsmiljöombud går grundläggande utbildning tillsammans med chef utgår en högre ersättning för chefens utbildningskostnad. Exempel på grundutbildning:

 • BAM eller motsvarande

Format på utbildningarna

Arbetsmiljöutbildningens omfattning ska motsvara minst en endagars, lärarledd utbildning. Med chef avses den person som i sin roll både har personalansvar och delegerade arbetsmiljöuppgifter.

 • Öppna och företagsanpassade utbildningar

 • Digitala distansutbildningar

 • Även för e-utbildning gäller stödet bara kursavgift för chefer och skyddsombud/arbetsmiljöombud.

 • En kursplan för utbildningen ska bifogas vid ansökan om stöd.

en lärare förklarar en uppgift för barn i ett klassrum

Anslutna utbildnings­anordnare

Här kan du söka efter godkända utbildnings­anordnare. Afa Försäkring utvärderar och godkänner utbildnings­anordnare men vi rekommenderar ingen specifik aktör.