Möte med kollegor

Exempel på arbetsmiljö­utbildningar

För vilka arbetsmiljö­utbildningar kan man få ekonomiskt stöd? Till exempel vidareutbildning för arbetsmiljö­ombud, skydds­ombud och chef. För chefer kan stöd även lämnas för grundutbildning inom arbetsmiljö, till exempel BAM eller motsvarande.

Information om Stöd för arbetsmiljö­utbildning

Stöd för arbetsmiljö­utbildning har varit ett treårigt projekt där parterna förlängde möjligheten att ansöka om stödet. Intresset har varit stort och möjligheten att ansöka stängde klockan 16:00 den 26 april 2024.

Inskickade ansökningar kommer handläggas i turordning, tills det att pengarna tar slut. Notera därför att en inskickad ansökan kan komma att få avslag om pengarna tagit slut.

Vi kommer ha längre handläggningstider

Vidareutbildning

Stöd kan lämnas för vidareutbildningar för arbetsmiljö­ombud, skydds­ombud och chef.
Dessa vidareutbildningar kan arbetsgivare ansöka om stöd för sina skydds-arbetsmiljö­ombud och/eller chefer:

 • Förebygga hot och våld på jobbet

 • SAM i praktiken

 • Samverkan och förändringsarbete – påbyggnadsutbildning

 • Arbetsmiljö för chefer – att planera och leda arbetsmiljö­arbetet

 • Riskbedömning

 • Kemiska hälsorisker

 • Arbetslivsinriktad rehabilitering

 • Skiftarbete och hälsa

 • Friskfaktorer i arbetslivet

 • Hälsofrämjande ledarskap

 • Krishantering – avlastningssamtal

 • Öppet kontor – om att inreda och arbeta tillsammans

 • Utveckla arbetsklimatet – handledarutbildning för chefer och arbetsledare

 • Säkerhetskultur

 • Vidareutbildning för skydds­ombud/arbetsmiljö­ombud (regionala och huvudskyddsombud)

 • Fysiska och psykiska belastningsfaktorer

 • Hot och våld i arbetslivet

 • Chefens arbetsmiljöansvar

 • Organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Riskbruk i arbetslivet

 • Repetition av arbetsmiljö­utbildning på grund­läggande nivå räknas som en vidareutbildning.

Grundutbildning

Stöd kan lämnas för utbildning på grund­läggande nivå för chef. Om skydds-arbetsmiljö­ombud går grund­läggande utbildning tillsammans med chef utgår en högre ersättning för chefens utbildningskostnad. Exempel på grundutbildning:

 • BAM eller motsvarande

Format på utbildningarna

Arbetsmiljö­utbildningens omfattning ska motsvara minst en endagars, lärarledd utbildning. Med chef avses den person som i sin roll både har personalansvar och delegerade arbetsmiljöuppgifter.

 • Öppna och företagsanpassade utbildningar

 • Digitala distansutbildningar

 • Även för e-utbildning gäller stödet bara kursavgift för chefer och skydds­ombud/arbetsmiljö­ombud.

 • En kursplan för utbildningen ska bifogas vid ansökan om stöd.

en lärare förklarar en uppgift för barn i ett klassrum

Anslutna utbildnings­anordnare

Här kan du söka efter godkända utbildnings­anordnare. Afa För­säkring utvärderar och godkänner utbildnings­anordnare men vi rekommenderar ingen specifik aktör.