Möte med kollegor

Exempel på arbetsmiljö­utbildningar

För vilka arbetsmiljö­utbildningar kan man få ekonomiskt stöd? Till exempel vidareutbildning för arbetsmiljö­ombud, skydds­ombud och chef. För chefer kan stöd även lämnas för grundutbildning inom arbetsmiljö, till exempel BAM eller motsvarande.

Vidareutbildning

Stöd kan lämnas för vidareutbildningar för arbetsmiljö­ombud, skydds­ombud och chef.
Dessa vidareutbildningar kan arbetsgivare ansöka om stöd för sina skydds-arbetsmiljö­ombud och/eller chefer:

 • Förebygga hot och våld på jobbet

 • SAM i praktiken

 • Samverkan och förändringsarbete – påbyggnadsutbildning

 • Arbetsmiljö för chefer – att planera och leda arbetsmiljö­arbetet

 • Riskbedömning

 • Kemiska hälsorisker

 • Arbetslivsinriktad rehabilitering

 • Skiftarbete och hälsa

 • Friskfaktorer i arbetslivet

 • Hälsofrämjande ledarskap

 • Krishantering – avlastningssamtal

 • Öppet kontor – om att inreda och arbeta tillsammans

 • Utveckla arbetsklimatet – handledarutbildning för chefer och arbetsledare

 • Säkerhetskultur

 • Vidareutbildning för skydds­ombud/arbetsmiljö­ombud (regionala och huvudskyddsombud)

 • Fysiska och psykiska belastningsfaktorer

 • Hot och våld i arbetslivet

 • Chefens arbetsmiljöansvar

 • Organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Riskbruk i arbetslivet

 • Repetition av arbetsmiljö­utbildning på grund­läggande nivå räknas som en vidareutbildning.

Grundutbildning

Stöd kan lämnas för utbildning på grund­läggande nivå för chef. Om skydds-arbetsmiljö­ombud går grund­läggande utbildning tillsammans med chef utgår en högre ersättning för chefens utbildningskostnad. Exempel på grundutbildning:

 • BAM eller motsvarande

Format på utbildningarna

Arbetsmiljö­utbildningens omfattning ska motsvara minst en endagars, lärarledd utbildning. Med chef avses den person som i sin roll både har personalansvar och delegerade arbetsmiljöuppgifter.

 • Öppna och företagsanpassade utbildningar

 • Digitala distansutbildningar

 • Även för e-utbildning gäller stödet bara kursavgift för chefer och skydds­ombud/arbetsmiljö­ombud.

 • En kursplan för utbildningen ska bifogas vid ansökan om stöd.

en lärare förklarar en uppgift för barn i ett klassrum

Anslutna utbildnings­anordnare

Här kan du söka efter godkända utbildnings­anordnare. Afa För­säkring utvärderar och godkänner utbildnings­anordnare men vi rekommenderar ingen specifik aktör.