Äldre kvinna i långt, grått hår och glasögon sitter i möte med två andra personer.

Foto: Johnér bildbyrå

Som arbetsgivare kan du söka reha­bili­terings­stöd

Är du intresserad av att söka reha­bili­terings­stöd för en anställd som behöver arbetslivsinriktad rehabilitering i förebyggande syfte eller för att återgå i arbete? Här finns information till dig som arbetsgivare om reha­bili­terings­stödet.

Ansökan till reha­bili­terings­stöd görs via webbformulär:

Ansök om rehabiliteringsstödKomplettera en ansökan

Vem kan du ansöka för?

För att du som arbetsgivare ska kunna ansöka om reha­bili­terings­stöd för en anställd så behöver det finnas ett rehabiliteringsbehov. Rehabiliteringen kan vara i förebyggande syfte eller för att förkorta en sjukskrivning.

Arbetsgivare inom privat sektor och kooperation:

  • Kan ansöka för anställda som omfattas av sjukförsäkringen AGS.

  • Privatanställda tjänstemän omfattas normalt inte av sjukförsäkringen AGS om inte ett medarbetaravtal finns.

Arbetsgivare inom kommuner, regioner, Svenska kyrkan och kommunala företag:

  • Kan ansöka för anställda som omfattas av sjukförsäkringen AGS-KL. Ansökan måste göras senast sex månader efter rehabiliteringsinsatsens startdatum.

För att ansöka behöver du:

Informationsblad för reha­bili­terings­stödet

Mer information

På Försäkrings­kassans hemsida kan du som arbetsgivare bland annat läsa mer och ansöka om Försäkringskassans bidrag för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Det går bra att söka stöd både hos Afa För­säkring och Försäkrings­kassan.

Här hittar du Prevents Arbetsplatsdialogen och Suntarbetslivs Prehabguide som hjälper dig som arbetsgivare att upptäcka tidiga tecken på ohälsa och vägleder dig i arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering.

Kvinna sitter i soffa med laptop

Har du frågor? Kontakta oss!

rehabstod@afaforsakring.se08-696 40 00