Finansiella rapporter

Här hittar du finansiella rapporter som års­redovisningar och delårs­rapporter för Afa För­säkring tjänste­pensions­aktiebolag.

Här finns även års­redovisningar och delårs­rapporter för Afa Sjuk tjänste­pensions­aktiebolag, Afa Trygg tjänste­pensions­aktiebolag och Afa Liv tjänste­pensions­aktiebolag till och med delårs­rapport 2023. Därefter fusionerades de tre bolagen till ett bolag.

Under år 2023 fick vi in 326 000 nya försäk­rings­ären­den och betalade ut 8,6 miljarder kronor i ersättning till de försäkrade.

Vårt kapital placeras ansvarsfullt för att ge en avkastning som både tryggar framtida ersättningar och ger låga och långsiktigt stabila premier för våra försäkringstagare. Vi förvaltar 201 miljarder kronor.

Års­redovisning 2023

Anders Moberg, vd, Afa Försäkring

VD har ordet: Ett meningsfullt uppdrag

Afa För­säkring har en unik position på den svenska arbets­­marknaden. Vi försäkrar 9 av 10 anställda i Sverige och är därmed störst när det gäller för­säkring­ar i arbetslivet.

Delårs­rapporter