Behåll din livförsäkring när du får avtals­pension

När du får avtals­pension tidigare än din egentliga pension, kan du ha kvar samma livförsäkring som du hade genom jobbet. Livförsäkringen tecknas av din arbetsgivare och gäller tills du fyller 66 år.

Ett exempel på när det kan vara aktuellt är om du blir uppsagd nära din pensionsålder och får avtals­pension fram till din vanliga pension.

Om Tjänstegrupp­livförsäkring (TGL) vid tjänste­pension

  • 262 kronor per år (2024 års premie).

  • Ingen hälsodeklaration krävs.

  • Gäller tills du fyller 66 år eller tills du börjar på ett nytt jobb med motsvarande för­säkring.

  • Ersättningen som betalas ut är begravningshjälp till dödsboet, grundbelopp till familjen, och barnbelopp till barn under 21 år.

Läs mer om försäkring vid dödsfall

Så här tecknar du försäkringen

Be din arbetsgivare gå in på Fora.se. Där kan arbetsgivaren ladda ner, fylla i och skicka in blanketten för att teckna Tjänstegrupp­livförsäkring (TGL). Arbetsgivaren ska bifoga förhandlingsprotokoll.

Försäkringen finns hos Afa För­säkring, men det är Fora som man tecknar försäkringen hos och betalar premier till.

Frågor och svar

Om du är eller var anställd som arbetare på ett privat företag med kollektiv­avtal kan din arbetsgivare teckna försäkringen åt dig.

Du ska ha varit anställd 6 månader eller längre.

Din arbetsgivare behöver teckna försäkringen inom 180 dagar (cirka 6 månader) efter att du
började få avtals­pension.

Normalt sett gäller inte försäkringen dig som är tjänsteman på ett privat företag. Undantaget är om din arbetsgivare har tecknat tilläggsförsäkringen Tjänstegrupp­livförsäkring för tjänstemän. Fråga på din arbetsplats vad som gäller för dig.

Nej, försäkringen gäller även om du inte är med i facket.

Kolla först om du har försäkringen via facket!

Hos vissa fackförbund ingår den här försäkringen i fackavgiften. Kolla upp med ditt fackförbund först så att din arbetsgivare inte börjar betala för en för­säkring som du redan har.

Kontakta oss

Har du frågor? Ring vår kundtjänst på 0771-88 00 99