En byggjobbare med sin hjälm under armen och en ung man som masserar sin nacke.

Foto: Rikard Westman respektive Johnérs bildbyrå

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Afa Försäkring finansierar forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Genom ökad kunskap som kommer till praktisk nytta kan vi bidra till att förebygga arbetsskador och ohälsa i arbetslivet.

Besök vår forskningswebb

Varje år satsar vi 150 miljoner kronor på forskning och utveckling, FoU, inom arbetsmiljö och hälsa. Forskningen vi finansierar ska komma till praktisk nytta genom att förbättra arbetsmiljön och främja hälsan för anställda inom det privata näringslivet och i kommuner och regioner. På så vis kan vi bidra till ett tryggare arbetsliv med färre arbetsskador och minskad sjukfrånvaro.

Vår skadedatabas innehåller över 15 miljoner försäkringsärenden och ger en tydlig bild av vilka skador och sjukdomar som är vanligast i arbetslivet. Det gör att vi kan identifiera områden där vi som forskningsfinansiär kan bidra till att förbättra arbetsmiljön och främja hälsan. På så vis kan vi bevilja anslag för forskning där den gör störst nytta.

Vi vill långsiktigt bidra till en god arbetsmiljö med färre arbetsskador och minskad ohälsa. Det gör vi genom att stödja forskning som kommer till nytta på arbetsplatser.

Ulrika Hektor, chef för Afa Försäkrings FoU-avdelning

Öppna utlysningar

Flera gånger per år har vi öppna utlysningar där finansiering kan sökas för forskningsprojekt inom området arbetsmiljö och inom området hälsa. Forskningen inom arbetsmiljö förväntas förebygga och leda till färre arbetsskador. Inom området hälsa finansierar vi forskning som syftar till att stärka arbetsförmåga och som förväntas förebygga långvarig sjukfrånvaro.

Forsknings- och utvecklingsprogram

Inom områden som arbetsmarknadens parter bedömer som särskilt intressanta finansierar vi FoU-program, där flera forskningsprojekt får belysa ett aktuellt ämne ur olika perspektiv. Just nu pågår till exempel programmen Arbetsmiljöeffekter vid automatisering, robotisering och artificiell intelligens, Skadligt bruk i arbetslivet och Digitaliseringens effekter på arbetsmiljön inom kommun- och regionsektorn.

Mer information

Läs mer om vår FoU-verksamhet på: fou.afaforsakring.se. Där hittar du som forskare information om när och hur du kan ansöka om finansiering. Du kan också läsa om tidigare forsknings- och utvecklingsprojekt som vi har finansierat.

Glödlampa

FoU-avdelningen

fou@afaforsakring.se08-696 40 00
Klara Södra Kyrkogata 18 Stockholm

Källor till kunskap om arbetsmiljö

Maskinförare ute på uppdrag

Vi samarbetar med Prevent och Suntarbetsliv

Våra samarbetspartners Prevent och Suntarbetsliv förmedlar kunskap för en bättre arbetsmiljö. De omvandlar en del av resultaten av forskningen vi finansierar till praktiskt användbara verktyg.