VD har ordet: Ett meningsfullt uppdrag

Här kan du läsa vd Anders Mobergs inledning till års­redovisningen 2023.

Vi är stolta över vårt uppdrag och över att försäkringarna gör livet lite tryggare för många människor.

Anders Moberg, vd Afa Försäkring

Afa För­säkring har en unik position på den svenska arbets­marknaden. Vi försäkrar fem miljoner anställda i Sverige och är därmed störst när det gäller för­säkring­ar i arbetslivet. Varje arbetsdag betalar vi ut cirka 33 miljoner kronor i ersättningar.

Våra för­säkring­ar är en del av överenskommelserna mellan arbets­marknadens parter och bidrar till ökad trygghet för både arbetsgivare och arbetstagare. På Afa För­säkring är vi stolta över vårt uppdrag och över att för­säkring­arna gör livet lite tryggare för många människor.

Afa För­säkring skiljer sig lite från andra försäkringsbolag. Vi driver verksamheten utan syfte att dela ut vinst till våra ägare, Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Och vår ambition är att alla som har rätt till ersättning ska få det.

Sammanslagning av våra bolag

Den 6 oktober 2023 genomförde vi en fusion av de tre tjänste­pensions­bolag Afa För­säkring bestod av till ett bolag. Syftet är främst att effektivisera förvaltningen av placeringstillgångar och att förenkla administrationen vid rapportering.

En positiv effekt för de försäkrade är att vi nu använder Afa För­säkring som avsändare i all kommunikation istället för Afa Sjuk, Afa Trygg eller Afa Liv.

I samband med fusionen tillträdde Karl-Petter Thorwaldsson, tidigare bland annat LO-ordförande och näringsminister, som ny styrelseordförande för Afa För­säkring.

God avkastning och fortsatt nollpremie

En förutsättning för att vi ska kunna erbjuda våra kunder en tryggare vardag är att vi förvaltar vårt kapital väl. Afa Försäkrings mål som kapitalförvaltare är att vi ska uppfattas som långsiktiga och ansvarsfulla av såväl marknaden som av våra ägare, uppdragsgivare och kunder.

Trots ett år med fortsatta räntehöjningar och hög men fallande inflation var utvecklingen på finansmarknaden stark. Goda resultat för både våra aktier och ränteplaceringar gav en positiv totalavkastning på 9,0 procent. 2023 års resultat före skatt blev 10,1 miljarder kronor.

För tjugonde året i rad har vi fortsatt nollpremie på sjukförsäkringen. Vi tar inte heller ut någon premie för föräldra­penning­tillägget eller premiebefrielseförsäkringen. Det innebär att arbetsgivare som har tecknat dessa för­säkring­ar inte behöver betala någon premie.

Vi förebygger arbetsskador och sjukfrånvaro

På uppdrag av arbets­marknadens parter finansierar Afa För­säkring forskning och förebyggande insatser för bättre arbetsmiljö och hälsa på landets arbetsplatser. Vi ser en samhällelig nytta i att förebygga arbetsskador och sjukfrånvaro. Med det förebyggande arbetet följer också en möjlighet till lägre kostnader för oss som bolag i form av minskade försäkrings­ersättningar.

2023 betalade vi ut totalt 121 miljoner kronor i anslag till nya och pågående forsknings­projekt. Genom det finansierade vi bland annat forskning om risker med nya nanomaterial, bättre arbetsmiljö för chefer i äldreomsorgen och hälsopåverkan vid elektrifiering av transportsektorn.

Vi sprider också kunskap som vi hämtar ur vår skadedatabas, till exempel i vår årliga rapport Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. 2023 kunde vi rapportera att både antalet allvarliga arbetsskador och den långvariga sjukfrånvaron ökat något.

Försäkringsreglering vid distansarbete

Många av våra medarbetare uppskattar att kunna arbeta på distans och har under året valt att till viss del arbeta hemifrån. Även med detta numera etablerade arbetssätt fungerar verksamheten väl och vi klarar att reglera försäk­rings­ären­den som vanligt.

Det är glädjande att se att vi fortsätter att inspirera varandra i arbetet med att våra försäkrade ska få den ersättning de har rätt till. Jag ser det som en förmån att få vara vd för ett företag där vi tillsammans utför ett så meningsfullt uppdrag.

Anders Moberg, Verkställande Direktör för Afa För­säkringForskning om arbetsmiljö och hälsa

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Varje år finansierar Afa För­säkring forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med cirka 150 miljoner kronor.