Organisation

Organisationskarta för Afa Försäkring. Under VD finns aktuarie, juridik, ekonomi, kommunikation och HR. Dessutom finns enheterna Försäkringshantering och IT, Partsrelationer och försäkringsvillkor, Kapitalförvaltning samt Förebygga.

Organisations­nummer:

Afa För­säkring tjänste­pensions­aktiebolag (org nr 502033-0642)

Läs också

Glasdörrar som är ingången till Afa Försäkrings kontor.

Afa Försäkrings styrelse

I Afa Försäkrings styrelse finns ledamöter med anknytning till Svenskt Näringsliv, LO och PTK.