Organisation

Organisationskarta för Afa Försäkring. Under VD finns aktuarie, juridik, ekonomi, kommunikation och HR. Dessutom finns enheterna Försäkringshantering och IT, Partsrelationer och försäkringsvillkor, Kapitalförvaltning samt Förebygga.

Organisationsnummer:

  • Afa Liv tjänstepensionsaktiebolag (org nr 502000-9659)

  • Afa Sjuk tjänstepensionsaktiebolag (org nr 502033-0642)

  • Afa Trygg tjänstepensionsaktiebolag (org nr 516401-8615)

Läs också

Afa Försäkring

Afa Försäkrings styrelser

I Afa Försäkrings styrelser finns ledamöter med anknytning till Svenskt Näringsliv, LO och PTK.