Organisation

Slide med organisationsträd och förklaring

Organisationsnummer:

  • Afa Liv tjänstepensionsaktiebolag (org nr 502000-9659)

  • Afa Sjuk tjänstepensionsaktiebolag (org nr 502033-0642)

  • Afa Trygg tjänstepensionsaktiebolag (org nr 516401-8615)

Läs också

Afa Försäkring

Afa Försäkrings styrelser

I Afa Försäkrings styrelser finns ledamöter med anknytning till Svenskt Näringsliv, LO och PTK.