I en matbutik står en man och en kvinna med munskydd.

Foto: Johnér

Forskning om covid-19

I samband med pandemin satsade arbets­marknadens parter på att finansiera forskning om hur covid-19 påverkar arbetsliv och hälsa.

Några veckor in i pandemin 2020 beslutade arbets­marknadens parter att finansiera forskning som skulle ge mer kunskap om covid-19 och arbetslivet.

Det var viktiga områden att följa upp och utveckla utifrån den då rådande situationen. Coronaviruset påverkade arbets­marknaden och människor i hela Sverige på ett eller annat sätt.

Två forskare i vita rockar tittar på ett provrör.

Forsknings­projekt om covid

Under pandemin hanterade Afa Försäkrings FoU-avdelning utlysningarna av forskning om covid-19.

Seminarier vi anordnade om covid-19

Vi anordnade flera seminarier under pandemin för att öka kunskapen om arbetsmiljöriskerna med covid-19 och förändringar i arbetslivet som viruset förde med sig.

Fem kvinnor sitter på scenen i Afa Försäkrings hörsal och diskuterar i samband med ett seminarium om distansarbete under pandemin.

Lärdomar om distansarbete efter pandemin

Seminarium om hur covid-19-pandemin påverkade arbetsmiljön, med fokus på arbete på distans och övergång till hybridarbete.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i ljusblå kavaj mot grå bakgrund.

Arbetsmiljön under covid-19

Seminarium med bland andra arbetsmarknadsminister Eva Nordmark om utmaningen i att ansvara för arbetsmiljön när medarbetarna jobbar hemma.