Premie­befrielse­försäkring vid sjukdom och arbetsskada

Försäkringen betalar in premier till tjänste­pension när man är sjukskriven på grund av sjukdom eller arbetsskada, eller om man har en arbetsskadelivränta.

Den här sidan finns i olika varianter för anställda och arbetsgivare. Anpassa sidan så att du får rätt information.

Försäkringen kan ge

  • 4,5 procent av din sjukpenninggrundande inkomst
  • 30 procent av inkomst över 7,5 inkomstbasbelopp
Person med krycka ståendes framför en rullstol.
Person med krycka ståendes framför en rullstol.
Fötter som sticker ut under ett täcke.

Sjukförsäkring

Med vår sjukförsäkring kan du få extra ersättning när du är sjukskriven och får ersättning från Försäkrings­kassan.

Person med gipsad arm.

Arbetsskade­försäkring

Har du skadat dig i samband med ditt jobb? Då kan du ha rätt till extra ersättning från vår för­säkring.