En manlig och en kvinnlig byggarbetare på ett bygge tittar på en ritning.

Foto: Johnér/Maskot Bildbyrå AB

IA-systemet – webbaserat stöd för en säkrare arbetsplats

Idag arbetar över 1,5 miljoner människor i Sverige på företag eller i organisationer som använder IA-systemet som stöd i sitt systematiska arbetsmiljö­arbete. En stor fördel med systemet är att användare i samma bransch kan dela erfarenheter av risker, tillbud och olycksfall.

Vad är IA-systemet?

IA-systemet är ett webbaserat system för rapportering av avvikelser i arbetsmiljön. Det kan till exempel vara ett olycksfall eller ett tillbud som kunde ha lett till en olycka. Rapporterna blir en viktig del av det förebyggande arbetet och används av både små och stora företag i det systematiska arbetsmiljö­arbetet. De inrapporterade händelserna blir också ett sätt för företag i samma bransch att dela och lära sig av varandras erfarenheter.

Vad betyder IA?

IA är en förkortning för Informationssystem om arbetsmiljö.

Olika branscher har genom åren börjat använda egna benämningar på IA-systemet, till exempel BIA, MIA, KIA eller ENIA. Men egentligen finns bara en förkortning som är korrekt – IA.

Vilka kan få tillgång till IA-systemet?

IA-systemet får användas kostnadsfritt av alla företag eller organisationer som har någon av våra arbetsskade­försäkringar:

  • Trygghets­försäkring vid arbetsskada (TFA)

  • Trygghets­försäkring vid arbetsskada (TFA-KL)

  • Avtal om ersättning vid personskada (PSA)

Läs mer om arbetsskadeförsäkringarna

Certifierat enligt ISO 27001

ISO 27001 är en internationell standard för informationssäkerhet. IA-systemet är certifierat enligt ISO 27001. Det betyder att systemet är byggt på processer och kontroller som krävs för att skydda information och person­uppgifter på ett säkert sätt.

Certifieringsmärke ISO 27001
En grafisk illustration med en mobiltelefon som visar IA-systemet.

Kom igång med IA-systemet

Läs mer om IA-systemet och hur du kan börja använda det för att rapportera händelser och avvikelser.

En smartphone där man ser en skärmdump från hur IA-appen ser ut och vad man kan göra.

Rapportera händelser i appen

Jobbar du hos en arbetsgivare som använder IA-systemet kan du rapportera händelser eller avvikelser i arbetsmiljön direkt från din mobil.

Har du frågor om IA-systemet?

iasupport@afaforsakring.se

Vill du använda IA-systemet? Skicka ett mejl till oss med ert organisationsnummer och dina kontaktuppgifter.

Tillsammans för ett friskt och tryggt arbetsliv

IA-systemet är utvecklat i samarbete med våra ägare – Svenskt Näringsliv, LO och PTK – och de olika branscherna. Det är vi på Afa För­säkring som sköter om drift och utveckling av systemet.

Läs mer om arbetsmiljö och risker

dr-west-provar-jobba-som-tandlakare

Dr West testar 11 olika yrken

Följ med psykologen Samuel West till olika arbetsplatser där han testar yrken och undersöker hur det står till med arbetsmiljön. Vi får bland annat se honom som frisör, tandläkare och snickare.