Kollegor på kontor

Foto: Johnér Bildbyrå

IA-systemet – webbaserat stöd för en säkrare arbetsplats

Över 1 miljon människor arbetar idag på företag eller organisationer som använder IA-systemet för sitt systematiska arbetsmiljö­arbete. IA-systemet får användas utan kostnad av alla företag och organisationer som har någon av våra arbetsskade­försäkringar.

Vad är IA-systemet?

IA-systemet är ett system för avvikelserapportering. Avvikelserna i arbetsmiljön blir en viktig grund för det systematiska arbetsmiljöarbetet med att rapportera, följa upp och åtgärda händelser.

Varje år registrerar systemets användare fler än 1,5 miljon händelser (olycksfall, tillbud med mera) och riskhanteringar (skyddsrond, riskanalys med mera). Många svenska företag är globala och därför används IA-systemet i hela världen och det finns över 40 språk inlagda i systemet.

Vad betyder IA?

IA är en förkortning för Informationssystem om Arbetsmiljö.

Beroende på bransch så har ett antal förkortningar börjat användas under åren, till exempel BIA, MIA, KIA eller ENIA. Men egentligen finns bara en enda förkortning som är korrekt – IA.

5 fördelar med IA-systemet

 1. Våra användare ser en minskning av olyckor, tillbud och risker på arbetsplatsen efter att de börjat använda IA-systemet. Alla medarbetare kan aktivt medverka i och ta del av arbetsmiljöutvecklingen.

 2. Det är lätt att få överblick. Du kan när som helst få ut statistik för hela företaget eller för enskilda avdelningar. Det är enkelt att ta fram rapporter och diagram inför ledningsbeslut i arbetsmiljöfrågor.

 3. Varje bransch har ett eget delsystem som är skräddarsytt för att passa den specifika branschen. Såväl stora som små företag i samma bransch kan dela information om arbetsmiljöhändelser, utredningar och åtgärder. Då kan man lära av både egna och andras erfarenheter.

 4. Det finns digitala checklistor för exempelvis skyddsronder och riskanalyser som stöd för arbetsplatsens förebyggande arbete. Många företag är engagerade användare av IA-systemet och hjälper till att driva utvecklingsarbetet framåt.

 5. Det du gör i IA-systemet kan förbättra arbetsmiljön för alla, överallt.

Rapportera in händelser med IA-appen eller på webben

Du som är användare i IA-systemet kan ladda ner IA-appen från Google Play eller Apple Store. Appen heter "IA – Avvikelser i arbetsmiljön". Det går också bra att rapportera in händelser via formulär på IA-webben.

I IA-systemet arbetar du med tre delar:

 • Händelsehantering

 • Riskhantering (checklistor)

 • Handlingsplan och rapporter

Händelser du rapporterar in kan vara till exempel olycksfall, riskobservation, arbetssjukdom eller diskriminering. Du kan också rapportera avvikelser inom exempelvis miljö, egendom och säkerhet, eller kvalitet.

Ett stöd i SAM-hjulet för systematiskt arbetsmiljöarbete

Med IA-systemet har du ett välfungerande stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Enligt Arbetsmiljöverkets definition i AFS 2001:1 handlar det om att ”undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.”

SAM-hjulet som visar de fyra delarna undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera.

Bilden visar SAM-hjulet med de fyra delarna Undersöka, Riskbedöma, Åtgärda och Kontrollera.

Undersöka handlar om att kartlägga riskerna, riskbedöma om att bedöma och prioritera riskerna, åtgärda om att göra en handlingsplan för hur, när och av vem riskerna ska åtgärdas, och kontrollera handlar om att kontrollera att åtgärderna fick effekt.

IA-systemet – tillsammans för ett friskt och tryggt arbetsliv

IA-systemet är utvecklat i samarbete med våra ägare – Svenskt Näringsliv, LO och PTK – och de olika branscherna. Det är vi på Afa Försäkring som sköter om drift och utveckling av systemet.

Svenskt näringsliv logotyp
Afa Försäkring
Afa Försäkring

IA-systemet är en del av vårt arbete med att förebygga skador och ohälsa i arbetslivet.

Förutom IA-systemet har vi ytterligare tre delar inom det förebyggande arbetsmiljöarbetet: finansiering av forskning, en unik skadedatabas som ger insikter, samt ekonomiskt stöd till arbetsgivare.

Vilka kan få tillgång till IA-systemet?

IA-systemet får användas kostnadsfritt av alla företag eller organisationer som har någon av våra arbetsskadeförsäkringar:

 • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)

 • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL)

 • Avtal om ersättning vid personskada (PSA)

Läs mer om arbetsskadeförsäkringarna

Har du frågor om IA-systemet?

iasupport@afaforsakring.se

Vill du använda IA-systemet? Skicka e-post med ert organisationsnummer, uppgift om antal anställda och dina kontaktuppgifter.

Lär dig mer om arbetsmiljö och hälsa

porträtt-på-samuel-west-som-deltar-i-filmer-som-handlar-om-arbetsmiljo

Dr West testar yrken

Möt psykologen Samuel West som testar olika yrken och undersöker hur det står till med arbetsmiljön.