Sjukförsäkring

Vid sjukdom kan sjukförsäkringen komplettera ersättningen från Försäkrings­kassan.

Den här försäkringen ingår i vissa avtal, men inte i alla. Du behöver därför välja vilken information som ska visas.

Försäkringen kan ge

  • Ersättning vid sjukpenning
  • Ersättning vid sjuk- eller aktivitetsersättning
  • Ersättning vid rehabiliterings- eller smittbärarpenning
Fötter som sticker ut under ett täcke.
Fötter som sticker ut under ett täcke.

Läs också