Sjukförsäkring

Vid sjukdom kan sjukförsäkringen komplettera ersättningen från Försäkrings­kassan.

Den här försäkringen ingår i vissa avtal, men inte i alla. Du behöver därför välja vilken information som ska visas.

Försäkringen kan ge

  • Ersättning vid sjukpenning
  • Ersättning vid sjuk- eller aktivitetsersättning
  • Ersättning vid rehabiliterings- eller smittbärarpenning
Fötter som sticker ut under ett täcke.
Fötter som sticker ut under ett täcke.

Försäkringen gäller vid sjukdom för den som genom sin anställning har Avtalsgruppsjukförsäkring AGS eller AGS-KL. Försäkringen kompletterar ersättningen från Försäkringskasasn.

Försäkringen börjar gälla när man varit anställd i 90 dagar om man:

  • har varit arbetsför till minst 25 procent sedan minst en vecka, och

  • har en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fastställd av Försäkringskassan.

När man räknar ihop antal anställningsdagar får man räkna med tidigare anställningar hos arbetsgivare som har tecknat försäkringsavtal om AGS, AGS-KL, ITP eller KTP. Det förutsätter att man haft den tidigare anställningen inom två år innan den anställning man har nu.

Försäkringen kompletterar ersättningen från Försäkringskassan. Hur stor ersättningen blir beror på den anställdas sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Dagsersättning lämnas under tid då Försäkrings­kassan betalar sjukpenning, rehabiliteringspenning eller smittbärar­penning från Försäkrings­kassan.

Månadsersättning lämnas då den anställda är sjukskriven under en längre tid och får sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkrings­kassan.

Här kan du läsa mer om hur ersättningen fungerar

Anmäl ditt kontonummer till Swedbank

Vi skickar pengarna genom Swedbank. Du behöver anmäla ditt kontonummer på swedbank.se/kontoregister.

Gäller även dig som redan har ett Swedbankkonto. Om du inte anmäler kontonummer får du en utbetalningsavi med posten.

Nästa utbetalningsdag

Nästa utbetalningsdag för dagsersättning är: tisdagen den 28 mars.

Nästa utbetalningsdag för månadsersättning är: fredagen den 24 mars.

Person som sitter vid dator.

Så går anmälan till

Här kan du anmäla och söka ersättning, eller komplettera ett pågående ärende.

Du som har smittbärar­penning från Försäkrings­kassan, läs mer och gör anmälan här.

Efterskydd innebär att försäkringen fortsätter att gälla när anställningen har upphört, eller om man är frånvarande från arbetet en längre tid. Efterskyddet gäller som längst i 720 kalenderdagar.

För att efterskyddet ska börja gälla ska man ha en sjukpenninggrundande inkomst, SGI, fastställd av Försäkringskassan.

Läs mer om hur efterskydd fungerar

Under 2021 kunde man tillfälligt ansöka om ersättning från sjukförsäkringen under tid med graviditetspenning.

Läs mer om graviditetspenning och covid-19

Nej, försäkringen gäller även om du inte är med i facket.

Ersättningen från oss är ett komplement till den ersättning du får från Försäkrings­kassan. Läs mer om vilken ersättning som gäller för dig.

Försäkringen kan fortsätta att gälla som tidigare i sex månader och därefter med efterskydd i ytterligare 720 friska dagar. En förutsättning är dock att du fortsatt har en sjukpenning­grundande inkomst fastställd hos Försäkrings­kassan.  

Om du under tjänstledighet får rätt till annan avtalad sjukförmån så upphör försäkringen att gälla.  

Om anställningen upphör så kan försäkringen fortsätta att gälla i ytterligare högst 720 kalenderdagar. Det kallas för efterskydd. En förutsättning för att efterskydd ska gälla är att du behåller rätten till sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Läs mer om efterskydd

Efterskydd innebär att försäkringen kan fortsätta att gälla under högst 720 kalenderdagar efter att din anställning har upphört eller vid längre tids frånvaro från arbetet, till exempel tjänstledighet.

En förutsättning för att efterskydd ska gälla är att du behåller rätten till sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Läs mer om hur efterskydd fungerar

Du som får dagsersättning

När vi får information om att du har fått sjukpenning från Försäkringskassan kan vi betala ut dagsersättning till dig. Uppgifter om när sjukpenning har betalats får vi direkt från Försäkringskassan.

Du som får månadsersättning

När du får sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan betalar vi ut månadsersättning den 25:e varje månad.

Se alla utbetalningsdagar

Ja, vi gör normalt skatteavdrag med 30 procent och redovisar ersättningen till Skatteverket varje månad.

Om det har gått mer än fem dagar mellan två sjukperioder så måste du göra en anmälan för varje sjukperiod.

Ja, du kan du få ersättning när du är deltidssjukskriven och får sjukpenning från Försäkringskassan.

Nej, den informationen får vi från Försäkringskassan.

Under tid med sjukpenning

  • Är du sjukskriven kortare tid än tre månader? Då behöver du inte skicka in fler kopior av läkarintyg.

  • Är du sjukskriven 90 dagar eller längre? Då skickar du in en ny kopia av läkarintyget som gäller vid tidpunkten för dag 90 i sjukperioden. Efter det behövs inga fler intyg, vi hämtar uppgifter om sjukpenning från Försäkringskassan varje månadsskifte.

Under tid med sjuk- eller aktivitetsersättning

Vi betalar ersättningen genom Swedbank. Du behöver anmäla ditt kontonummer på Swedbank kontoregister. Det ska du göra om du har ett konto hos Swedbank eller annan svensk bank. Om du inte anmäler kontonummer får du en utbetalningsavi med posten.

Är du inte nöjd, kan du överklaga. Läs mer under om du inte är nöjd.

Om du vill ta del av en fullständig beskrivning av försäkringen kan du läsa försäkringsvillkoren.

Du kan ladda ner, skriva ut eller beställa hem villkoren genom att kontakta oss på 0771-88 00 99. Du kan även få villkoren hemskickade genom att fylla i vårt kontaktformulär.

Omslag till Försäkringsvillkor och bestämmelser 2022
PDF

Försäkringsvillkor för privat sektor

Läs villkor för dessa försäkringar: Avtalsgrupp­sjukförsäkring (AGS), Trygghets­försäkring vid arbetsskada (TFA), Tjänstegrupp­livförsäkring (TGL), Försäkring om avgångs­bidrag (AGB), Föräldra­penning­tillägg (FPT) och premie­befrielse­försäkring.

Filnummer: F0265
Ladda ner (1.85 MB)
Omslag till försäkringsvillkor för kooperativt anställda
PDF

Försäkringsvillkor kooperativt anställda

Läs villkoren för trygghets­försäkring vid arbetsskada och premie­befrielse­försäkring. Dessutom villkor för sjuklivränta och förlängd livränta för personer födda 1933-1968.

Filnummer: F6131
Ladda ner (297 kB)

Läs också