Sjukförsäkring

Vid sjukdom kan sjukförsäkringen komplettera ersättningen från Försäkrings­kassan.

Den här sidan finns i olika varianter för anställda och arbetsgivare. Anpassa sidan så att du får rätt information.

Försäkringen kan ge

  • Ersättning vid sjukpenning
  • Ersättning vid sjuk- eller aktivitetsersättning
  • Ersättning vid rehabiliterings- eller smittbärarpenning
Fötter som sticker ut under ett täcke.
Fötter som sticker ut under ett täcke.

Läs också