Fackliga organisationer

Det är de fackliga organisationerna och arbetsgivar­organisationerna i Sverige som förhandlar om vad som ska stå i villkoren för de kollektiv­avtalade för­säkring­arna.

De fackliga organisationerna representerar de anställda gentemot arbetsgivaren. Bland annat så företräder facken de anställda i förhandlingarna om kollektiv­avtal.

Både de fackliga organisationerna och arbetsgivar­organisationerna har viktiga roller i avtalsrörelsen. För det är just i kollektivavtalen som mycket av arbetslivets regler och rättigheter regleras.

Fackliga organisationer i Sverige

Här presenteras de fackliga organisationerna som finns i Sverige.

PTKs logotyp

PTK

PTK arbetar för att förbättra villkoren och öka tryggheten på arbets­marknaden för dig som är privatanställd tjänsteman på jobbet, mellan jobb och efter jobbet - när du går i pension.

Kommunals logotyp

Kommunal

Kommunal är Sveriges största fackförbund med över 500 000 medlemmar. De flesta har kommuner som arbetsgivare, men fler och fler är anställda i privata företag. Många är också anställda i regioner.

LO Landsorganisationens logotyp

LO

LO är ett samarbete mellan fjorton svenska fackförbund och jobbar för ett bättre arbetsliv. De förhandlar med arbetsgivarna om löner och arbetsmiljö.

OFR Offentliganställdas förhandlingsråds logotyp

OFR

OFR, Offentliganställdas Förhandlingsråd, är en uppdragsstyrd förhandlingsorganisation för 16 fackliga organisationer med medlemmar inom offentlig sektor.

AkademikerAliansens logotyp

AkademikerAlliansen

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan på den kommunala/regionkommunala sektorn mellan 16 Saco-anslutna förbund.