En kvinna och två män tittar i en bärbar dator.

Foto: Johnér Bildbyrå

E-tjänster för arbetsgivare

Med Afa Försäkrings e-tjänster kan du som arbetsgivare logga in och hantera kollektiv­avtalade för­säkring­ar.

Det är här du loggar in och bekräftar anställning när vi hör av oss om att en av dina anställda har gjort en anmälan till någon av våra försäkringar.

Arbetsgivare på privata företag eller inom kooperationen kan också göra digital anmälan åt sina anställda för vissa försäkringar.

Logga in som arbetsgivare

För att kunna använda våra e-tjänster behöver du ansluta företaget eller organisationen. 

 1. Läs våra allmänna villkor. Se pdf-fil nedan.

  Utse en huvudadministratör för tjänsten. Den är Afa Försäkrings kontaktperson.

 2. Ladda ner och fyll i anslutningsblanketten (se pdf-fil nedan) och skicka till:  Afa Försäkring, 106 27 Stockholm 

  Kom ihåg att kryssa i "Nyteckning av avtal"

 3. När vi tagit emot din blankett återkommer vi med instruktioner via e-post. 

 4. Du loggar in på arbetsgivarsidorna via BankID eller Mobilt BankID.

Obs: Till dig som är egenföretagare utan anställda

Du som är egenföretagare utan några anställda kan inte ansluta dig till e-tjänster för arbetsgivare.

Vill du anmäla ett försäkringsärende ska du göra det direkt via Mina sidor.

Läs mer om de för­säkring­ar som kan gälla för dig som egenföretagare under våra försäkringar.

Bekräfta anställning 

En av de vanligaste uppgifterna för dig som arbetsgivare i våra e-tjänster är att bekräfta anställning och fylla i uppgifter om anställningen. Det gör du när en av dina anställda har skickat in en anmälan till en försäkring. Till exempel ombeds du då att skriva in hur länge personen arbetat, och om det rör sig om en tillsvidareanställning eller tillfällig anställning.

Göra anmälan åt den anställda

Det är i första hand den anställda själv som gör en anmälan till en försäkring, men du som arbetsgivare kan finnas med som stöd eller om det finns frågor.

Du som är arbetsgivare på ett privat företag eller inom kooperationen kan göra anmälan åt den anställda när det gäller sjukförsäkringen (AGS) och ska göra anmälan när det gäller försäkring om avgångsbidrag (AGB).

Hantera huvudadministratör och administratörer 

När du är inloggad i våra e-tjänster som huvudadministratör för ert arbetsgivarkonto, kan du lägga till administratörer och du kan också byta ut dig själv som huvudadministratör.

Obs: Du kan inte anmäla ditt eget försäkringsärende

Du som är arbetsgivare eller administratör kan endast hantera era anställdas anmälningar via e-tjänster för arbetsgivare.

Vill du anmäla ett försäkringsärende ska du göra det direkt via Mina sidor.

Läs mer om de för­säkring­ar som kan gälla för dig som egenföretagare under våra försäkringar.

När en anställd gör en anmälan behöver du bekräfta anställningen och fylla i anställningsuppgifter, för att vi ska kunna fortsätta handläggningen av ärendet.

Så här går det till:

 1. Den anställde gör en anmälan.

 2. Vi kontaktar dig via e-post och ber dig bekräfta anställningen.

 3. Du bekräftar anställningen genom att logga in på arbetsgivarsidorna. Där får du svara på ett antal frågor om anställningen.

 4. Vi handlägger ärendet och hör av oss till den anställda när vi är klara.

Frågor? 

Kontakta vår support på 08-696 49 49 (vardagar 817) eller via e-post: etjanster@afaforsakring.se

Logga in som arbetsgivare

Obs: Du kan inte bekräfta din egen anställning

Du som är administratör kan inte bekräfta din egen anställning via e-tjänster för arbetsgivare.

Vanliga frågor om att bekräfta anställning

Du får en avisering till din e-post när en anställd har gjort en anmälan via vår hemsida.

För att kunna se vilken försäkring det gäller behöver du logga in med e-legitimation (Bank ID eller Mobilt Bank).

Ja. Du gör det direkt i e-tjänsten under InställningarAdministratörslista.

Om du inte har bekräftat anställningen inom 5 dagar så får du en påminnelse till din e-post.

Ja. Du gör det direkt i e-tjänsten under InställningarAdministratörslista.

Som huvudadministratör kan du inte välja bort att få en påminnelse.

Klicka på Bekräfta inte anställning och välj Byt organisations­nummer

Klicka på Bekräfta inte anställning och välj Personen har aldrig varit anställd.

Om du får anmälningar att bekräfta från tjänstemän för sjukskrivning eller föräldraledighet som de inte omfattas av ska du klicka på Bekräfta inte anställning och välj Annan orsak

Obs! Tänk på att vissa tjänstemän kan omfattas av för­säkring­arna – till exempel inom detaljhandeln eller de med medarbetaravtal. Är du osäker på vad som gäller för dina anställda, kontakta Fora eller Pensionsvalet. 

Som inloggad i e-tjänster kan du anmäla sjukdom för en anställd i taget, eller för flera genom att skicka in en fil. Du kan också ringa oss så hjälper vi dig med anmälan.

Tänk på att: 

 • Anmälan ska vara gjord till Försäkringskassan av den anställda innan du anmäler till oss.

 • Anmäla tidigast när den anställda varit sjukskriven i minst 14 dagar.

 • Det endast är sjukdom du som arbetsgivare kan anmäla. Arbetsskada och föräldraledighet anmäler den anställda direkt till oss.

De här uppgifterna behöver du för att anmäla

 • Personnummer

 • Första sjukskrivningsdagen

 • Sjuklöneperiod (till exempel 14 dagar)

 • Första anställningsdag

 • Anställningsform (till exempel tillsvidare)

 • Yrkeskategori

 • Fackförbund (om anställningen regleras av kollektivavtal)

 • Pensionsavtal (SAF-LO eller KAP)

Tänk på att anmälan ska vara gjord till Försäkringskassan innan du anmäler.

Anmälan en i taget

 1. Logga in på arbetsgivarsidorna och välj Anmälan och Sjukskrivning i menyn. 

 2. Fyll i uppgifterna som behövs, och skicka in. 

 3. När vi har tagit emot din anmälan kontaktar vi din anställda som är sjukskriven via brev, sms eller e-post för att slutföra anmälan.  

Det är viktigt att den som är sjukskriven gör färdigt anmälan för att inte gå miste om sin ersättning.  

Anmäl flera samtidigt

Det kan vara smidigt att göra anmälan för flera sjukskrivna samtidigt. Det kan du göra för anställda som räknas som arbetare, men inte för tjänstemän. Du gör anmälan med en fil som du laddar upp på arbetsgivarsidorna.

Du anmäler i efterhand. Till exempel anmäler du alla som varit sjukskrivna i september tidigast i oktober.

 1. Logga in på arbetsgivarsidorna 

 2. Välj ”Ladda upp fil” i menyn 

 3. Ladda upp filen med sjukskrivna och skicka in. 

 4. När vi tagit emot din anmälan kontaktar vi den sjukskrivne via brev, SMS eller e-post för att slutföra anmälan.  

Här hittar du beskrivning på hur filen ska ut, och en instruktion på hur du gör en CSV-fil: 

Filer för anmälan

Anmäl via telefon

Om du vill anmäla genom att ringa, når du oss på 0771-88 00 99. Våra telefontider är vardagar 817. 

Vi går igenom anmälan och du lämnar de uppgifter som behövs. När vi tagit emot anmälan kontaktar vi den anställda via brev, sms eller e-post och berättar att du gjort en anmälan.

Infoblad du kan ge till dina anställda

 • Informationsblad som berättar att arbetsgivaren gör anmälan om sjukdom till Afa Försäkring när du har varit sjukskriven i mer än 14 dagar. Då kan du få extra pengar utöver ersättningen från Försäkringskassan.
  PDF

  Om du är sjuk i mer än 14 dagar

  Du som är arbetsgivare på ett privat företag eller inom kooperationen kan ge det här infobladet till dina anställda när du gjort en anmälan om sjukdom till oss på Afa Försäkring.

  Filnummer: F6433
  Ladda ner (107.8 KB)

Vanliga frågor

Det är många anställda som missar att anmäla. Om du gör det åt dem, kommer fler att få den ersättning de har rätt till. 

Försäkringen gäller för alla som är privat- eller kooperativt anställda arbetare.

Den gäller också för vissa tjänstemän inom detaljhandeln och vissa tjänstemän som omfattas av ett så kallat medarbetaravtal.

Du ska anmäla när de varit sjukskrivna mer än 14 dagar. Det är viktigt att anmälan är gjord till Försäkringskassan innan du anmäler.

Både den anställda och arbetsgivaren till den anställda kan anmäla till sjukförsäkringen. Du som är facklig representant kan dock inte anmäla åt den anställda.

För företag som är anslutna till E-tjänster för arbetsgivare så kan alla administratörer som har behörighet till e-tjänsten också göra anmälan.

Vi kontaktar den anställde via brev och ber den ta kontakt med oss för att göra klar anmälan.

Vissa tjänstemän kan omfattas av försäkringen – till exempel de inom detaljhandeln eller de med medarbetaravtal. Är du osäker på vad som gäller för dina anställda, kontakta Fora eller Pensionsvalet

Ja, informera dina anställda när du har gjort en anmälan till sjukförsäkringen.

Logga in som arbetsgivare

Har du en eller flera anställda som har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist? Då kan de få ersättning från vår försäkring om avgångsbidrag (AGB). Du som arbetsgivare och den anställde fyller tillsammans i anmälningsblanketten till försäkringen.

Anmäl en i taget med anmälningsblankett

Här nedanför kan du ladda ner blanketten. Du fyller i fälten 1 till och med 10 i blanketten, och den anställda fyller i fälten 11 till och med 12. 

Anmälan kan skickas in i samband med att anställningen upphör. Kom ihåg att anmälan måste göras inom två år från det att anställningen avslutats. 

Anmäla många samtidigt?

Är det flera som har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist kan du som arbetsgivare skicka in en fil med alla personer. Kontakta oss så berättar vi mer: 08 696 49 49 eller etjanster@afaforsakring.se

För att sedan skicka in filen behöver du vara ansluten till våra e-tjänster. Ta reda på hur du blir ansluten.

Huvudadministratören och administratörerna hanterar olika ärenden i våra e-tjänster. Det behöver alltid finnas en huvudadministratör som representerar företaget eller organisationen.

Huvudadministratören har det övergripande ansvaret för e-tjänsterna, och fungerar som kontaktpersonen mot Afa Försäkring. Administratörerna arbetar med tjänsterna, och hanterar olika ärenden som att bekräfta anställning och hjälpa anställda med att anmäla till försäkringar.  

Så byter du huvudadministratör

Huvudadministratören är ditt företags kontaktperson mot Afa Försäkring när det gäller e-tjänster. Det behöver alltid finnas en huvudadministratör till varje företag/organisation.

Det finns två sätt att byta huvudadministratör:

1. Om den tidigare huvudadministratören arbetar kvar på företaget:

Om den tidigare huvudadministratören jobbar kvar på företaget, byter du huvudadministratör genom att logga in på arbetsgivar­sidorna.  

 1. Logga in på arbetsgivarsidorna. 

 2. Gå till Inställningar och sen Administratörlista. 

 3. Där kan du välja vem den nya administratören är genom att klicka på personens namn. 

2. Om den tidigare huvudadministratören har slutat på företaget:

Om den tidigare huvudadministratören har slutat jobba på företaget, byter du som firmatecknare eller företrädare för arbetsgivaren huvudadministratör, genom att ladda ner och fylla i Anslutningsavtal/Byte av huvudadministratör.

Kryssa i ”Byt huvudadministratör”, och fyll i uppgifter om företaget och administratören. 

Skicka blanketten till:

Afa Försäkring

106 27 Stockholm

Lägg till/ta bort administratörer

Du som är huvudadministratör ansvarar för att lägga till och ta bort administratörer som har tillgång till våra arbetsgivartjänster. Här hittar du en instruktion om hur du gör.

Kontakta oss om du har några frågor:

etjanster@afaforsakring.se08-696 49 49

Andra tjänster för arbetsgivare

Ett hjärta

Rehabiliterings­stöd

Arbetsgivare kan ansöka om rehabiliterings­stöd när en anställd behöver arbetslivsinriktad rehabilitering i förebyggande syfte eller för att återgå i arbete.

Två män med skyddshjälmar och varningsvästar i en industrilokal.

Stöd för arbetsmiljö­utbildning

Med stödet kan chefer och arbetsmiljö- eller skydds­ombud utbilda sig tillsammans. Gäller både arbetare och tjänstemän i privat sektor.