En kvinna och två män tittar i en bärbar dator.

Foto: Johnér Bildbyrå

E-tjänster för arbetsgivare

Med e-tjänster för arbetsgivare hanterar du kollektiv­avtalade för­säkring­ar och hjälper dina anställda med deras ärenden.

Den vanligaste uppgiften i e-tjänsterna är att bekfräfta anställningar i samband med att anställda ansöker om ersättning från våra för­säkring­ar.

Arbetsgivare på privata företag eller inom kooperationen kan också göra anmälan åt sina anställda för sjukförsäkringen och för­säkring om avgångs­bidrag.

Logga in som arbetsgivare

Det kan du göra i e-tjänsterna för arbetsgivare

Bekräfta an­ställning

Att bekräfta en an­ställning är den vanligaste uppgiften du som arbetsgivare behöver göra. Det är ett viktigt steg för att vi ska kunna handlägga ett ärende.

Anmäl sjukskrivning

Du som arbetsgivare kan hjälpa till med anmälan till sjukförsäkringen. I e-tjänsterna kan du anmäla åt en anställd eller åt flera samtidigt. Anmälan gäller sjukskrivning vid sjukdom.

Anmäl arbetsbrist

Anställda som har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist kan ha rätt till ersättning från vår för­säkring om avgångs­bidrag. Du som arbetsgivare hjälper till med anmälan.

Hantera administratörer

Huvudadministratören och administratörerna ansvarar för och hanterar olika ärenden i e-tjänster. Det behöver alltid finnas en huvudadministratör.

Kontakta oss om du har några frågor:

etjanster@afaforsakring.se08-696 49 49

Mer för dig som arbetsgivare

Ett hjärta

Reha­bili­terings­stöd

Arbetsgivare kan ansöka om reha­bili­terings­stöd när en anställd behöver arbetslivsinriktad rehabilitering i förebyggande syfte eller för att återgå i arbete.

Två män med skyddshjälmar och varningsvästar i en industrilokal.

Stöd för arbetsmiljö­utbildning

Med stödet kan chefer och arbetsmiljö- eller skydds­ombud utbilda sig tillsammans. Gäller både arbetare och tjänstemän i privat sektor.

Personer som står på en rad och pratar.

Material för arbetsgivare och fack

Informations­material för försäkrings­informatörer och andra som ska informera om för­säkring­arna.