En kvinna och två män tittar i en bärbar dator.

Foto: Johnér Bildbyrå

E-tjänster för arbetsgivare

Med Afa Försäkrings e-tjänster kan du som arbetsgivare logga in och hantera kollektiv­avtalade för­säkring­ar.

Här loggar du in och bekräftar an­ställning när vi hör av oss om att en av dina anställda har gjort en anmälan till någon av våra för­säkring­ar.

Arbetsgivare på privata företag eller inom kooperationen kan också göra digital anmälan åt sina anställda för vissa för­säkring­ar.

Logga in som arbetsgivare

Kontakta oss om du har några frågor:

etjanster@afaforsakring.se08-696 49 49

Mer för dig som arbetsgivare

Ett hjärta

Reha­bili­terings­stöd

Arbetsgivare kan ansöka om reha­bili­terings­stöd när en anställd behöver arbetslivsinriktad rehabilitering i förebyggande syfte eller för att återgå i arbete.

Två män med skyddshjälmar och varningsvästar i en industrilokal.

Stöd för arbetsmiljö­utbildning

Med stödet kan chefer och arbetsmiljö- eller skydds­ombud utbilda sig tillsammans. Gäller både arbetare och tjänstemän i privat sektor.

Personer som står på en rad och pratar.

Material för arbetsgivare och fack

Informations­material för försäkrings­informatörer och andra som ska informera om för­säkring­arna.