Vanliga begrepp i statistik­rapporterna

I statistik­rapporterna använder vi oss av ett antal återkommande begrepp. Här förklarar vi de olika begreppen och deras innebörd.

I vissa rapporter kan begreppen godkänd arbetsskada, godkänt arbetsolycksfall och godkänd arbetssjukdom förekomma i tabellrubrikerna. Vi vill understryka att det då är godkända fall enligt försäkrings­villkor som redovisas, inte samtliga anmälda fall.