Penna och miniräknare

Foto: Pixabay

Innehav och avkastning

Totalavkastningstabell 2022

Marknadsvärden 2022 (Mkr) %Totalavkastning 2022 (%) Indexavkastning 2022 (%)
Räntebärande Nominellt32 90117 %- 4,4 %- 4,6 %
Räntebärande Realt 21 62911 %- 3,7 %- 3,7 %
Aktier62 17232 %-18,8 %- 20,9 %
Fastigheter36 36919 %1,9 %2,5 %
Alternativa investeringar 41 71522 %4,8 %4,8 %
Valuta--2,1 %2,1 %
Allokeringsportfölj-1 084-1 %0,0 %-
Summa placeringar193 702100%- 4,7 %- 5,7 %

Historisk avkastning 2013 - 2022

Portföljavkastning (%)Indexavkastning (%)Aktiv avkastning (%)
Ackumulerad avkastning109,1 %103,2 %5,9 %
Geometrisk årsavkastning7,7 %7,3 %0,3 %