Penna och miniräknare

Foto: Pixabay

Innehav och avkastning

Totalavkastningstabell 2023

Marknadsvärden 2023 (Mkr) %Totalavkastning 2023 (%) Indexavkastning 2023 (%)
Räntebärande Nominellt39 12419 %4,2 % 3,7 %
Räntebärande Realt 18 0879 %4,1 % 4,0 %
Aktier63 04831 %23,2 %21,6 %
Fastigheter35 11218 %-1,9 %-3,8 %
Alternativa investeringar 43 89722 %4,8 %4,8 %
Valuta---0,1 %-0,2 %
Allokeringsportfölj1 828-1 %0,0 %-
Summa placeringar201 095100%9,0 %8,1 %

Historisk avkastning 2013 - 2023

Portföljavkastning (%)Indexavkastning (%)Aktiv avkastning (%)
Ackumulerad avkastning109,40 %103,30 %6,10 %
Geometrisk årsavkastning7,70 %7,40 %0,30 %