Statistik, för­säkring­ar och covid-19

Under coronapandemin tog vi fram statistik om ärenden med koppling till covid-19 och anordnade seminarier om pandemin och avtalsförsäkringarna.

Rapporten Försäk­rings­ären­den under corona

December 2020 publicerade vi en rapport där vi gick igenom inflödet av försäk­rings­ären­den under pandemins första månader. Två typiska coronarelaterade sjuk­försäkrings­ärenden var en 60-årig man som arbetade som buss- och spårvagnsförare och en 54-årig kvinna som arbetade som undersköterska.

Seminarier om covid-19 och avtalsförsäkringarna

Under 2021 anordnade vi två seminarier där vi tittade närmare på hur pandemin påverkade avtalsförsäkringarna. Hur påverkades villkoren? Hur många fler anmälningar om sjukdom, arbetsskada och arbetsbrist kom in?

Blå bild på uppförstorat coronavirus.

Afa För­säkring och covid-19

Under coronapandemin skedde vissa förändringar i våra försäkrings­villkor. Vi tog också fram statistik och finansierade forskning om covid-19.

Staplar i ett diagram.

Analys och statistik

Genom att ta fram och analysera statistik ur vår skadedatabas får vi värdefull kunskap om skador och sjukdomar i arbetslivet i både privat och offentlig sektor.