Corona och försäkringar i siffror

Afa Försäkring har tagit fram statistik från vår skadedatabas när det gäller ärendeinflöden med koppling till covid-19. Vi har även anordnat webbinarium om coronapandemins påverkan på försäkringarna, med fokus på försäkringsvillkoren i förhållande till de förändringar pandemin inneburit.

Film – färsk coronastatistik

I en kort film berättar vi om rapporten "Försäkringsärenden under corona", från december 2020.

Rapport – statistik om corona och ärendeinflöden

Afa Försäkring har tagit fram statistik från vår skadedatabas när det gäller ärendeinflöden med koppling till covid-19. Ladda ner rapporten nedan.

Hur fungerar villkoren i försäkringarna ihop med de nya förutsättningar som uppstått på grund av pandemin? Under ett webbinarium den 19 februari 2021 berättade våra försäkringsspecialister om vilka förändringar i lagstiftningen som har påverkat försäkringarna, hur vårt förändrade arbetssätt harmoniserar med försäkringsvillkor och vilka förändringar vi kan se i ärendeflödet till Afa Försäkring sedan pandemins början. Webbinariet spelades in och dokumenterades.