Avgifts­befrielse­försäkring

Försäkringen betalar pensionsavgiften till din avgiftsbestämda tjänste­pension när du får sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkrings­kassan, eller om du får arbetsskadelivränta.

Den här försäkringen ingår i vissa avtal, men inte i alla. Du behöver därför välja vilken information som ska visas.

Försäkringen kan ge

  • Pensionsavsättning vid sjuk- eller aktivitetsersättning
  • Pensionsavsättning vid arbetsskadelivränta
Plåster
Plåster

Mer om våra för­säkring­ar

Fötter som sticker ut under ett täcke.

Om du blir sjuk

Sjukförsäkringen kompletterar ersättning som du får från Försäkrings­kassan.

Person med gipsad arm.

För­säkring vid arbetsskada

Har du skadat dig i samband med ditt jobb? Då kan du ha rätt till extra ersättning från din för­säkring i kollektiv­avtalet.