Vi förebygger skador och ohälsa i arbetslivet

Afa Försäkring finansierar forskning och insatser som främjar god arbetsmiljö och hälsa. På så vis bidrar vi till ett tryggare och friskare arbetsliv där färre människor skadar sig eller blir sjuka.

Våra insatser kan delas in i fyra huvudområden:

Analys och statistik

I vår skadedatabas finns information lagrad om 15 miljoner försäkringsärenden från början av 1970-talet till idag. Databasen är en unik kunskapskälla som används i forskning, analyser och rapporter. Vi använder den också som beslutsunderlag för forskningsprojekt som vi finansierar.

Forskning och utveckling

Afa Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor om året. Genom ökad kunskap som kommer till praktisk nytta kan vi förebygga arbetsskador och ohälsa i arbetslivet.

IA-systemet

Det webbaserade IA-systemet är ett informationssystem för rapportering, uppföljning och åtgärd av arbetsmiljöhändelser. Vi har tagit fram systemet tillsammans med arbetsmarknadens parter och utvecklat det under 20 år. Idag omfattar det 1 450 000 anställda och används av både små och stora företag som ett stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Stöd för rehabilitering och för arbetsmiljöutbildning

Hos Afa Försäkring kan arbetsgivare ansöka om ekonomiskt stöd för fysisk eller psykisk rehabilitering av anställda. Vi erbjuder också ett ekonomiskt stöd arbetsgivare kan ansöka om för att chefer och skyddsombud gemensamt ska kunna gå en arbetsmiljöutbildning.

Våra samarbeten

Som en del av Afa Försäkrings arbete med att förebygga och minska arbetsskador, har vi startat ett samverkansprojekt med Byggbranschens Säkerhetspark. Genom samarbetet vill vi skapa tryggare och säkrare arbetsplatser och praktikplatser.

Byggbranschens Säkerhetspark

Afa Försäkring samarbetar med Byggbranschens Säkerhetspark för att förebygga och minska arbetsskador och skapa tryggare säkrare arbetsplatser och praktikplatser.

Vårdpersonal får judoinspirerad fallträning

Fallkompetens – att lära sig falla säkert

Afa Försäkring genomförde under 2018-2021 ett projekt med Svenska Judoförbundet. Projektet erbjöd arbetsgivare att kostnadsfritt anlita judoinstruktörer för att lära anställda hur man faller utan att skada sig.

Liggande hjärta i mörkblått och ljusblått på på grön bakgrund

Följ oss på LinkedIn

På vår Linkedin kan du få olika tips och inspiration i hur man kan förebygga arbetsskador och ohälsa. Vi skriver om forskning, statistik, IA-systemet och mycket annat som bidrar till en god arbetsmiljö.