Om behandling av person­uppgifter för deltagare i testpanelen

Denna information gäller dig som anmält dig till Afa Försäkrings testpanel för vår webbplats och våra digitala tjänster. Den gäller även deltagare vid användartester och liknande aktiviteter. I nedanstående text beskriver vi hur vi behandlar person­uppgifter.

För generell person­uppgifts­information som gäller alla kategorier av registrerade kan du läsa mer på Så behandlar vi personuppgifter.

Skriv ut sidan

Om du vill skriva ut denna information så finner du utskriftsfunktionen längst ner på sidan.

1. Vilka person­uppgifter behandlar vi och varför?

Intresse­anmälan att delta i testpanel

När du registrerat ditt intresse att delta i vår testpanel registrerar vi följande uppgifter om dig i vårt testpanelregister: Namn, Kontakt­uppgifter (e-post och telefonnummer), Bostadsort, Födelseår, Sektor och arbetskategori du arbetar inom. Personuppgifterna sparas i registret tillsvidare eller tills du meddelar att du inte längre är intresserad av att delta i vår testpanel. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse av att behandla personuppgifterna. 

Deltagare vid användartester och liknande aktiviteter

Om du har blivit utvald som deltagare vid användartester och liknande aktiviteter som syftar till att öka vår förståelse för olika målgruppers behov och beteenden, behandlar vi även IP-adress samt användargenererande uppgifter i samband med att testet genomförs. Denna information kan sparas i upp till ett år från genomförandet av aktiviteten. Avidentifierade uppgifter som inte längre kan knytas till dig som person lagras tillsvidare. En anteckning om ditt deltagande sparas tillsvidare. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse av att behandla personuppgifterna. 

2. Varifrån samlar vi in uppgifter om dig?

Vi samlar in uppgifter från dig själv.

3. Överföring och utlämnande av person­uppgifter

Vi lämnar i förekommande fall ut eller överför person­uppgifter till följande kategorier av mottagare.

Samarbetspartners och leverantörer

Person­uppgifter kan komma att överföras till våra samarbetspartners och leverantörer, beroende på test och utvärdering.

Övriga mottagare

Vi kan i förekommande fall lämna ut person­uppgifter till andra mottagare än de som angivits ovan för att följa tillämpliga lagar och föreskrifter, en begäran eller ett föreläggande från en behörig domstol eller myndighet, samt för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.