Om behandling av personuppgifter för deltagare i testpanelen

Denna information gäller dig som anmält dig till Afa Försäkrings testpanel för vår webbplats och våra digitala tjänster. Den gäller även deltagare vid användartester och liknande aktiviteter. I nedanstående text beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter.

För generell personuppgiftsinformation som gäller alla kategorier av registrerade kan du läsa mer på https://www.afaforsakring.se/personuppgifter/

Ladda ner och skriv ut

Om du vill ladda ner eller skriva ut denna information så finner du här våra villkor som pdf.

1. Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Intresseanmälan att delta i testpanel

När du registrerat ditt intresse att delta i vår testpanel registrerar vi följande uppgifter om dig i vårt testpanelregister: Namn, Kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer), Bostadsort, Födelseår, Sektor och arbetskategori du arbetar inom. Dina personuppgifter sparas i registret tillsvidare eller tills du meddelar att du inte längre är intresserad av att delta i vår testpanel. Den rättsliga grunden för behandlingen är det samtycke som lämnas i samband med intresseanmälan.

Deltagare vid användartester och liknande aktiviteter

Om du har blivit utvald som deltagare vid användartester och liknande aktiviteter som syftar till att öka vår förståelse för olika målgruppers behov och beteenden, behandlar vi även IP-adress, uppgift och anteckning om deltagande, samt användargenererande uppgifter i samband med att testet genomförs. Denna information kan sparas i upp till ett år från genomförandet av aktiviteten. Avidentifierade uppgifter som inte längre kan knytas till dig som person lagras tillsvidare. Den rättsliga grunden för behandlingen är det samtycke som lämnas i samband med intresseanmälan.

2. Varifrån samlar vi in uppgifter om dig?

Vi samlar in uppgifter från dig själv.

3. Överföring och utlämnande av personuppgifter

Vi lämnar i förekommande fall ut eller överför dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare.

Samarbetspartners och leverantörer

Personuppgifter kan komma att överföras till våra samarbetspartners och leverantörer, beroende på test och utvärdering.

Övriga mottagare

Vi kan i förekommande fall lämna ut dina personuppgifter till andra mottagare än de som angivits ovan för att följa tillämpliga lagar och föreskrifter, en begäran eller ett föreläggande från en behörig domstol eller myndighet, samt för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.