Bolagsstyrning

Sunda principer för bolagsstyrning är en viktig förutsättning för att skapa förtroende hos våra ägare, uppdragsgivare, kunder och medarbetare.

Karta över bolagsstyrning

Afa Försäkring tillhör inte den huvudsakliga målgrupp till vilken "Svensk kod för bolagsstyrning" vänder sig. Det är dock naturligt att bolag som ägs av arbetsmarknadens parter i möjligaste mån vill föregå med gott exempel och följa utvecklingen inom området. Afa-bolagens styrelser har därför beslutat att Afa Försäkring, där det anses lämpligt, mot bakgrund av ägarstruktur och verksamhetens art ska följa koden.