Afa För­säkring och covid-19

Här har vi samlat information om hur våra för­säkring­ar gäller för covid-19. Du hittar också annan information som handlar om pandemin, som statistik och forskning.

Blå bild på uppförstorat coronavirus.

Covid-19 och för­säkring­ar

De för­säkring­ar som kan gälla i samband med covid-19 är arbetsskade­försäkringen, sjukförsäkringen eller tjänstegrupp­livförsäkringen.

Staplar i ett diagram.

Statistik, för­säkring­ar och covid-19

Under coronapandemin tog vi fram statistik om ärenden med koppling till covid-19 och anordnade seminarier om pandemin och avtalsförsäkringarna.

I en matbutik står en man och en kvinna med munskydd.

Forskning om covid-19

I samband med pandemin satsade arbets­marknadens parter på att finansiera forskning om hur covid-19 påverkar arbetsliv och hälsa.

Information som påminner om att hälla avstånd i lokaltrafiken

Trygg på jobbet om covid-19

Afa Försäkrings tidning Trygg på Jobbet har fokus på arbetsmiljö och arbetsliv. Här hittar du våra artiklar om covid-19.