Pressinformation om forskning

Varje år finansierar vi forskning och utveckling, FoU, inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor. Här kan du läsa mer om aktuella utlysningar och vilken typ av forskning vi finansierar.

Aktuella utlysningar

Öppen riktad utlysning inom hälsa

  • Öppen: 31 januari - 21 mars

  • Beslut: slutet av juni

Öppen utlysning: Idébeskrivning

  • Öppen:16 maj -14 juli

  • Beslut: oktober

Öppen riktad utlysning inom arbetsmiljö

  • Öppen: 27 juni -13 september

  • Beslut: slutet av december

Fullständig information om utlysningar finns att läsa på forskningswebben.

Pågående forsknings- och utvecklingsprogram

Inom områden som arbetsmarknadens parter bedömer som särskilt intressanta finansierar vi FoU-program, där flera forskningsprojekt får belysa ett aktuellt ämne ur olika perspektiv. Just nu pågår till exempel programmen Arbetsmiljöeffekter vid automatisering, robotisering och artificiell intelligens, Skadligt bruk i arbetslivet och Digitaliseringens effekter på arbetsmiljön inom kommun- och regionsektorn.

Se alla pågående FoU-program

Kommande seminarier och event

Vi arrangerar regelbundet seminarier, webbinarier och event där forskare presenterar resultat från den forskning där de helt eller delvis fått finansiering från oss. 

Till kalendariet

Glödlampa

Läs om aktuella utlysningar

Afa Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. På vår forskningswebb hittar du aktuell information, forskningsarkivet och mycket annat.

Två leende sjuksköterskor promenerar utomhus

150 miljoner om året till forskning

Vi satsar 150 miljoner kronor om året för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa, och därmed minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

En arkivlåda

Ta del av tidigare forskning

I forskningsarkivet kan du söka bland alla våra pågående och avslutade FoU-projekt, det vill säga forsknings- och utvecklingsprojekt, i en egen databas.