Vår berättelse börjar med änkorna på 1960-talet

Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbets­marknadens parter år 1962. Facket och arbetsgivarna hade enats om ett beslut. Det gällde en ny för­säkring för en särskilt utsatt grupp människor - hemmafruar som blev fattiga änkor när deras män avled.

Afa huset på Sveavägen i Stockholm

Afa Försäkrings hus på Sveavägen i Stockholm på 60-talet.

Det var LO och Svenskt Näringsliv (dåvarande Svenska Arbetsgivareföreningen) som enades om att privatanställda arbetare skulle få en tjänstegrupp­livförsäkring (TGL). Det fanns ett stort behov av detta i samhället.

1,1 miljoner kvinnor var i början av 60-talet gifta med män som förvärvsarbetade och på så sätt stod för familjens inkomst och trygghet. Kvinnan var oftast hemmafru. Om mannen dog stod hon och barnen utan ekonomisk trygghet. Säkerheten på arbetsplatserna på den tiden var inte så hög. Som stöd till änkorna kom den första kollektiv­avtalade försäkringen Tjänstegrupp­livförsäkring TGL till.

Den första försäkringen

Tjänstegrupp­livförsäkringen började gälla från den 1 januari 1963. För att sköta administrationen av försäkringen bildade parterna Arbets­marknadens Försäkringsaktiebolag, AFA. Man hade 20 anställda på Sveavägen 159 i Stockholm (året efter flyttade kontoret till Sveavägen 63).

1963 hanterades det första försäkringsärendet. I bolagets allra första års­redovisning kan man läsa att metallindustriarbetare och byggnadsarbetare toppade statistiken för reglerade försäkringsfall.

Under årens lopp har arbetet med att teckna försäkringsavtal och inkassera premier skötts av olika aktörer. Idag är det Fora som på uppdrag av arbets­marknadens parter tecknar avtal, fakturerar och inkasserar premier.

Ersättning som gjorde nytta

Den 1 september 1974 började Trygghets­försäkringen vid yrkesskada (TFY) att gälla. Den bytte senare namn till TFA.

Under TFY:s första år fick närmare 25 000 personer ersättning till ett sammanlagt belopp av 165 miljoner kronor.

Högst ersättning fick en 35-årig kvinna som förlorat sin man i en arbetsolycka. Hon och hennes sex barn fick 230 000 kronor.

Näst högst ersättningsbelopp – 160 000 kronor – fick en byggnadsarbetare som varit med om en olycka på jobbet och blivit förlamad. Byggelement som vägde flera ton hade rasat över honom. För pengarna skaffade han en ny enplansvilla och bil som var anpassade efter hans funktionsnedsättning.

Källa: Försäkringsvär(l)den, av Håkan Svärdman (Atlas förlag 2022)

Visste du att …

… arbets­marknadens parter kunde bilda det som nu är Afa För­säkring tack vare Saltsjöbadsavtalet, 1938? Där grundades det som kallas den svenska modellen. Den innebär att det i Sverige är arbets­marknadens parter som sluter kollektiv­avtal, utan inblandning av staten. På så sätt tar parterna ett gemensamt ansvar för att utveckla de regler som ska gälla på arbets­marknaden.