Vår berättelse börjar med änkorna på 1960-talet

Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbets­marknadens parter år 1962. Facket och arbetsgivarna hade enats om ett beslut. Det gällde en ny försäkring för en särskilt utsatt grupp människor - hemmafruar som blev fattiga änkor när deras män avled.

Afa huset på Sveavägen i Stockholm

Afa Försäkrings hus på Sveavägen i Stockholm på 60-talet.

Det var LO och Svenskt Näringsliv (dåvarande Svenska Arbetsgivareföreningen) som enades om att privatanställda arbetare skulle få en tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Det fanns ett stort behov av detta i samhället.

1,1 miljoner kvinnor var i början av 60-talet gifta med män som förvärvsarbetade och på så sätt stod för familjens inkomst och trygghet. Kvinnan var oftast hemmafru. Om mannen dog stod hon och barnen utan ekonomisk trygghet. Säkerheten på arbetsplatserna på den tiden var inte så hög. Som stöd till änkorna kom den första kollektivavtalade försäkringen Tjänstegrupplivförsäkring TGL till.

Den första försäkringen

Tjänstegrupplivförsäkringen började gälla från den 1 januari 1963. För att sköta administrationen av försäkringen bildade parterna Arbetsmarknadens Försäkringsaktiebolag, AFA. Man hade 20 anställda på Sveavägen 159 i Stockholm (året efter flyttade kontoret till Sveavägen 63).

1963 hanterades det första försäkringsärendet. I bolagets allra första årsredovisning kan man läsa att metallindustriarbetare och byggnadsarbetare toppade statistiken för reglerade försäkringsfall.

Under årens lopp har arbetet med att teckna försäkringsavtal och inkassera premier skötts av olika aktörer. Idag är det Fora som på uppdrag av arbetsmarknadens parter tecknar avtal, fakturerar och inkasserar premier.

Entrén på Afa Försäkring Sveavägen i Stockholm.

Entrén på Afa Försäkrings kontor på Sveavägen i Stockholm på 60-talet.

Ersättning som gjorde nytta

Den 1 september 1974 började Trygghetsförsäkringen vid yrkesskada (TFY) att gälla. Den bytte senare namn till TFA.

Under TFY:s första år fick närmare 25 000 personer ersättning till ett sammanlagt belopp av 165 miljoner kronor.

Högst ersättning fick en 35-årig kvinna som förlorat sin man i en arbetsolycka. Hon och hennes sex barn fick 230 000 kronor.

Näst högst ersättningsbelopp – 160 000 kronor – fick en byggnadsarbetare som varit med om en olycka på jobbet och blivit förlamad. Byggelement som vägde flera ton hade rasat över honom. För pengarna skaffade han en ny enplansvilla och bil som var anpassade efter hans funktionsnedsättning.

Källa: Försäkringsvär(l)den, av Håkan Svärdman (Atlas förlag 2022)

Våra för­säkring­ar

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

1962 kom parterna överens om att privatanställda arbetare skulle få en Tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Försäkringen började gälla från och med den 1 januari 1963.

För att sköta administrationen av försäkringen bildade parterna Arbetsmarknadens Försäkringsaktiebolag, AFA.

Läs mer om Tjänstegrupplivförsäkringen

Försäkring om avgångsbidrag (AGB)

Våren 1964 kom parterna överens om att inrätta en fond för avgångsbidrag (AGB). Utbetalningar av AGB startade 1965. 1967 ändrades AGB-systemet och AGB blev en försäkring från och med den 1 januari 1967.

Arbetsmarknadens Försäkringsaktiebolag, AFA, fick i uppgift att administrera fonden och sedan försäkringen.

Läs mer om Försäkring om avgångsbidrag

Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS, AGS-KL)

1971 slöt parterna avtal om Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS). Den 1 september 1972 började AGS-försäkringen gälla. AGS-KL för dig inom kommun och region började gälla 1 juli 1974.

Läs mer om Avtalsgruppsjukförsäkringen

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA, TFA-KL)

Den 1 september 1974 började Trygghetsförsäkringen vid yrkesskada (TFY) att gälla.

1977 träffade parterna avtal om TFA som gäller för arbetsskador som inträffat från och med den 1 juli 1977. TFA ersatte då TFY.

Jobbar du inom kommun och region, kommunalt företag eller Svenska kyrkan heter försäkringen TFA-KL.

Är du statligt anställd heter försäkringen Avtal om ersättning vid personskada (PSA).

Läs mer om Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Läs mer om Avtal om ersättning vid personskada

Premiebefrielseförsäkringen

I samband med överenskommelsen mellan LO och Svenskt Näringsliv om Avtalspension SAF-LO blev Afa Försäkring försäkringsgivare för Premiebefrielseförsäkringen.

Den 1 januari 1996 började Premiebefrielseförsäkringen gälla.

Läs mer om Premiebefrielseförsäkringen

Avgiftsbefrielseförsäkringen

I samband med att parterna inom kommun och region kom överens om Pensions- och Försäkringsavtal (PFA) blev Afa Försäkring försäkringsgivare för Avgiftsbefrielseförsäkringen.

Den 1 januari 1998 började Avgiftsbefrielseförsäkringen gälla.

Läs mer om Avgiftsbefrielseförsäkringen

Föräldrapenningtillägg (FPT) 

Den 1 januari 2014 började försäkringen om Föräldrapenningtillägg (FPT) gälla.

Läs mer om Föräldrapenningtillägg

Visste du att …

… arbetsmarknadens parter kunde bilda det som nu är Afa Försäkring tack vare Saltsjöbadsavtalet, 1938? Där grundades det som kallas den svenska modellen. Den innebär att det i Sverige är arbetsmarknadens parter som sluter kollektivavtal, utan inblandning av staten. På så sätt tar parterna ett gemensamt ansvar för att utveckla de regler som ska gälla på arbetsmarknaden.