Arbetsskada när du arbetar på distans

Coronapandemin blev inledningen till att många började arbeta på distans, till exempel hemifrån. Hur gäller arbetsskade­försäkringen om du skadar dig när du arbetar på distans? Det finns några skillnader mellan att arbeta på distans jämfört med om du är på jobbet, som är bra att känna till.

Grundtanken med arbetsskadeförsäkringen (TFA, TFA-KL och PSA) är att den som arbetar utsätts för större skaderisker, och att det därför finns ett större skyddsintresse för dessa skador.

Så fungerar bedömning av arbetsskada

Arbetsskadeförsäkringen (TFA, TFA-KL och PSA) ger dig som arbetar ett extra skydd om du drabbas av en arbetsskada. Vad som avgör om en skada bedöms som arbetsskada, är vilken anknytning (samband) som skadan har med arbetet. En skada som inträffar på arbetsplatsen, inom arbetsområdet och under vanlig arbetstid, har en självklar och stark anknytning till arbetet.

Så bedömer vi arbetsskador i hemmet

Under coronapandemin har många fått uppmaningen att jobba hemifrån, då många kan utföra arbetsuppgifter på distans. Vi bedömer skador i hemarbetet enligt i princip samma regler som vid skada på arbetsplatsen. Avgörande för om en skada ska bedömas som en arbetsskada, är vilken anknytning (samband) skadan har med arbetet.

Till skillnad från arbete på arbetsplatsen, krävs att olycksfallet har ett direkt samband med det arbete du har utfört. Det innebär att du har skadat dig när du utfört en arbetsuppgift.

Det kan till exempel vara:

  • Du snubblar på datasladden till din jobbdator.

  • Sitter vid datorn och svarar på arbetsrelaterade mejl.

  • Sitter vid datorn och talar med kollega/kund i telefon.

  • Går runt i bostaden och har arbetssamtal i arbetsgivarens telefon.

  • Under arbetstid åker mellan hemmet och kundmöte.

  • Åker till arbetsplatsen för att hämta till exempel dator, telefon eller brev.

  • Ett promenadmöte som arbetsgivaren har godkänt.

Däremot gäller försäkringen inte om du skadar dig i hemmet i största allmänhet. Om du till exempel skadar dig när du kokar kaffe i köket, räknas det inte som ett arbetsolycksfall, även om det sker under arbetstid.

Om du tar paus och går ut och tar en promenad, gäller inte arbetsskadeförsäkringen oavsett om du arbetar hemifrån eller på arbetsplatsen.

Tillfälligt distansarbete utomlands

Försäkringen kan också gälla vid tillfälligt distansarbete utomlands. Då krävs att arbetet är högst tillfälligt, kanske max 1 - 2 veckor, och är godkänt av din arbetsgivare. I övrigt gäller samma regler som för distansarbete, som vi nämner här.

Notera att andra regler gäller om du är utsänd av din arbetsgivare att arbeta utomlands.

Mer om arbetsskadeförsäkringen

Har du drabbats av en arbetsskada under tiden som du arbetat hemifrån? Då kan du ha rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

Person med gipsad arm.

Försäkring vid arbetsskada

Har du skadat dig i samband med ditt jobb? Då kan du ha rätt till extra ersättning från din försäkring i kollektivavtalet.