Kvinna sitter hemma framför dator

Foto: Johnér Bildbyrå

Arbetsskada – det här gäller när du jobbar på distans

Pandemin blev inledningen till att många började arbeta på distans, till exempel hemifrån. Hur gäller arbetsskade­försäkringen om du skadar dig när du arbetar på distans? Det finns några skillnader jämfört med om du är på jobbet, som är bra att känna till.

Så fungerar bedömning av arbetsskada

Arbetsskadeförsäkringen (TFA, TFA-KL och PSA) ger dig som arbetar ett extra skydd om du drabbas av en arbetsskada. Vad som avgör om en skada bedöms som arbetsskada, är vilken anknytning (samband) som skadan har med arbetet. En skada som inträffar på arbetsplatsen, inom arbetsområdet och under vanlig arbetstid, har en självklar och stark anknytning till arbetet.

Så bedömer vi arbetsskador i hemmet

Under pandemin fick många uppmaningen att jobba hemifrån, eftersom många arbetsuppgifter går att göra på distans. Vi bedömer skador i hemarbetet enligt i princip samma regler som vid skada på arbetsplatsen. Avgörande för om en skada ska bedömas som en arbetsskada, är vilken anknytning (samband) skadan har med arbetet.

Till skillnad från arbete på arbetsplatsen, krävs att olycksfallet har ett direkt samband med det arbete du har utfört. Det innebär att du har skadat dig när du utfört en arbetsuppgift. Därutöver krävs att olycksfallet inte till övervägande del har sin grund i privatlivet.

Ett olycksfall i arbetet kan till exempel vara:

  • Du snubblar på datorsladden till din jobbdator.

  • Du arbetar vid datorn och ramlar av skrivbordsstolen.

  • Du går runt i bostaden under ett arbetssamtal och ramlar i trappan.

  • Du ska hämta arbetsmaterial från ett annat rum och slår en tå i en tröskel.

  • Du skadar dig på väg mellan hemmet och ett kundmöte.

  • Du skadar dig under ett planerat promenadmöte som arbetsgivaren har godkänt.

Däremot gäller försäkringen inte om du skadar dig i hemmet i största allmänhet. Om du till exempel skadar dig när du kokar kaffe i köket, räknas det inte som ett arbetsolycksfall, även om det sker under arbetstid.

Om du tar paus och går ut och tar en promenad, gäller inte arbetsskadeförsäkringen oavsett om du arbetar hemifrån eller på arbetsplatsen.

Tillfälligt distansarbete utomlands

Försäkringen kan också gälla vid tillfälligt distansarbete utomlands. Då krävs att arbetet är högst tillfälligt, kanske max 1 - 2 veckor, och är godkänt av din arbetsgivare. I övrigt gäller samma regler som för distansarbete, som vi nämner här.

Notera att andra regler gäller om du är utsänd av din arbetsgivare att arbeta utomlands.

Anmäl om du skadat dig vid hemarbete

Om du har drabbats av en arbetsskada under tiden som du arbetat på distans, till exempel hemifrån, kan du ha rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Gör därför en anmälan till oss om din skada.

Person med gipsad arm.

Försäkring vid arbetsskada

Har du skadat dig i samband med ditt jobb? Då kan du ha rätt till extra ersättning från din försäkring i kollektiv­avtalet.