Glada människor sitter i en soffa.

Foto: Johnér

Utbildning för försäkrings­informatörer

Som ny försäkrings­informatör blir du inbjuden till vår grundutbildning som ger dig verktygen för att komma in i på ett bra sätt i din nya roll. Därefter hålls vidareutbildningar årligen med möjlighet till fördjupning, inspiration och att hålla dig uppdaterad på det senaste inom området.

Grundutbildning – för dig som är ny i rollen

Inom ungefär ett halvår från det att du anmält dig som försäkringsinformatör blir du inbjuden till vår grundutbildning. Här får du grund­läggande kunskaper om lag- och avtalsförsäkringar vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall. Du får också veta hur du bäst sprider kunskapen om de kollektiv­avtalade för­säkring­arna i din organisation. Under utbildningen träffar du andra informatörer och får möjlighet att utbyta erfarenheter. Du får också tips om hur du hittar samarbetspartners som underlättar ditt uppdrag att nå ut med informationen.

Grundutbildningen för försäkringsinformatörer ger dig:

  • Grund­läggande kunskap om de kollektiv­avtalade för­säkring­arna vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall.

  • Trygghet i vart du kan vända dig för att få mer information.

  • Tips om hur du kan sprida information om de kollektiv­avtalade för­säkring­arna. 

Vidareutbildning – fyll på och uppdatera dina kunskaper

Varje år blir du som är försäkrings­informatör erbjuden att gå en vidareutbildning. Det här är en möjlighet att bli inspirerad och stärkt i ditt uppdrag. Ta chansen att bolla dina utmaningar med andra informatörer, knyta värdefulla kontakter och vässa dina kunskaper. Du är välkommen varje år och förväntas delta åtminstone vartannat år för att kunna utföra ditt uppdrag på ett bra sätt. 

Liksom under grundutbildningen läggs stor vikt vid diskussioner om hur du bäst kan nå ut med information om för­säkring­arna i din organisation.

När du gått vidareutbildningen kommer du att ha:

  • Repeterat och uppdaterat dina kunskaper om de kollektiv­avtalade för­säkring­arna.

  • Fått möjlighet att ställa frågor och ta upp funderingar som dykt upp i ditt uppdrag.

  • Utbytt erfarenheter och tips med andra försäkrings­informatörer.

  • Hittat ett nätverk av andra försäkrings­informatörer och specialister.

  • Blivit inspirerad och stärkt i ditt uppdrag som försäkrings­informatör.

OBS! Informationen gäller för dig inom kommuner och regioner, Sobona-företag och Svenska kyrkan.

Avtalats logotyp

Är du försäkrings­informatör på ett privat företag?

Då är det Avtalat som hjälper dig i din roll. Den här sidan vänder sig till dig som är försäkrings­informatör inom LO. Du hittar bland annat länk till Lotsen, information om utbildningar och en handbok som du kan ladda ner och beställa.

Undrar du över något mer? Kontakta oss gärna.