Glada människor sitter i en soffa.

Foto: Johnér

Utbildning för försäkrings­informatörer

Som ny försäkrings­informatör blir du inbjuden till vår grundutbildning som ger dig verktygen för att komma in i på ett bra sätt i din nya roll. Därefter hålls vidareutbildningar årligen med möjlighet till fördjupning, inspiration och att hålla dig uppdaterad på det senaste inom området.

Grundutbildning – för dig som är ny i rollen

Inom ungefär ett halvår från det att du anmält dig som försäkringsinformatör blir du inbjuden till vår grundutbildning. Här får du grund­läggande kunskaper om lag- och avtalsförsäkringar vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall. Du får också veta hur du bäst sprider kunskapen om de kollektiv­avtalade försäkringarna i din organisation. Under utbildningen träffar du andra informatörer och får möjlighet att utbyta erfarenheter. Du får också tips om hur du hittar samarbetspartners som underlättar ditt uppdrag att nå ut med informationen.

Grundutbildningen för försäkringsinformatörer ger dig:

  • Grundläggande kunskap om de kollektivavtalade försäkringarna vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall.

  • Trygghet i vart du kan vända dig för att få mer information.

  • Tips om hur du kan sprida information om de kollektivavtalade försäkringarna. 

Vidareutbildning – fyll på och uppdatera dina kunskaper

Varje år blir du som är försäkringsinformatör erbjuden att gå en vidareutbildning. Det här är en möjlighet att bli inspirerad och stärkt i ditt uppdrag. Ta chansen att bolla dina utmaningar med andra informatörer, knyta värdefulla kontakter och vässa dina kunskaper. Du är välkommen varje år och förväntas delta åtminstone vartannat år för att kunna utföra ditt uppdrag på ett bra sätt. 

Liksom under grundutbildningen läggs stor vikt vid diskussioner om hur du bäst kan nå ut med information om försäkringarna i din organisation.

När du gått vidareutbildningen kommer du att ha:

  • Repeterat och uppdaterat dina kunskaper om de kollektivavtalade försäkringarna.

  • Fått möjlighet att ställa frågor och ta upp funderingar som dykt upp i ditt uppdrag.

  • Utbytt erfarenheter och tips med andra försäkringsinformatörer.

  • Hittat ett nätverk av andra försäkringsinformatörer och specialister.

  • Blivit inspirerad och stärkt i ditt uppdrag som försäkringsinformatör.

OBS! Informationen gäller för dig som arbetar inom kommuner och regioner.

Både grundutbildningen och vidareutbildningen är gemensamma för både arbetsgivarens och fackets försäkringsinformatörer. Observera att utbildningarna, utöver försäkringsskyddet enligt lag, endast avhandlar kommun- och regionavtalet.

Du som är anmäld som försäkringsinformatör kommer att få personliga inbjudningar per mejl till alla utbildningstillfällen.

Ta med dig Handboken och Informerahäftet, de är bra att ha till hands. Du väljer själv om du tar med dem i pappersform eller har dem tillgängliga digitalt. Du får även ytterligare material när du kommer till oss på utbildningarna.

Anmälan till utbildningarna gäller dig personligen och är bindande. Om du avbokar din plats senare än en vecka före utbildningstillfället, medför det kostnader för våra beställare Sveriges Kommuner och Regioner, AkademikerAlliansen, Kommunal och OFR.

När du anmält dig via webben får du en första bekräftelse direkt. En definitiv bekräftelse med all information skickas till dig 6 veckor innan utbildningen.

Afa Försäkring bokar och betalar - på uppdrag av våra beställare - lokal och måltider. Vid lång resväg står vi även för logi under utbildningsdagarna. Observera att du själv inte ska boka logi. Det gör vi åt dig.

Resebeställningsblankett med telefonnummer till resebyrån och vad du ska uppge när du bokar din resa, bifogas i samband med den definitiva bekräftelsen som du får 6 veckor innan utbildningen. Du tar kontakt med resebyrån senast 14 dagar innan avresa för att boka din flyg- eller tågresa i 2:a klass.

Vi lämnar ersättning för resor med allmänna kommunikationsmedel, som inte går att boka hos resebyrån, samt parkeringskostnader. Kvitto måste bifogas. Reser du med egen bil lämnas milersättning med 30,5 kronor per mil.

När du får den första bekräftelsen från oss ansöker du om ledighet hos din arbetsgivare, i första hand med bibehållna löneförmåner. Det gör du med stöd av förtroendemannalagen. Om du inte får lön under utbildningsdagen från din arbetsgivare kan vi lämna ersättning. Tillsammans med den definitiva bekräftelsen bifogas ersättningsblankett med regler för ersättning vid inkomstförlust som ska fyllas i av din arbetsgivare. Inkomstförlust ersätts inte för arbetsgivarens försäkringsinformatörer

Ersättningsblanketten skickar du efter utbildningens slut till:

Afa Försäkring

Kommunikation

106 27 Stockholm

Ersättningarna betalas via Afa Försäkring, genom Swedbank, till det konto som finns registrerat. Finns inget sådant konto får du en utbetalningsavi.

Undrar du över något mer? Kontakta oss gärna.