Information om person­uppgifter för besökare i våra lokaler

Denna information gäller dig som är besökare i våra lokaler. I nedanstående text beskriver vi hur vi behandlar person­uppgifter.

För generell person­uppgifts­information som gäller alla kategorier av registrerade kan du läsa mer på Så behandlar vi personuppgifter.

Skriv ut sidan

Om du vill skriva ut denna information så finner du utskriftsfunktionen längst ner på sidan.

1. Vilka person­uppgifter behandlar vi och varför?

Säkerhet

Vi behandlar person­uppgifter för att erbjuda en trygg och säker miljö till samtliga som vistas i våra lokaler. Detta sker genom besöksregistrering, inpasseringskontroll, legitimationskontroller och även genom kameraövervakning av fastighetens gemensamma områden.

Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning då vi har ett berättigat intresse av att kunna erbjuda en trygg och säker miljö i våra lokaler.

2. Varifrån samlar vi in uppgifter om dig?

Dig själv

Vi samlar in uppgifter om dig genom att du fyller i dina uppgifter i besöksregistreringsmodulen. Vi samlar även in videomaterial från våra övervakningskameror.

3. Överföring och utlämnande av person­uppgifter

Vi lämnar i förekommande fall ut eller överför dina person­uppgifter till följande kategorier av mottagare.

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av person­uppgifter som angivits ovan anlitar vi i förekommande fall tjänsteleverantörer, som behandlar person­uppgifter på vårt uppdrag. Dessa tjänsteleverantörer får endast behandla person­uppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter.

De kategorier av tjänsteleverantörer som vi delar person­uppgifter med är säkerhetstjänsteleverantörer, tjänsteleverantörer av besökshanteringssystem och tjänsteleverantörer av kameraövervakningssystem.

Övriga mottagare

Vi kan i förekommande fall lämna ut person­uppgifter till andra mottagare än de som angivits ovan för att följa tillämpliga lagar och föreskrifter, en begäran eller ett föreläggande från en behörig domstol eller myndighet, samt för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

4. Hur länge sparas mina person­uppgifter?

Hur länge dina person­uppgifter sparas beror på vilket ändamålet är för behandlingen.

Säkerhet

Dina uppgifter sparas enligt följande:

  • I besöksregistreringssystemet: Maximalt i 24 timmar efter avslutat besök.

  • Vid videoupptagning: Maximalt i 14 dagar.

  • Vid legitimationskontroll: I 18 månader av bevakningsbolaget.

Pappa och son tillsammans

Så behandlar vi person­uppgifter

Inom Afa För­säkring behandlar vi dagligen person­uppgifter av olika slag. Vår målsättning är att du ska känna dig trygg när du lämnar dina person­uppgifter till oss.