Styrelse

Karl-Petter Thorwaldsson

Karl-Petter Thorwaldsson

Ordförande

Finansutskottet, Försäkringsutskottet, Presidium och Revisionsutskottet.

Ledamöter med anknytning till Svenskt Näringsliv

Anders Canemyr

Anders Canemyr

Chef för Pensioner och Försäkring på Svenskt Näringsliv.

Björn Oxhammar

Björn Oxhammar

Ansvarig för Svenskt Näringslivs placeringstillgångar. Arbetar också med konfliktersättningsfrågor.

Finansutskottet

Carina Lindfelt

Carina Lindfelt

Avdelningschef för avdelningen Arbetsmarknad Svenskt Näringsliv.

Catharina Bäck

Catharina Bäck

Försäkringsspecialist och förhandlare på Svenskt Näringsliv.

Försäkringsutskottet

Grete Solvang Stoltz

Grete Solvang Stoltz

HR- och hållbarhetschef på Munters.

Ingrid Wrebo

Ingrid Wrebo

Egen konsult inom försäkringsbranschen.

Ingvar Backle

Ingvar Backle

Pensionsexpert Svenskt Näringsliv.

Revisionsutskottet

Lena-Liisa Tengblad

Lena-Liisa Tengblad

VD för Gröna arbetsgivare.

Revisionsutskottet

Mattias Dahl

Mattias Dahl

Vice VD på Svenskt Näringsliv, chef arbetsgivarfrågor.

Presidium

Per Hidesten

Per Hidesten

VD för Industriarbetsgivarna.

Finansutskottet

Pether Fredholm

Pether Fredholm

Koncernchef/VD JSB Gruppen AB.

Pär Andersson

Pär Andersson

Försäkringsspecialist och förhandlare på Svenskt Näringsliv.

Försäkringsutskottet

Ledamöter med anknytning till LO

Christoffer Jönsson

Christoffer Jönsson

VD och koncernchef för Bantorget Förvaltning AB och VD för Bantorget Finans AB.

Finansutskottet, Revisionsutskottet.

Eva Guovelin

Eva Guovelin

Ordförande i Livsmedelsarbetarnas fastighetsaktiebolag och Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassa. 

Glenn Abrahamsson

Glenn Abrahamsson

Enhetschef för ledningskansliet på LO.

Inger Lundholm

Inger Lundholm

Andra förbundsordförande i Fastighetsanställdas Förbund.

Johan Ingelskog

Johan Ingelskog

Avtalssekretare Kommunal.

Lars Gäfvert

Lars Gäfvert

Ekonomichef vid Bantorget Förvaltning AB.

Revisionsutskottet

Malin Ackholt

Malin Ackholt

Förbundsordförande Hotell och restaurangfacket HRF.

Reneé Andersson

Renée Andersson

Utredare på LO.

Försäkringsutskottet

Stefan Carlén

Stefan Carlén

Chefsekonom på Handelsanställdas förbund.

Thorbjörn Johansson

Torbjörn Johansson

Avtalssekreterare LO.

Finansutskottet, Presidium.

Urban Pettersson

Urban Pettersson

Förbundsordförande Elektrikerna.

Ledamot med anknytning till PTK

Malin Wulcan

Malin Wulkan

Chefsjurist Unionen.

Finansutskottet, Presidium

Suppleanter med anknytning till Svenskt Näringsliv

Jessica Permatz

Jessica Permatz

Expert inom pensioner och försäkringar på Svenskt Näringsliv.

Johanna Larsson

Johanna Larsson

Jurist inom pensioner och försäkringar på Svenskt Näringsliv.

Lars Sandin

Lars Sandin

Kapitalförvaltare på Svenskt Näringsliv.

Suppleanter med anknytning till LO

Jörgen Johansson

Jörgen Johansson

Andre vice ordförande i GS Facket.

Magnus Furbring

Magnus Furbring

Ombudsman på LO.

Suppleant med anknytning till PTK

Helena Hedlund, PTK.

Helena Hedlund

Tillförordnad kanslichef på PTK, och även ansvarig för enheten Avtal och villkor.