Styrelse

Karl-Petter Thorwaldsson

Karl-Petter Thorwaldsson

Styrelseordförande

Senior advisor SSAB.

Ordförande i Finansutskottet, Försäkringsutskottet, Presidium och Revisionsutskottet.

Ledamöter med anknytning till Svenskt Näringsliv

Anders Canemyr

Anders Canemyr

Chef för Pensioner och Försäkringar på Svenskt Näringsliv.

Björn Oxhammar

Björn Oxhammar

Ledamot i Finansutskottet och Gemensamma Finans- och Försäkringsutskottet.

Carina Lindfelt

Carina Lindfelt

Avdelningschef för avdelningen Arbetsmarknad Svenskt Näringsliv.

Catharina Bäck

Catharina Bäck

Försäkringsspecialist och förhandlare på Svenskt Näringsliv.

Ledamot i Försäkringsutskottet och i Beredningsnämnden för FoU, AGS, TFA, FPT.

Grete Solvang Stoltz

Grete Solvang Stoltz

Direktör HR och hållbarhet på Munters.

Ingrid Wrebo

Ingrid Wrebo

Wreing Consulting AB.

Ingvar Backle

Ingvar Backle

Expert/förhandlare på enhet Arbetsmarknad och Förhandlingsservice på Svenskt Näringsliv.

Ledamot i Revisionsutskottet.

Lena-Liisa Tengblad

Lena-Liisa Tengblad

VD för Gröna arbetsgivare.

Ledamot i Revisionsutskottet.

Mattias Dahl

Mattias Dahl

Vice VD på Svenskt Näringsliv.

Ledamot i Presidium.

Per Hidesten

Per Hidesten

VD för Industriarbetsgivarna.

Ledamot i Finansutskottet och Gemensamma Finans- och Försäkringsutskottet.

Pether Fredholm

Pether Fredholm

Koncernchef/VD JSB Gruppen AB.

Pär Andersson

Pär Andersson

Försäkringsspecialist och förhandlare på Svenskt Näringsliv.

Ledamot i Försäkringsutskottet.

Ledamöter med anknytning till LO

Christoffer Jönsson

Christoffer Jönsson

Vd på Folksam LO Tjänstepension AB.

Ledamot i Finansutskottet, Gemensamma Finans- och Försäkringsutskottet, Revisionsutskottet.

Eva Guovelin

Eva Guovelin

Förbundsordförande Livsmedelsarbetareförbundet.

Inger Lundholm

Inger Lundholm

Andra förbundsordförande i Fastighetsanställdas Förbund.

Johan Ingelskog

Johan Ingelskog

Avtalssekreterare/tredje vice ordförande Kommunal.

Lars Gäfvert

Lars Gäfvert

Controller LO.

Ledamot i Revisionsutskottet.

Malin Ackholt

Malin Ackholt

Förbundsordförande Hotell- och restaurangfacket HRF.

Reneé Andersson

Renée Andersson

Expert/förhandlare på området kollektivavtalad försäkring och pension på LO.

Ledamot i Försäkringsutskottet.

Stefan Carlén

Stefan Carlén

Chefsekonom/utredningschef på Handelsanställdas förbund.

Thorbjörn Johansson

Torbjörn Johansson

Avtalssekreterare LO.

Ledamot i Finansutskottet, Gemensamma Finans- och Försäkringsutskottet, Presidium. Representant för försäkringstagarna.

Urban Pettersson

Urban Pettersson

Förbundsordförande Elektrikerna.

Ledamot med anknytning till PTK

Malin Wulcan

Malin Wulkan

Chefsjurist Unionen.

Ledamot i Finansutskottet, Gemensamma Finans- och Försäkringsutskottet, Presidium.

Suppleanter med anknytning till Svenskt Näringsliv

Jessica Permatz

Jessica Permatz

Expert pensioner och försäkringar på Svenskt Näringsliv.

Johanna Larsson

Johanna Larsson

Jurist pensioner och försäkringar på Svenskt Näringsliv.

Lars Sandin

Lars Sandin

Portföljförvaltare svenska aktier på Svenskt Näringsliv.

Suppleanter med anknytning till LO

Jörgen Johansson

Jörgen Johansson

Andre vice ordförande i GS Facket.

Magnus Furbring

Magnus Furbring

Ombudsman på LO.

Ledamot i Försäkringsutskottet och Gemensamma Finans-och Försäkringsutskottet.

Suppleant med anknytning till PTK

Helena Hedlund, PTK.

Helena Hedlund

Ansvarig för enheten Avtal och villkor på PTK.

Ledamot i Försäkringsutskottet och Revisionsutskottet.