Styrelse

Karl-Petter Thorwaldsson

Karl-Petter Thorwaldsson

Styrelseordförande

Senior advisor SSAB.

Ordförande i Finansutskottet, Försäkringsutskottet, Presidium, Revisionsutskottet och Gemensamma Finans- och Försäkringsutskottet.

Ledamöter med anknytning till Svenskt Näringsliv

Anders Canemyr

Anders Canemyr

Chef för Pensioner och Försäkringar på Svenskt Näringsliv.

Carina Lindfelt

Carina Lindfelt

Avdelningschef för avdelningen Arbetsmarknad Svenskt Näringsliv.

Catharina Bäck

Catharina Bäck

Försäkringsspecialist och förhandlare på Svenskt Näringsliv.

Ledamot i Försäkringsutskottet och i Beredningsnämnden för FoU, AGS, TFA, FPT, samt Gemensamma Finans- och Försäkringsutskottet.

Grete Solvang Stoltz

Grete Solvang Stoltz

Direktör HR och hållbarhet på Munters.

Ingrid Wrebo

Ingrid Wrebo

Wreing Consulting AB.

Jessica Permatz

Jessica Permatz

Expert pensioner och försäkringar på Svenskt Näringsliv.

Ledamot i Revisionsutskottet.

Lars Sandin

Lars Sandin

Portföljförvaltare svenska aktier på Svenskt Näringsliv.

Ledamot i Finansutskottet och Gemensamma Finans- och Försäkringsutskottet.

Lena-Liisa Tengblad

Lena-Liisa Tengblad

VD för Gröna arbetsgivare.

Ledamot i Revisionsutskottet.

Mattias Dahl

Mattias Dahl

Vice VD på Svenskt Näringsliv.

Ledamot i Presidium.

Per Hidesten

Per Hidesten

VD för Industriarbetsgivarna.

Ledamot i Finansutskottet och Gemensamma Finans- och Försäkringsutskottet.

Pether Fredholm

Pether Fredholm

Koncernchef/VD JSB Gruppen AB.

Pär Andersson

Pär Andersson

Försäkringsspecialist och förhandlare på Svenskt Näringsliv.

Ledamot i Försäkringsutskottet och Gemensamma Finans- och Försäkringsutskottet.

Ledamöter med anknytning till LO

Eva Guovelin

Eva Guovelin

Förbundsordförande Livsmedelsarbetareförbundet.

Inger Lundholm

Inger Lundholm

Andra förbundsordförande i Fastighetsanställdas Förbund.

Johan Ingelskog

Johan Ingelskog

Avtalssekreterare/tredje vice ordförande Kommunal.

Johan Rocklind

Johan Rocklind

Enhetschef Arbetslivsenheten på IF Metall.

Lars Gäfvert

Lars Gäfvert

Controller LO.

Ledamot i Revisionsutskottet, Finansutskottet och Gemensamma Finans- och Försäkringsutskottet.

Malin Ackholt

Malin Ackholt

Förbundsordförande Hotell- och restaurangfacket HRF.

Pia Edvall

Pia Edvall

Försäkringsansvarig på Transportarbetareförbundet.

Reneé Andersson

Renée Andersson

Expert/förhandlare på området kollektivavtalad försäkring och pension på LO.

Ledamot i Försäkringsutskottet, Revisionsutskottet och Gemensamma Finans- och Försäkringsutskottet.

Stefan Carlén

Stefan Carlén

Chefsekonom/utredningschef på Handelsanställdas förbund.

Thorbjörn Johansson

Torbjörn Johansson

Avtalssekreterare LO.

Ledamot i Finansutskottet, Gemensamma Finans- och Försäkringsutskottet och Presidium. Representant för försäkringstagarna.

Urban Pettersson

Urban Pettersson

Förbundsordförande Elektrikerna.

Ledamot med anknytning till PTK

Malin Wulcan

Malin Wulkan

Chefsjurist Unionen.

Ledamot i Finansutskottet, Presidium och Gemensamma Finans- och Försäkringsutskottet.

Suppleanter med anknytning till Svenskt Näringsliv

Herman Wartoft

Herman Wartoft

Analytiker på Svenskt Näringsliv.

Johanna Larsson

Johanna Larsson

Jurist pensioner och försäkringar på Svenskt Näringsliv.

Sara Kinnander

Sara Kinnander

Jurist på Svenskt Näringsliv.

Suppleanter med anknytning till LO

Jörgen Johansson

Jörgen Johansson

Andre vice ordförande i GS Facket.

Magnus Furbring

Magnus Furbring

Ombudsman på LO.

Ledamot i Försäkringsutskottet och Gemensamma Finans-och Försäkringsutskottet.

Suppleant med anknytning till PTK

Helena Hedlund, PTK.

Helena Hedlund

Ansvarig för enheten Avtal och villkor på PTK.

Ledamot i Försäkringsutskottet, Revisionsutskottet och Gemensamma Finans- och Försäkringsutskottet.