Information om person­uppgifter för arbetssökande

Denna information gäller dig som söker arbete hos oss. I nedanstående text beskriver vi hur vi behandlar dina person­uppgifter.

För generell person­uppgifts­information som gäller alla kategorier av registrerade kan du läsa mer på Så behandlar vi dina personuppgifter.

Ladda ner och skriv ut

Om du vill ladda ner eller skriva ut denna information så finner du här våra villkor som pdf.

1. Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Rekrytering

Vi behandlar bland annat uppgift om ditt namn, dina kontaktuppgifter och dina merituppgifter för att kunna bedöma och göra urval av arbetssökande. I vissa rekryteringar genomför vi tester (personprofiler och kapacitetsmätande tester) och behandlar resultaten av testerna. Vidare kan vi komma att samla in utlåtanden om dig från dina referenser. Utlåtandena kommer att ingå i beslutsunderlaget för att avgöra om du ska erbjudas en anställning hos oss.

Behandlingen av personuppgifter som sker under rekryteringsprocessen grundar sig på ditt uttryckliga samtycke. Det är frivilligt att lämna samtycke till behandling av dina personuppgifter men om du inte gör det kan du inte söka jobb hos oss.

Vi kan komma att behandla känsliga personuppgifter om dig beroende på vilka uppgifter som du själv lämnar till oss. Dessa uppgifter behandlar vi för att kunna försvara rättsliga anspråk som kan uppstå vid en tvist.

2. Varifrån samlar vi in uppgifter om dig?

Dig själv

Från dig samlar vi in personuppgifter när du ansöker om jobb hos oss. I vissa rekryteringar genomför vi också kapacitetstester- och personlighetsprofiler och samlar in resultatet av dessa.

Dina referenser

Från dina referenser kan vi komma att samla in generella utlåtanden om dig.

Bakgrundskontroller

För att skapa goda förutsättningar för en lyckad rekrytering så görs bakgrundskontroller. Bakgrundskontroller utförs endast efter att du först har godkänt att dessa kontroller får genomföras.

3. Överföring och utlämnande av personuppgifter

Vi lämnar i förekommande fall ut eller överför dina personuppgifter till följande mottagare.

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter som angivits ovan anlitar vi i förekommande fall tjänsteleverantörer, som behandlar personuppgifter på vårt uppdrag. Dessa tjänsteleverantörer får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter.

För att du ska få tillgång till kapacitetstester och personlighetsprofiler som genomförs i vissa rekryteringar delar vi din mailadress till det företag som tillhandahåller testerna.

Övriga mottagare

Vi kan i förekommande fall lämna ut dina personuppgifter till andra mottagare än de som angivits ovan för att följa tillämpliga lagar och föreskrifter, en begäran eller ett föreläggande från en behörig domstol eller myndighet, samt för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Vidare kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till potentiella förvärvare i samband med en fusion eller en överlåtelse för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra den aktuella transaktionen.

4. Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du ansöker om en specifik tjänst sparas dina uppgifter i 24 månader och raderas därefter automatiskt. Om du har gjort en spontanansökan sparas dina uppgifter i sex månader och därefter får du ett mejl med en förfrågan om du vill att vi sparar dina uppgifter i vår CV-databas. Svarar du inte på detta mejl raderas dina uppgifter automatiskt. I övrigt bestäms våra bevarandetider av hur länge rättsliga åtgärder kan vidtas mot Afa Försäkring.

Afa Försäkring

Så behandlar vi dina person­uppgifter

Inom Afa Försäkring hanterar vi dagligen person­uppgifter av olika slag. Vår målsättning är att du ska känna dig trygg när du lämnar dina person­uppgifter till oss. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina person­uppgifter.