Information om person­uppgifter för arbetssökande

Denna information gäller dig som söker arbete hos oss. I nedanstående text beskriver vi hur vi behandlar person­uppgifter.

För generell person­uppgifts­information som gäller alla kategorier av registrerade kan du läsa mer på Så behandlar vi personuppgifter.

Skriv ut sidan

Om du vill skriva ut denna information så finner du utskriftsfunktionen längst ner på sidan.

1. Vilka person­uppgifter behandlar vi och varför?

Rekrytering

Vi behandlar bland annat uppgift om ditt namn, dina kontakt­uppgifter och dina merituppgifter för att kunna bedöma och göra urval av arbetssökande. I vissa rekryteringar genomför vi tester (personprofiler och kapacitetsmätande tester) och behandlar resultaten av testerna. Vidare kan vi komma att samla in utlåtanden om dig från dina referenser. Utlåtandena kommer att ingå i beslutsunderlaget för att avgöra om du ska erbjudas en an­ställning hos oss.

Behandlingen av person­uppgifter som sker under rekryteringsprocessen grundar sig på ditt uttryckliga samtycke. Det är frivilligt att lämna samtycke till behandling av person­uppgifter men om du inte gör det kan du inte söka jobb hos oss.

Vi kan komma att behandla känsliga person­uppgifter om dig beroende på vilka uppgifter som du själv lämnar till oss. Dessa uppgifter behandlar vi för att kunna försvara rättsliga anspråk som kan uppstå vid en tvist.

2. Varifrån samlar vi in uppgifter om dig?

Dig själv

Från dig samlar vi in person­uppgifter när du ansöker om jobb hos oss. I vissa rekryteringar genomför vi också kapacitetstester- och personlighetsprofiler och samlar in resultatet av dessa.

Dina referenser

Från dina referenser kan vi komma att samla in generella utlåtanden om dig.

Bakgrundskontroller

För att skapa goda förutsättningar för en lyckad rekrytering så görs bakgrundskontroller. Bakgrundskontroller utförs endast efter att du först har godkänt att dessa kontroller får genomföras.

3. Överföring och utlämnande av person­uppgifter

Vi lämnar i förekommande fall ut eller överför person­uppgifter till följande mottagare.

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av person­uppgifter som angivits ovan anlitar vi i förekommande fall tjänsteleverantörer, som behandlar person­uppgifter på vårt uppdrag. Dessa tjänsteleverantörer får endast behandla person­uppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter.

För att du ska få tillgång till kapacitetstester och personlighetsprofiler som genomförs i vissa rekryteringar delar vi din mailadress till det företag som tillhandahåller testerna.

Övriga mottagare

Vi kan i förekommande fall lämna ut person­uppgifter till andra mottagare än de som angivits ovan för att följa tillämpliga lagar och föreskrifter, en begäran eller ett föreläggande från en behörig domstol eller myndighet, samt för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Vidare kan person­uppgifter komma att lämnas ut till potentiella förvärvare i samband med en fusion eller en överlåtelse för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra den aktuella transaktionen.

4. Hur länge sparas mina person­uppgifter?

Om du ansöker om en specifik tjänst sparas dina uppgifter i 24 månader och raderas därefter automatiskt. Om du har gjort en spontanansökan sparas dina uppgifter i sex månader och därefter får du ett mejl med en förfrågan om du vill att vi sparar dina uppgifter i vår CV-databas. Svarar du inte på detta mejl raderas dina uppgifter automatiskt. I övrigt bestäms våra bevarandetider av hur länge rättsliga åtgärder kan vidtas mot Afa För­säkring.

Pappa och son tillsammans

Så behandlar vi person­uppgifter

Inom Afa För­säkring behandlar vi dagligen person­uppgifter av olika slag. Vår målsättning är att du ska känna dig trygg när du lämnar dina person­uppgifter till oss.