Ersättning vid sjukskrivning

Här kan du läsa om vilken typ av ersättning som du kan få och hur den räknas ut. Vi berättar också vilka dagar vi betalar ut ersättning från sjukförsäkringen.

När kan du få ersättning?

Du kan få dagsersättning antingen från dag 15 eller dag 91 i din sjukperiod, och som längst till och med dag 360.

Om din arbetsgivare betalar sjuklön längre än 14 dagar eller kortare än 91, kan du få ersättning från oss dagen efter sista sjuklönedagen.

Försäkringen kan ge – dagsersättning och månadsersättning. Vilken du får beror på vilken typ av ersättning du får från Försäkrings­kassan.

Dagsersättning

Du som har sjukpenning eller smittbärarpenning från Försäkringskassan kan få dagsersättning från oss. Vi betalar ut dagsersättning från dag 15 eller 91 i din sjukperiod, och som längst till och med den 360:e dagen i din sjukperiod.

Hur mycket ersättning du får beror på din sjukpenninggrundande inkomst, SGI, och storleken på den sjukpenning du får från Försäkringskassan.

Om du får sjukpenning med 80 procent (normalnivå) från Försäkringskassan, får du dagsersättning på 12,5 till 12,887 procent av sjukpenningen.

Om du får sjukpenning med 75 procent (fortsättningsnivå) från Försäkringskassan, får du dagsersättning på 13,3 - 13,746 procent av sjukpenningen.

Månadsersättning

Månadsersättning får du från oss på Afa Försäkring om du har sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

Hur mycket du får i månadsersättning beror på den sjukpenninggrundande inkomst (SGI) du har anmält till Försäkringskassan.

Exempel på månadsersättning

Tabellen nedan visar hur mycket ersättning du kan få per månad från Afa Försäkring beroende på din sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Se den fullständiga ersättningstabellen i försäkringsvillkoren.

Sjukpenning­grundande inkomst (per år)Ersättning (per månad)
132 00075
160 0001 767
180 0002 250
200 0002 500
220 0002 750
240 0003 000
260 0003 250
276 0003 450
280 0003 500
300 0003 750
320 0004 000
321 0004 013
332 0004 150

Inkomst över 7,5 prisbasbelopp

Du som har en inkomst över 7,5 prisbasbelopp (393 750 kronor för 2023) kan även få månadsersättning för den inkomstförlusten, se exempel nedan.

1 prisbasbelopp = 52 500 kronor.

PrisbasbeloppMånadsersättning
7,5-2065 procent av SGI
20-3032,5 procent av SGI
Lägga peng i sparbössa.

Utbetalningsdagar 2023

Här hittar du årets datum för utbetalning av ersättning från våra för­säkring­ar.

Fötter som sticker ut under ett täcke.

Sjukförsäkring

Med vår sjukförsäkring kan du få extra ersättning när du är sjukskriven och får ersättning från Försäkrings­kassan.