Ersättning vid sjukskrivning

Här kan du läsa om vilken typ av ersättning som du kan få från Afa försäkrings sjukförsäkring och hur den räknas ut. Vi berättar också vilka dagar vi betalar ut ersättning.

När kan du få ersättning?

Du kan få dagsersättning antingen från dag 15 eller dag 91 i din sjuk­period, och som längst till och med dag 360. Om du får ersättning från dag 15 eller 91 beror på hur länge din arbetsgivare betalar sjuklön till dig. Under tiden du får sjuklön får du ingen ersättning från oss. De flesta privata och kooperativa arbetsgivare betalar sjuklön i 14 dagar, och kommuner och regioner i 90 dagar. Undantag kan finnas, fråga din arbetsgivare eller fackliga representant vad som gäller för dig.

Om din arbetsgivare betalar sjuklön längre än 14 dagar eller kortare än 91, kan du få ersättning från oss dagen efter sista sjuklönedagen.

Försäkringen kan ge – dagsersättning och månadsersättning. Vilken du får beror på vilken typ av ersättning du får från Försäkrings­kassan. Ersättningen från oss är ett tillägg till den ersättning du får från Försäkrings­kassan.

Dagsersättning


Du som har sjukpenning eller smittbärar­penning från Försäkrings­kassan kan få dagsersättning från oss. Vi betalar ut dagsersättning från dag 15 eller 91 i din sjuk­period, och som längst till och med den 360:e dagen i din sjuk­period.

Hur mycket ersättning du får beror på din sjukpenning­grundande inkomst, SGI, och storleken på den sjukpenning du får från Försäkrings­kassan.

Om du får sjukpenning med 80 procent (normalnivå) från Försäkrings­kassan, får du dagsersättning på 12,5 till 12,887 procent av sjukpenningen.

Om du får sjukpenning med 75 procent (fortsättningsnivå) från Försäkrings­kassan, får du dagsersättning på 13,3 - 13,746 procent av sjukpenningen.

Nästa utbetalningsdag

fredag 28 juni

Exempel på dagsersättning

Här nedanför hittar du några exempel på hur dagsersättningen kan se ut.

Månadsersättning

Månadsersättning får du från oss på Afa För­säkring om du har sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkrings­kassan.

Hur mycket du får i månadsersättning beror på den sjukpenning­grundande inkomst (SGI) du har anmält till Försäkrings­kassan.

Exempel på månadsersättning

Tabellen nedan visar hur mycket ersättning du kan få per månad från Afa För­säkring beroende på din sjukpenning­grundande inkomst (SGI).

Se den fullständiga ersättningstabellen i försäkringsvillkoren.

Sjukpenning­grundande inkomst (per år)Ersättning (per månad)
132 000 kr75 kr
160 000 kr1 767 kr
180 000 kr2 250 kr
200 000 kr2 500 kr
220 000 kr2 750 kr
240 000 kr3 000 kr
260 000 kr3 250 kr
276 000 kr3 450 kr
280 000 kr3 500 kr
300 000 kr3 750 kr
320 000 kr4 000 kr
321 000 kr4 013 kr
332 000 kr4 150 kr

Nästa utbetalningsdag

tisdag 25 juni

Inkomst över 7,5 prisbasbelopp

Du som har en inkomst över 7,5 prisbasbelopp (429 750 kronor för 2024) kan även få månadsersättning för den inkomstförlusten, se exempel i tabellen nedan.

1 prisbasbelopp = 57 300 kronor.

PrisbasbeloppMånadsersättning
7,5-2065 procent av SGI
20-3032,5 procent av SGI
Lägga peng i sparbössa.

Utbetalningsdagar 2024

Här hittar du årets datum för utbetalning av ersättning från våra för­säkring­ar.

Vanliga frågor

Sjukskrivning innebär att du inte kan arbeta på grund av sjukdom eller skada. Sjukskrivningen ger dig rätt att inte arbeta under en period tills din sjukdom eller skada har läkt.

Under sjukskrivningen får du vanligtvis sjuklön (som betalas av din arbetsgivare) eller sjukpenning (som betalas av Försäkrings­kassan) istället för din lön.

För att kunna få sjukpenning från Försäkrings­kassan måste du ha ett läkarintyg som visar att du är sjuk eller skadad och inte kan arbeta.

Afa försäkrings sjukförsäkring är en kollektiv­avtalad för­säkring som ger dig extra ersättning när du blir sjukskriven, utöver den ersättning du får från Försäkrings­kassan.

Den sjukpenning­grundande inkomsten (SGI) är ett belopp som räknas ut av Försäkrings­kassan baserat på din årsinkomst. SGI är det belopp som bestämmer hur mycket sjukpenning eller föräldrapenning du kan få.

Det är viktigt att du ser till att alltid ha kvar din SGI så att du kan få ersättning från Försäkrings­kassan och Afa För­säkring när du är sjuk eller föräldraledig. Det finns tillfällen när du kan förlora din SGI, till exempel om du är arbetslös utan att få a-kassa eller studerar utan studiemedel.

Lär dig mer om hur det funkar i SGI-guiden hos Försäkringskassan.

Nej, försäkringen gäller även om du inte är med i facket.

Vi skickar pengarna genom Swedbank. Du behöver anmäla ditt kontonummer på swedbank.se/kontoregister. Det ska du göra om du har ett konto hos Swedbank eller annan svensk bank. Om du inte anmäler kontonummer får du en utbetalningsavi med posten.

Fötter som sticker ut under ett täcke.

Sjukförsäkring

Med vår sjukförsäkring kan du få extra ersättning när du är sjukskriven och får ersättning från Försäkrings­kassan.