Företagares egen försäkring – kompletterar ditt försäkringsskydd

Genom att teckna Företagares egen försäkring kompletterar du ditt försäkringsskydd. Försäkringen kan också tecknas av företagares make, maka eller registrerad partner som är verksam i företaget.

Tilläggsförsäkringar för egenföretagare

Du som äger ett företag och har tecknat ett grundavtal via Fora har tillgång till ett antal tilläggsförsäkringar till ditt avtal. Här kan du läsa mer om vilka tilläggsförsäkringar som finns tillgängliga för dig som egenföretagare.

Afa Försäkring logotyp

Så tecknar du våra försäkringar

Vi är försäkringsgivare av de kollektiv­avtalade försäkringarna. Du som arbetsgivare tecknar försäkringarna hos Fora. Här berättar vi mer.

Som företagare kan du teckna Företagares egen Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS/EF. Försäkringen kompletterar den ersättning du får från Försäkringskassan när du är sjuk.

Under tid med sjukpenning och rehabiliteringspenning kan AGS/EF lämna dagsersättning. Dagsersättning lämnas under dagarna 15–360 i sjukperioden. När Försäkringskassan betalar sjukpenning med 80 procent lämnas dagsersättning med 12,5 procent av utbetald sjukpenning. När Försäkringskassan betalar sjukpenning med 75 procent lämnas dagsersättning med 13,3 procent av utbetald sjukpenning.

Blir du långvarigt sjuk och får sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan kan månadsersättning lämnas från AGS/EF. Månadsersättningens storlek bestäms av den sjukpenninggrundande inkomst du anmält till Försäkringskassan när du blev sjuk.

Ersättning lämnas längst till och med månaden innan du fyller 65 år. Försäkringsskydd börjar gälla när du varit verksam i företaget i 90 dagar efter försäkringens ikraftträdande. Förutsättningen är att du har en sjukpenninggrundande inkomst fastställd av Försäkringskassan och varit arbetsför till minst 25 procent sedan minst en vecka.

Du kan också teckna en livförsäkring, Företagares egen Tjänstegrupplivförsäkring, TGL/EF. Den ger ersättning till efterlevande make, maka, registrerad partner, sambo eller barn. Om du avlider och är under 55 år kan upp till 273 000 kronor (år 2018) betalas ut i så kallat grundbelopp. Från 55 års ålder minskar normalt beloppet.

Barn under 21 år får ett särskilt belopp, barnbelopp, på upp till 91 000 kronor.

I försäkringen ingår också begravningshjälp med 22 750 kronor.

Försäkringen gäller normalt tills du fyller 65 år. Du behöver inte genomgå någon hälsoprövning för att teckna försäkring. Enda kravet är att du ska ha varit frisk och arbetsför i sammanlagt två månader under en tremånadersperiod efter det att försäkringen börjat gälla, om inte dödsfallet beror på olycksfall.

Avtalspension SAF-LO gäller för dig som fyllt 25 år. Pensionen betalas normalt ut från 65 års ålder. Du väljer själv försäkringsbolag och sparform. Premien är 4,5 procent av årslönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp och på årslönen därutöver är premien 30 procent.

I pensionsförsäkringen ingår en Premiebefrielseförsäkring. Det innebär att om du får sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, arbetsskadelivränta, graviditetspenning eller föräldrapenning behöver du inte betala pensionspremien till Avtalspension SAF-LO, det görs av försäkringen.

Som tillägg i pensionsförsäkringen finns möjlighet att teckna återbetalningsskydd och/eller familjeskydd. Det ger din familj ett extra skydd om du skulle avlida.

Premien för familjeskydd tas av den premie som betalas för avtalspensionen och sänker därmed din egen pension.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, gäller vid arbetsskada som orsakats av olycksfall i arbetet, olycksfall på väg till eller från arbetet och vid arbetssjukdom.

Från försäkringen kan ersättning lämnas för viss inkomstförlust, merkostnader och sveda och värk. Ersättning kan också betalas när skadan ger bestående besvär.

Vid dödsfall till följd av arbetsskada kan ersättning lämnas för begravningskostnader, förlust av underhåll och psykiskt lidande hos anhörig.

Du behöver inte teckna arbetsskadeförsäkringen TFA separat. Den ingår för dig som företagare så fort du har ett försäkringsavtal för dina anställda eller har tecknat ett så kallat grundavtal.

Förutsättning för att teckna Företagares egen försäkring

Om du vill teckna Företagares egen försäkring behöver ditt företag först ha ett grundavtal hos Fora. Om du inte har några anställda kostar grundavtalet 200 kr/år.

Som egenföretagare omfattas du genom grundavtalet av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). Om du har anställd personal eller senare anställer personal omfattas de av hela försäkringspaketet i grundavtalet, det vill säga AFA-försäkringarna och Avtalspension SAF-LO.

Vill du veta mer eller teckna försäkring?

För att teckna försäkring eller om du har allmänna frågor om försäkringarna, premier med mera kontaktar du Fora på telefon: 08-787 40 10

Du kan också besöka deras webbplats på www.fora.se

Försäkringsvillkor

Försäkringsvillkor för tilläggsförsäkringarna kan läsas och laddas ned via länkarna nedan, eller från försäkringssidorna under Våra Försäkringar. De kan också beställas från oss på Afa Försäkring via telefon på 0771-88 00 99 eller från Fora på telefon 08-787 40 10.

Informationsblad

Om du vill du ha denna information i PDF-format för att dela eller skriva ut så hittar du en nedladdningslänk här.

Afa Livförsäkringsaktiebolag är försäkringsgivare för TGL/EF och familjeskyddet.

Afa Sjukförsäkringsaktiebolag är försäkringsgivare för AGS/EF och Premiebefrielseförsäkringen.

Afa Trygghetsförsäkringsaktiebolag är försäkringsgivare för TFA.

För Avtalspension SAF-LO och återbetalningsskydd är det försäkringsbolag du själv valt din försäkringsgivare.