Företags­ledning

Anders Moberg, vd, Afa Försäkring

Anställd sedan 2014

Elisabeth Wisén, vice vd och chef för Försäkringshantering & IT, Afa Försäkring

Elisabeth Wisén

Vice VD, chef Försäkringshantering och IT
elisabeth.wisen@afaforsakring.se

Anställd sedan 2017

Sara Källander, chef ekonomi, Afa Försäkring.

Sara Källander

Chef Ekonomi
sara.kallander@afaforsakring.se

Anställd sedan 2016

Niklas Eideholm, chefsjurist och chef för Enhet Juridik, Afa Försäkring

Niklas Eideholm

Chef Juridik
niklas.eideholm@afaforsakring.se

Anställd sedan 2014

Mikael Huldt, chef Kapitalförvaltning, Afa Försäkring.

Mikael Huldt

Chef Kapitalförvaltning
mikael.huldt@afaforsakring.se

Anställd sedan 2015

 Anders Jonsson, chefaktuarie, Afa Försäkring

Anders Jonsson

Chef Aktuarier
anders.jonsson@afaforsakring.se

Anställd sedan 1994

Stefan Lampinen, HR-chef, Afa Försäkring

Stefan Lampinen

Chef HR
stefan.lampinen@afaforsakring.se

Anställd sedan 2009

 Johan Ljungqvist, chef för Kommunikation, Afa Försäkring

Johan Ljungqvist

Chef Kommunikation
johan.ljungqvist@afaforsakring.se

Anställd sedan 2010

Michel Normark, chef för Partsrelationer och försäkringsvillkor, Afa Försäkring

Michel Normark

Chef Partsrelationer och försäkringsvillkor
michel.normark@afaforsakring.se

Anställd sedan 1985

Susanna Stymne Airey,  chef för Enhet Förebygga, Afa Försäkring

Susanna Stymne Airey

Chef Förebygga
susanna.stymneairey@afaforsakring.se

Anställd sedan 2014