Så behandlar vi dina person­uppgifter

Inom Afa För­säkring hanterar vi dagligen person­uppgifter av olika slag. Vår målsättning är att du ska känna dig trygg när du lämnar dina person­uppgifter till oss. Vi värnar alltid om den personliga integriteten och är därmed mycket försiktiga vid behandling av person­uppgifter.

Vi vill med denna information om behandling av dina person­uppgifter visa hur vi säkerställer att dina person­uppgifter hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning. Har du ytterligare frågor vänligen kontakta oss.

Vill du veta mer om hur vi behandlar dina person­uppgifter?

Person­uppgifter för försäkrade

För att vi ska kunna behandla din anmälan behöver vi hämta in och hantera uppgifter om dig. Till exempel namn, adress och vilken arbetsgivare du har.

Dina rättigheter

Gällande dataskyddslagstiftning ger dig ett antal rättigheter i samband med att vi hanterar dina person­uppgifter. Här kan du läsa mer och även utöva dina rättigheter.