Så behandlar vi person­uppgifter

Inom Afa För­säkring behandlar vi dagligen person­uppgifter av olika slag. Vår målsättning är att du ska känna dig trygg när du lämnar person­uppgifter till oss. Vi värnar alltid om den personliga integriteten och är därmed mycket försiktiga vid behandling av person­uppgifter.

Här informerar vi om hur vi säkerställer att person­uppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Har du frågor går det bra att kontakta oss.

Vill du veta mer om hur vi behandlar person­uppgifter?

Person­uppgifter för försäkrade

För att vi ska kunna behandla din anmälan behöver vi hämta in och hantera uppgifter om dig. Till exempel namn, adress och vilken arbetsgivare du har.

Information för olika kategorier

Här samlar vi specifik information om hantering av person­uppgifter för olika roller och målgrupper.

Dina rättigheter

Gällande dataskyddslagstiftning ger dig ett antal rättigheter i samband med att vi hanterar dina person­uppgifter. Här kan du läsa mer och även utöva dina rättigheter.