Person­uppgifter för användare och mottagare av digital kommunikation

Denna information gäller dig som är användare av eller mottagare av kommunikation från våra digitala kommunikationskanaler som våra webbplatser, nyhetsbrev och sociala medier.

I nedanstående text beskriver vi hur vi behandlar dina person­uppgifter. För generell person­uppgifts­information som gäller alla kategorier av registrerade kan du läsa mer på Så behandlar vi dina personuppgifter.

Skriv ut sidan

Om du vill skriva ut denna information så finner du utskriftsfunktionen längst ner på sidan.

1. Vilka person­uppgifter behandlar vi och varför?

Hantering av kontaktformulär

Vi behandlar kontakt­uppgifter om dig och i förekommande fall andra person­uppgifter som du själv anger i våra kontaktformulär. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning då vi har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna för att kunna kommunicera med dig eller hantera din fråga eller begäran.

Hantering av kommentarsfält

Vi behandlar uppgifter för att hantera kommentarsfält när vi modererar våra sociala medier. De person­uppgifter som kan komma att behandlas är exempelvis namn, kontakt­uppgifter och fotografier. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning då vi har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna för att besvara dina frågor och kommen­tarer samt dölja de inlägg som innehåller person­uppgifter.

Utskick av nyhetsbrev

Vi behandlar uppgift om din e-postadress för att du ska kunna prenumerera på vårt nyhetsbrev. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning då vi har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna för att kunna sprida information om Afa Försäkrings områden till dig som prenumerant på nyhetsbrevet.

Inbjudan till seminarium och event

Vi kan komma att behandla dina person­uppgifter för att informera och skicka inbjudningar till våra kommande seminarier och event som vi tror att du kan vara intresserad av. Behandlingen grundar sig på intresseavvägning då vi har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna för att underhålla vår relation med dig som intressent till Afa Försäkrings verksamhet.

2. Varifrån samlar vi in uppgifter om dig?

Dig själv

Vi samlar endast in uppgifter från dig själv i samband med att du fyller i kontaktformulär eller gör egna publiceringar på sociala medier.

Din arbetsgivare

I förekommande fall kan din arbetsgivare ange din e-postadress till oss.

Andra källor

I förekommande fall kan vi komma att samla in dina kontakt­uppgifter från andra källor såsom tredjepartsleverantörer.

3. Överföring och utlämnande av person­uppgifter

Vi lämnar i förekommande fall ut eller överför dina person­uppgifter till följande kategorier av mottagare.

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina person­uppgifter som angivits ovan anlitar vi i förekommande fall tjänsteleverantörer, som behandlar person­uppgifter på vårt uppdrag. Dessa tjänsteleverantörer får endast behandla dina person­uppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter. De kategorier av tjänsteleverantörer som vi delar dina person­uppgifter med är leverantörer av IT-säkerhetstjänster.

Övriga mottagare

Vi kan i förekommande fall lämna ut dina person­uppgifter för att följa tillämpliga lagar och före­skrifter, en begäran eller ett föreläg­gande från en behörig domstol eller myndighet, samt för att tillgodose vårt be­rättigade in­tresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

4. Hur länge sparas mina person­uppgifter?

Person­uppgifter som du anger i din kontakt med Afa För­säkring sparas i ett år för det aktuella ändamålet.

Pappa och son tillsammans

Så behandlar vi person­uppgifter

Inom Afa För­säkring behandlar vi dagligen person­uppgifter av olika slag. Vår målsättning är att du ska känna dig trygg när du lämnar dina person­uppgifter till oss.