Arbetsskade­försäkring

Om du skadar dig på jobbet och får en fysisk eller psykisk personskada, kan du få ersättning från oss. Ibland även om du inte har fått någon ersättning från Försäkrings­kassan.

Den här sidan finns i olika varianter för anställda och arbetsgivare. Anpassa sidan så att du får rätt information.

Försäkringen kan ge

  • Ersättning vid olycksfall på jobbet
  • Ersättning vid olycksfall till eller från jobbet
  • Ersättning vid arbetssjukdom
Person med gipsad arm.
Person med gipsad arm.
Person som sitter vid dator.

Så går anmälan till

Här kan du läsa mer om hur du gör för att anmäla en arbetsskada och vad du behöver till din anmälan.

Tecknad gubbe med armen i bandage.

Arbets­skade­guiden ger vägledning

Vid arbetsskada kan du få ersättning av Afa För­säkring och Försäkrings­kassan. Vem gör vad och vilka ersättningar finns?