Närbild på Münchenbryggeriets fasad.

Ludvigsberg 3 – mer känt som "Münchenbryggeriet" – intill Söder Mälarstrand i Stockholm är en av många fastigheter som Afa Fastigheter äger.

Afa Fastigheter – för en stad där människor ska trivas

Afa Fastigheter är en av Stockholms större fastighetsägare och en del av Afa Försäkrings kapital­förvaltning. Vi äger, förvaltar och utvecklar kontors-, hotell- och bostadsfastigheter i Stockholm och Malmö.

Afa Fastigheter förvaltar fastigheter med uppdrag att bidra till en långsiktig och stabil avkastning. Det bidrar i sin tur till att alla som har kollektiv­avtalade för­säkring­ar hos Afa För­säkring kan känna sig trygga i att det kommer att finnas pengar för utbetalningar både nu och i framtiden.

– Sett över tid är fastigheter en säker och stabil investering, de ger ett årligt överskott och ökar i värde över tid, säger Tomas Ingemarsson, chef för Afa Fastigheter.

Mångsidigt bestånd av fastigheter 

Afa Fastigheter verkar för ett Stockholm där människor ska kunna leva, arbeta och trivas. Våra kunder är allt från kvalitetshotell och globala tjänsteföretag till mindre entreprenörer. Vid Nytorget på Södermalm i Stockholm ligger till exempel fastigheten Sockerbetan som omfattar ett helt kvarter med både hyreslägenheter, butiker och restauranger.

Majoriteten av fastigheterna är kontor och hotell. 600 hyresrätter ryms också inom beståndet. Den totala uthyrningsbara ytan är omkring 350 000 kvadratmeter.

– Vi har bara fastigheter med bra lägen, inom tullarna i Stockholm och en fastighet i Malmö. Det finns själ i fastigheterna. Vår äldsta byggnad är från 1700-talet och det är en del av Norstedtshuset i Stockholm. Även storleksmässigt är husen varierande, vi har hus med ytor från 1 000 kvadratmeter till 47 000 kvadratmeter, säger Tomas Ingemarsson.

Münchenbryggeriet och Norstedtshuset i Stockholm är två kända byggnader som ägs av Afa Fastigheter. Münchenbryggeriet grundades 1857, den pampiga röda tegelfasaden är ett landmärke vid Riddarfjärden i Stockholm. Norstedtshuset ligger på historiska Riddarholmen i Gamla Stan. Fastighetsbeteckningen Gråmunkeholmen härstammar från den tid då franciskanermunkar, även kallade gråmunkar, hade kloster på ön. Marken donerades till munkarna av Magnus Ladulås under senare delen av 1200-talet.

Viktigt med hållbarhet 

Hållbarhet är en viktig del i Afa Fastigheters förvaltning. Vi har ett långsiktigt och hållbart perspektiv och jobbar specifikt med några av de globala målen i FN:s handlingsplan Agenda 2030.

– Vi bidrar till målet om hållbar energi genom att vi enbart köper el märkt med Bra Miljöval, som fastighetsel till alla våra fastigheter. Vi har en rad samarbetspartners som utför arbeten i våra fastigheter, vi är noggranna med att dessa bolag har kollektiv­avtal och att de säkerställer en trygg arbetsplats för sina medarbetare.

– Vi är en naturlig del av staden och har därför en uttalad ambition att bidra till att göra den hållbar, säger Tomas Ingemarsson.

Vår vision är att verka:

 • Klimatneutralt

   – Vi ska inte orsaka några nettoutsläpp av klimatpåverkande gaser.

 • Cirkulärt

    – Vi minimerar vår materialanvändning och ser till att reparera, återbruka och återvinna resurserna.

 • Tryggt och Hälsosamt

   – Att arbeta för en god arbets- och boendemiljö är en stor del i vår verksamhet. Vi arbetar löpande med ständiga förbättringar genom ökad hänsyn och omtanke om individen i våra fastigheter.

Läs mer om Afa Fastigheters hållbarhetsarbete.

Biologisk mångfald

Afa Fastigheter vill se en positiv påverkan på den biologiska mångfalden. Ett exempel på det är vårt samarbete med Bee Urban, ett företag som arbetar för att stärka ekosystem och biologiska miljöer.

– Vi har en bikupa på taket på en av fastigheterna i Stockholm. Även i en stad finns det stora möjligheter att bidra till en större artrikedom för djur och natur, säger Tomas Ingemarsson.

I Malmö finns Malmö Live invid Västra Hamnkanalen. Det är en avancerad miljöbyggnad märkt med den högsta miljöcertifieringen LEED Platinum. Energin fastigheten använder kommer uteslutande från bergvärme och solceller. Taken är klädda med sedumväxter som fångar upp dagvattnet och bidrar till biologisk mångfald.

Afa Fastigheter samarbetar också med Stockholms Stadsmission och har anslutit uppsökarteamet Nattjouren till alla fastigheter.

– Om en hyresgäst ser någon ligga utanför fastigheten eller i trapphuset kan hen ringa Nattjouren som då kommer och hanterar situationen på ett humant vis, säger Tomas Ingemarsson.

Afa Fastigheter i siffror

 • Afa Fastigheter bildades 1997.

 • Vårt totala fastighetsbestånd, inklusive vår andel i Granit Bostad, uppgår till drygt 37 miljarder kronor per årsskiftet 2021/2022.

 • Den totala uthyrningsbara ytan är omkring 350 000 kvadratmeter. 

 • Cirka 30 anställda på kontoret i centrala Stockholm. Afa Fastigheter har både den ekonomiska, tekniska och kommersiella förvaltningen själva. Fastighetsskötseln hanteras av externa samarbetspartners.

Vår berättelse

Vi är en del av ett landsomfattande trygghetssystem som många tar del av. Afa Fastigheter medverkar i att förvalta det stora förtroende som Afa För­säkring har byggt upp under många år.

Med 5 miljoner arbetstagare och deras arbetsgivare i ryggen förvaltar och förädlar vi fastigheter till ett värde av ca 37 miljarder kronor. Flera av våra fastigheter är kulturfastigheter och landmärken i Stockholms innerstad och våra kunder är alltifrån kvalitetshotell och globala tjänsteföretag till mindre entreprenörer. Vi har alla gemensamt att vi verkar för ett Stockholm där människor ska kunna leva, arbeta och trivas.

Vi är en trygg och trovärdig samarbetspartner som finns inom gångavstånd till våra viktigaste investeringar – fastigheterna och våra kunder, hyresgästerna.

Att förvalta fastigheter är vårt sätt att säkra viktiga ekonomiska tillgångar och samtidigt ta ett samhällsansvar. Att förvalta fastigheter är vårt sätt att värna kulturarv, miljön, det vackra och inte minst människorna.

Kvinna skriver på tangentbord

Kapital­förvaltning för Afa För­säkring

Kapital­förvaltningens uppdrag är att förvalta Afa Försäkrings kapital så att försäkringsåtagandena uppfylls samtidigt som försäkringarnas premiekostnader ska hållas låga.