Grafisk illustration med pajdiagram, staplar, procenttecken och utvecklingskurva.

Ta del av interaktiv statistik

Med vårt statistikverktyg kan du ta ut egen statistik. Det finns statistik om arbetsskador och sjukfrånvaro för olika yrkesgrupper. Informationen kommer från vår skadedatabas, det vill säga från de försäk­rings­ären­den som Afa För­säkring hanterar.

Statistikverktyget innehåller statistik från vår årsrapport "Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro". Arbetsskade- och sjuk­försäkrings­ärenden utgör majoriteten av våra försäk­rings­ären­den.

Det som visas är huvudsakligen arbetsskador som har inträffat och sjukfall som har påbörjats 2016-2021. Mer information om våra rapporter hittar du på sidan Årsrapport skadestatistik

Till statistikverktyget

Så här kommer du igång

Ingen inloggning krävs. Du kommer direkt in i verktyget genom att klicka på knappen ovan.

  • På startsidan kan du välja mellan olika rapporter. Klicka på en rapportrubrik för att öppna den rapporten.

  • Årsrapport är generell och innehåller övergripande statistik om arbetsskador och sjukfall som har påbörjats 2016–2021. De andra rapporterna är mer specifika och fokuserar på ett område, som t ex “Händelse” som innehåller arbetsskador fördelat på yrke och händelsetyp.

  • I rullistorna i rapporterna kan du välja vilken yrkesgrupp som du vill se statistik för. Du kan alltid gå tillbaka till huvudmenyn genom att klicka på länken ”Tillbaka” som sitter i det övre vänstra hörnet.

  • Högst upp på startsidan finns flikar där du bl a kan läsa mer om vår statistik. Här finns också en begreppslista och en lista över vilka yrkesgrupper som ingår i rapporterna.

Det som visas är huvudsakligen arbetsskador som har inträffat och sjukfall som har påbörjats 2016–2021. Mer information om våra rapporter hittar du på sidan Aktuella statistikrapporter

Har du frågor?

Om du har frågor kan du kontakta oss genom att mejla analys@afaforsakring.se

Frågor och svar:

Alla får använda det.

Det är kostnadsfritt.

Ja, ange källa: Afa För­säkring

Inkludera gärna en länk till vår hemsida på https://www.afaforsakring.se/

Uppgifterna kommer från vårt register över försäk­rings­ären­den, vår skadedatabas. För­säkring­arna som redovisas är arbetsskade­försäkringen och sjukförsäkringen.

Det kommer huvudsakligen att omfatta år 2015 till år 2020.

Ja, vi planerar att utveckla verktyget med mer information om arbetsskador och sjukfrånvaro.

Det finns beskrivet på denna sida: Analys och statistik

Du kan kontakta oss genom att mejla analys@afaforsakring.se

Se även

Kvinna pratar i mobil

Kontakta oss om statistik

Är du forskare eller arbetar du för någon av arbets­marknadens parter och är intresserad av statistik över långvarig sjukfrånvaro eller arbetsskador? Då hittar du våra kontaktpersoner här.