Familje­skydd – extra livförsäkring till din familj

Med familje­skydd får din familj pengar om du skulle avlida innan du fyller 65 år. Familje­skydd kan du teckna som är arbetare på ett privat företag eller är egenföretagare med Avtals­pension SAF-LO.

Du som är arbetare på ett privat företag har redan Tjänstegrupp­livförsäkring (TGL) genom kollektiv­avtalet på din arbetsplats. Familje­skydd är en livförsäkring utöver Tjänstegrupp­livförsäkringen. Läs mer om Tjänstegrupplivförsäkringen.

Så fungerar familje­skyddet

  • De som får ersättning från familje­skyddet är din make/maka, registrerad partner, sambo eller barn. Är du ensamstående och inte har barn ska du inte teckna familje­skydd.

  • Du väljer själv hur mycket pengar familjen ska få och under hur många år som pengarna betalas ut.

  • Kostnaden för försäkringen tas från de pengar som betalas in till din Avtals­pension SAF-LO. Bra att veta är att din egen tjänste­pension blir lägre i och med att du använder en del av pengarna till Familje­skydd istället för till pensionsinbetalning.

  • Dödsfall ska de anhöriga anmäla till Fora, som sedan kontaktar Afa För­säkring för utbetalning av familje­skyddet.

Frågor och svar

Ja, du är välkommen att ansöka om familje­skydd. Det förutsätter att du får tjänste­pension inbetald till Avtals­pension SAF-LO. Det får du om du är arbetare på ett privat företag eller är egen företagare som har tecknat detta pensionsavtal.

Om du är nyanställd behöver du inte fylla i en hälsodeklaration om du ansöker inom 30 dagar. Däremot om du väntar längre med att ansöka, så kan du behöva göra en hälsoprövning.

Du behöver ha en inkomst som är så stor att den räcker till kostnaden för familje­skyddet.

Ja, det dras skatt med 30 procent på pengarna vi betalar ut till dina efterlevande.

Familje­skyddet gäller till och med 31 december det år du fyller 65 år. Om vi tänker oss en person som fyller 65 år i mars och avlider i oktober samma år, så kan de efterlevande få ersättning från familje­skyddet.

Ersättning från familje­skyddet betalas sedan ut som längst tills att du skulle ha fyllt 70 år, beroende på hur lång period för utbetalning du har valt.

Teckna försäkringen hos Fora

Familje­skydd är en för­säkring som finns hos Afa För­säkring. Du tecknar försäkringen genom att logga in på Mina Sidor hos Fora.

Läs mer och teckna familjeskydd hos Fora