Familje­skydd – extra livförsäkring till din familj

Med familje­skydd får din familj pengar om du skulle avlida innan du fyller 65 år. Familje­skydd kan du teckna som är arbetare på ett privat företag eller är egenföretagare med Avtals­pension SAF-LO.

Du som är arbetare på ett privat företag har redan Tjänstegrupp­livförsäkring (TGL) genom kollektiv­avtalet på din arbetsplats. Familje­skydd är en livförsäkring utöver Tjänstegrupp­livförsäkringen. Läs mer om Tjänstegrupplivförsäkringen.

Så fungerar familjeskyddet

  • De som får ersättning från familjeskyddet är din make/maka, registrerad partner, sambo eller barn. Är du ensamstående och inte har barn ska du inte teckna familjeskydd.

  • Du väljer själv hur mycket pengar familjen ska få och under hur många år som pengarna betalas ut.

  • Kostnaden för försäkringen tas från de pengar som betalas in till din Avtalspension SAF-LO. Bra att veta är att din egen tjänstepension blir lägre i och med att du använder en del av pengarna till Familjeskydd istället för till pensionsinbetalning.

  • Dödsfall ska de anhöriga anmäla till Fora, som sedan kontaktar Afa Försäkring för utbetalning av familjeskyddet.

Frågor och svar

Ja, du är välkommen att ansöka om familjeskydd. Det förutsätter att du får tjänstepension inbetald till Avtalspension SAF-LO. Det får du om du är arbetare på ett privat företag eller är egen företagare som har tecknat detta pensionsavtal.

Om du är nyanställd behöver du inte fylla i en hälsodeklaration om du ansöker inom 30 dagar. Däremot om du väntar längre med att ansöka, så kan du behöva göra en hälsoprövning.

Du behöver ha en inkomst som är så stor att den räcker till kostnaden för familjeskyddet.

Ja, det dras skatt med 30 procent på pengarna vi betalar ut till dina efterlevande.

Familjeskyddet gäller till och med 31 december det år du fyller 65 år. Om vi tänker oss en person som fyller 65 år i mars och avlider i oktober samma år, så kan de efterlevande få ersättning från familjeskyddet.

Ersättning från familjeskyddet betalas sedan ut som längst tills att du skulle ha fyllt 70 år, beroende på hur lång period för utbetalning du har valt.

Teckna försäkringen hos Fora

Familjeskydd är en försäkring som finns hos Afa Försäkring. Du tecknar försäkringen genom att logga in på Mina Sidor hos Fora.

Läs mer och teckna familjeskydd hos Fora