Möte vid bord

Om Afa Försäkring

Visste du att 9 av 10 är försäkrade via jobbet? Våra för­säkring­ar är en självklar del av kollektivavtalen och det svenska trygghetssystemet. På så sätt tillgodoser vi människors behov av ekonomisk trygghet i arbetslivet om något inträffar. Här berättar vi mer om vårt uppdrag och vad vi gör.

Vision

Vår vision är att alla ska ha en trygg vardag.

Vår verksamhet

Kortfattat består vår verksamhet av tre delar:

 • Försäkra: Administrera kollektiv­avtalade försäkringsskydd inom arbetslivet.

 • Förvalta: Förvaltning av kunskap och kapital från försäkringsverksamheten.

 • Förebygga: Förebyggande åtgärder och stöd till forskning för ökad hälsa i arbetslivet.

Våra försäkringar

Genom kollektivavtalen försäkrar vi anställda inom den privata sektorn och kommuner och regioner. Du är alltså försäkrad genom din anställning och det är arbetsgivaren som betalar premien.

Våra försäkringar ger ersättning vid:

 • Sjukdom

 • Arbetsskada

 • Arbetsbrist

 • Dödsfall

 • Föräldraledighet

Idag omfattas nästan 90 procent av alla som jobbar i Sverige av minst en av våra försäkringar. Här kan du läsa mer om hur kollektivavtalade försäkringar fungerar.

Vår kapitalförvaltning

Genom att placera kapital ansvarsfullt kan vi skapa en avkastning som både tryggar framtida ersättningar och bidrar till låga och långsiktigt stabila premier för våra försäkringstagare. Vi drivs utan vinstsyfte, vilket innebär att vi inte delar ut vinst till ägarna.

Läs mer om vår kapitalförvaltning

Vi bidrar till att förbättra arbetsmiljö och hälsa

Vi driver förebyggande arbete för att förbättra arbetsmiljö och hälsa på arbetsplatserna. Vår unika skadedatabas ger värdefull information som används i analyser och rapporter. Vi erbjuder dessutom ett informationssystem som stöd för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Utöver vårt förebyggande arbete är vi en av Sveriges ledande finansiärer av forskning inom arbetsmiljö. Resultaten av forskningen som genomförs omsätts till praktisk nytta på arbetsplatserna.

Läs mer om våra förebyggande insatser

Den svenska modellen

Afa Försäkring är en del av kollektivavtalet och den svenska modellen.

Den svenska modellen innebär att arbetsmarknadens parter – arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer – tillsammans försöker komma överens om spelreglerna på arbetsmarknaden.

Därför äger Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans Afa Försäkring. Gemensamt kommer de överens om vilka villkor som ska gälla för de olika försäkringarna som man har genom sin anställning. Försäkringsvillkoren är resultatet av förhandlingar mellan parterna.

Läs mer om försäkringar

 • Omslag till företagspresentation
  PDF

  Företagspresentation

  Afa försäkrings företagspresentation som beskriver hela vår verksamhet.

  Filnummer: F6434
  Ladda ner (1.66 MB)

Afa Försäkring i siffror

 • Cirka 670 medarbetare

 • Antal försäkrade: 5 miljoner

 • Skadeutbetalningar till försäkrade: 8 miljarder kronor (2022)

 • Förvaltat kapital: cirka 194 miljarder kronor

 • Forskningsanslag: 150 miljoner kronor

Snabb fakta

 • Afa Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter; Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

 • Våra försäkringar bestäms i kollektivavtal eller andra överenskommelser mellan parterna.

 • Vårt uppdrag är att sköta administrationen kring försäkringarna.

 • Afa-för­säkring­arna administreras genom Afa Sjuk, Afa Trygg och Afa Liv.

 • Sedan det första försäkringsärendet 1963 har vi hanterat mer än 15 miljoner ärenden.

 • Vi stödjer forskning och skadeförebyggande verksamhet både genom finansiella anslag och genom vårt unika skaderegister.