Möte vid bord

Om Afa För­säkring

Visste du att 9 av 10 är försäkrade via jobbet? Våra för­säkring­ar är en självklar del av kollektivavtalen och det svenska trygghetssystemet. På så sätt tillgodoser vi människors behov av ekonomisk trygghet i arbetslivet om något inträffar. Här berättar vi mer om vårt uppdrag och vad vi gör.

Vision

Vår vision är att alla ska ha en trygg vardag.

Vår verksamhet

Kortfattat består vår verksamhet av tre delar:

 • Försäkra: Administrera kollektiv­avtalade försäkringsskydd inom arbetslivet.

 • Förvalta: Förvaltning av kunskap och kapital från försäkringsverksamheten.

 • Förebygga: Förebyggande åtgärder och stöd till forskning för ökad hälsa i arbetslivet.

Våra för­säkring­ar

Genom kollektivavtalen försäkrar vi anställda inom den privata sektorn och kommuner och regioner. Du är alltså försäkrad genom din an­ställning och det är arbetsgivaren som betalar premien.

Våra för­säkring­ar ger ersättning vid:

 • Sjukdom

 • Arbetsskada

 • Arbetsbrist

 • Dödsfall

 • Föräldraledighet

Idag omfattas nästan 90 procent av alla som jobbar i Sverige av minst en av våra för­säkring­ar. Här kan du läsa mer om hur kollektivavtalade försäkringar fungerar.

Vår kapital­förvaltning

Genom att placera kapital ansvarsfullt kan vi skapa en avkastning som både tryggar framtida ersättningar och bidrar till låga och långsiktigt stabila premier för våra försäkringstagare. Vi drivs utan vinstsyfte, vilket innebär att vi inte delar ut vinst till ägarna.

Läs mer om vår kapitalförvaltning

Vi bidrar till att förbättra arbetsmiljö och hälsa

Vi driver förebyggande arbete för att förbättra arbetsmiljö och hälsa på arbetsplatserna. Vår unika skadedatabas ger värdefull information som används i analyser och rapporter. Vi erbjuder dessutom ett informationssystem som stöd för systematiskt arbetsmiljö­arbete.

Utöver vårt förebyggande arbete är vi en av Sveriges ledande finansiärer av forskning inom arbetsmiljö. Resultaten av forskningen som genomförs omsätts till praktisk nytta på arbetsplatserna.

Läs mer om våra förebyggande insatser

Den svenska modellen

Afa För­säkring är en del av kollektiv­avtalet och den svenska modellen.

Den svenska modellen innebär att arbets­marknadens parter – arbetsgivar­organisationer och fackliga organisationer – tillsammans försöker komma överens om spelreglerna på arbets­marknaden.

Därför äger Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans Afa För­säkring. Gemensamt kommer de överens om vilka villkor som ska gälla för de olika för­säkring­arna som man har genom sin an­ställning. Försäkringsvillkoren är resultatet av förhandlingar mellan parterna.

 • Omslag till presentation om Afa Försäkring
  PDF

  Presentation

  Kortfattad presentation som beskriver vår verksamhet.

  Filnummer: F6434
  Ladda ner (1.58 MB)

Afa För­säkring i siffror

 • Cirka 670 medarbetare

 • Antal försäkrade: 5,1 miljoner

 • Skade­utbetalningar till försäkrade: 8,6 miljarder kronor (2023)

 • Förvaltat kapital: cirka 201 miljarder kronor

 • Forsknings­anslag: 150 miljoner kronor

Snabba fakta

 • Afa För­säkring ägs av arbets­marknadens parter; Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

 • Våra för­säkring­ar bestäms i kollektiv­avtal eller andra överens­kommelser mellan parterna.

 • Vårt uppdrag är att sköta administrationen kring för­säkring­arna.

 • Sedan det första försäkringsärendet 1963 har vi hanterat mer än 16 miljoner ärenden.

 • Vi stödjer forskning och skade­förebyggande verksamhet både genom finansiella anslag och genom vårt unika skaderegister.