Två kvinnor i samtal

Foto: Johnér Bildbyrå

Detta kan du söka stöd för

Du kan söka ekonomiskt stöd för arbetslivsinriktad rehabilitering i förebyggande syfte eller för att en anställd ska kunna komma tillbaka till arbetet efter en sjukskrivning. Stödet gäller både psykiska och fysiska besvär.

Vem kan du ansöka för?

För att du som arbetsgivare ska kunna ansöka om reha­bili­terings­stöd för en anställd så behöver det finnas ett rehabiliteringsbehov. Rehabiliteringen kan vara i förebyggande syfte eller för att förkorta en sjukskrivning.

Arbetsgivare inom privat sektor och kooperation:

  • Kan ansöka för anställda som omfattas av sjukförsäkringen AGS.

  • Privatanställda tjänstemän omfattas normalt inte av sjukförsäkringen AGS om inte ett medarbetaravtal finns.

Arbetsgivare inom kommuner, regioner, Svenska kyrkan och kommunala företag:

  • Kan ansöka för anställda som omfattas av sjukförsäkringen AGS-KL. Ansökan måste göras senast sex månader efter rehabiliteringsinsatsens startdatum.

För att ansöka behöver du: