Permitterad, varslad eller uppsagd – vad gäller?

Om du har oturen att plötsligt stå utan jobb, vilka för­säkring­ar gäller då? Du som har fyllt 40 år och är arbetare på ett privat företag omfattas av vår för­säkring om avgångs­bidrag (AGB). Dock beror det på vilken anledning din arbetssituation har förändrats.

Permittering och varsel - det är många termer att hålla reda på när arbets­marknaden är skakig. Här reder vi ut när för­säkring om avgångs­bidrag gäller.

Kort checklista för när försäkringen gäller:

  • Permittering - nej

  • Varsel - nej

  • Uppsägning - ja (när anställningen upphört)

Permittering

Om du har blivit permitterad betyder det att du fortfarande har kvar ditt jobb, men att din arbetsgivare under en viss tid inte har några arbetsuppgifter till dig. Vi har ingen för­säkring som gäller för dig som är permitterad, eftersom du har kvar ditt jobb och för det mesta också har kvar samma lön och anställningsförmåner.

Varsel

Att bli varslad betyder att arbetsgivaren förvarnar dig och dina kollegor om att ni kanske snart blir uppsagda på grund av arbetsbrist. Då gör arbetsgivaren en anmälan både till facket och till Arbetsförmedlingen och berättar varför ni kan bli uppsagda, hur många det rör sig om och när det sker.

Du kan få ersättning från vår försäkring vid arbetsbrist (AGB) först när du har blivit uppsagd, inte under varslet. Du kan alltså inte ansöka innan du fått en skriftlig uppsägning.

Försäkringen gäller för dig som fyllt 40 år och är privatanställd arbetare.

Uppsägning

När din arbetsgivare meddelar att du är uppsagd betyder det att din an­ställning kommer att upphöra ett visst datum. Uppsägningen ska vara skriftlig och det ska stå varför du har blivit uppsagd. Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist finns vår försäkring om avgångsbidrag. Den gäller för dig som fyllt 40 år och är privatanställd arbetare.

Person som sitter vid dator.

Så går anmälan till

Här kan läsa mer om hur du ansöker om ersättning från vår för­säkring om du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist.