Inbetalning till tjänste­pension

I vissa situationer när du är borta från arbetet betalar inte din arbetsgivare in premier eller avgift till din tjänste­pension. Då finns det kollektiv­avtalade försäkringar som gör det istället. Försäkringarna heter Premie­befrielse­försäkring och Avgifts­befrielse­försäkring.

Ställ in vad som visas

Försäkrings­skyddet beror på vilket försäkringsavtal som gäller på arbetsplatsen. Välj vad som ska visas för dig.Läs mer om hur valen påverkar vad som visas

Som arbetare jobbar du exempelvis på lager, som städare eller personlig assistent, i butik, på bygge eller kör lastbil. Andra exempel är inom restaurang eller hotell.

Som tjänsteman jobbar du ofta på kontor, kanske med ekonomi eller IT. Ibland som chef eller arbetsledare.

Anpassa informationen för:

Välj privatperson om du har eller har haft en anställning eller är egenföretagare. Även du som är anhörig väljer detta alternativ.

Välj arbetsgivare eller facklig representant när du i ditt jobb, i ditt fackliga uppdrag eller som försäkrings­informatör vill uträtta ett ärende eller söka information åt dig själv eller någon annan.

Hur fungerar avsättning till tjänstepension?

På privata företag och inom kooperationen finns avsättning till tjänstepension genom premiebefrielseförsäkringen.

Inom kommun, region, kommunala företag och Svenska kyrkan finns avsättning till tjänstepension genom avgiftsbefrielseförsäkringen.

Tjänstepensionen är den del av pensionen som betalas av arbetsgivaren. När arbetsgivaren betalar ut lön eller sjuklön så betalar de också avgifter till tjänstepensionen.

Om man är borta från arbetet på grund av sjukdom, arbetsskada eller föräldraledighet, och arbetsgivaren inte betalar ut någon lön, då betalar de inte alltid in avgift till tjänstepensionen.

Då har vi försäkringar som kan betala pensionspremier och pensionsavgifter istället.

Man behöver inte göra anmälan

Anmälan till försäkringarna för pensionsavsättning sker samtidigt som anmälan till vår sjukförsäkring, arbetsskadeförsäkring eller föräldrapenningtillägg. Då tar vi reda på om man också har rätt till avsättning till sin tjänstepension.

Om man har rätt att få sina pensionsavgifter betalda från försäkringen skickar vi pengarna den pensionsförvaltare som man har via sin anställning.