Anpassa försäkrings­information - Vad betyder de olika valen?

Sidorna som handlar om för­säkring­ar finns i olika varianter beroende på vilket kollektiv­avtal eller försäkringsavtal du tillhör. Du ändrar själv innehåll på en sida genom att välja till exempel ”staten” eller ”arbetare på privat företag”.

Vi ber dig att göra följande val för att få se rätt information för dig:

  1. Välj om du är anställd (privatperson) eller arbetsgivare respektive facklig representant (arbetsgivare och fack).

  2. Välj typ av an­ställning, det vill säga om du till exempel arbetar inom offentlig eller privat sektor. Här är dina val:

Typ av an­ställningExempel på yrke
Arbetare på privat företagrestaurangbiträde, plåtslagare
Tjänsteman på privat företagekonomiassistent, personalhandläggare
Arbetare inom kooperationen butiksbiträde Coop-butik, personlig assistent
Tjänsteman inom kooperationenlärare folkhögskola, tandläkare
Kommun eller regionsjuksköterska, förskollärare
Kommunalt företagbusschaufför, renhållningsarbetare
Svenska kyrkankyrkoherde, kyrkvaktmästare
Statenpolis, arbetsförmedlare
Egenföretagarefrisör, snickare

Nu kan du göra ditt val

Gå till den för­säkring du är intresserad av och välj där vilken typ av an­ställning du har eller har haft. När du har gjort ditt val kommer sidan att anpassas.

Sjukdom

Arbetsskada

Arbetsbrist

Dödsfall

Föräldraledighet

Inbetalning till tjänstepension

Är du delägare i ett aktiebolag?

Du räknas som egenföretagare om du äger minst en tredjedel av aktierna i ett aktiebolag - ensam eller tillsammans med make, maka, registrerad partner eller förälder eller barn till denna. Äger du/ni mindre räknas du som anställd.

Är du fortfarande osäker?

Fråga din arbetsgivare eller fackliga representant för att få reda på vilken grupp du tillhör. Du kan också ringa till vår kundtjänst och fråga:

Telefon: 0771-88 00 99 (öppet på vardagar 8–17).