Information om person­uppgifter för kontaktpersoner i IA-systemet

Denna information gäller dig som är kontaktperson för användning av vårt IA-system. I nedanstående text beskriver vi hur vi behandlar dina person­uppgifter.

För generell person­uppgifts­information som gäller alla kategorier av registrerade, om till exempel vilka rättigheter du har, var dina person­uppgifter behandlas och lagras eller var du kan vända dig om du anser att vår behandling inte sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, kan du läsa mer på Så behandlar vi personuppgifter.

Skriv ut sidan

Om du vill skriva ut denna information så finner du utskriftsfunktionen längst ner på sidan.

1. Vilka person­uppgifter behandlar vi och varför?

Administration av avtal

Vi behandlar person­uppgifter för att administrera avtalet om IA-systemet.

Kategorier av uppgifterLaglig grund för behandlingen
Identitets­uppgifter, Kontakt­uppgifter, ArbetsgivareVårt berättigade intresse att kunna kontakta dig i anledning av det avtal där du är angiven som kontaktperson.
Uppgifter om arbetsgivare som är enskild firma. Vårt avtal med din enskilda firma.
Lagringstid Tills avtalsrelationen avslutas.

Hantering av supportärenden

Kategorier av uppgifterLaglig grund för behandlingen
Namn, Kontakt­uppgifterVårt berättigade intresse av att kunna kontakta dig för att hjälpa dig och din arbetsgivare med supportärenden.
LagringstidSom längst i två år efter att det senaste supportärendet avslutats.

Anmälan till utbildning eller event

Vi kan komma att behandla dina person­uppgifter när du anmäler dig för att delta på våra utbildningar och event.

Kategorier av uppgifterLaglig grund för behandlingen
Namn, Kontakt­uppgifter, An­ställnings­uppgifter, Ev. kostpreferenserVårt berättigade intresse av att kunna administrera din anmälan och ditt deltagande vid utbildningen/eventet.
LagringstidI två år efter genomförd utbildning.

2. Varifrån samlar vi in uppgifter om dig?

Dig själv

Vi samlar in uppgifter från dig i samband med administrationen av avtalet eller vid supportärenden eller när du anmäler dig till några av våra utbildningar och event.

3. Överföring och utelämnande av person­uppgifter

När det är nödvändigt lämnar vi ut eller överför dina person­uppgifter till följande kategorier av mottagare.

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina person­uppgifter som angivits ovan anlitar vi i förekommande fall tjänsteleverantörer, som behandlar person­uppgifter på vårt uppdrag. Dessa tjänsteleverantörer får endast behandla dina person­uppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter.

Övriga mottagare

Vi kan i förekommande fall lämna ut dina person­uppgifter till andra mottagare än de som angivits ovan för att följa tillämpliga lagar och föreskrifter, en begäran eller ett föreläggande från en behörig domstol eller myndighet, samt för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.