Föräldra­penning­tillägg när du är föräldraledig

Försäkringen kan ge ersättning när man är föräldraledig från sin anställning. Föräldra­penning­tillägget (FPT) gäller för den som varit anställd minst 12 månader innan barnets födelse eller adoption.

Den här försäkringen ingår i vissa avtal, men inte i alla. Du behöver därför välja vilken information som ska visas.

Försäkringen kan ge

 • 10 % av den lön du får föräldrapenning för
 • 90 % av lön över 10 prisbasbelopp
 • Upp till 180 dagars ersättning
Förälder med barn i famnen.
Förälder med barn i famnen.

Föräldrapenningtillägg (FPT) är en kollektivavtalad föräldraförsäkring som ger ytterligare ersättning vid föräldraledighet.

Försäkringen gäller för personer som är anställda som arbetare på privata företag eller inom kooperationen. I vissa fall omfattas även tjänstemän som är anställda på privata företag eller inom kooperationen.

Ersättning betalas ut för de dagar när den som är föräldraledig tar ut föräldrapenning på sjukpenningnivå från Försäkringskassan.

Vi betalar bara ut föräldrapenningtillägg för en enda period. Om man delar upp sin föräldraledighet på flera kortare perioder behöver man tänka på att ansöka om föräldrapenningtillägg från oss för den period som man tar ut flest föräldrapenningdagar från Försäkrings­kassan. Perioden man ansöker om måste vara innan barnet fyllt 18 månader eller 18 månader efter adoptionstillfället.

Bra att veta 

 • Försäkringen ger inte ersättning för 10-dagar eller vård av sjukt barn, vab, så kallad tillfällig föräldrapenning.

 • Föräldrapenningtillägget gäller för dem som varit anställda i minst 12 månader innan barnets födelse eller adoption. Då får man även räkna in anställningstid under en period på fyra år även hos andra arbetsgivare som har försäkringen.  

 • Om du tar ut en kortare föräldraledighet redan nu och tror att du kommer att ta ut en längre period med fler föräldrapenningdagar från Försäkringskassan senare, kan du vänta och ansöka om föräldrapenningtillägg från oss för den perioden istället.

 • Det spelar ingen roll om man tar ut en dag eller fem dagar i veckan. Vi behöver bara veta startdatum och slutdatum för föräldraledigheten.

 • Det går bra att ansöka om föräldrapenningtillägg retroaktivt, i efterhand. Vi behöver få ansökan innan det har gått 5 ½ år efter barnets födelse eller adoption. 

 • Den som blir arbetslös under sin föräldraledighet kan fortsätta att få utbetalningar från föräldra­penning­tillägget. Det går däremot inte att få föräldra­penning­tillägg för en period som inträffar efter att anställningen har upphört. Läs mer om vad som gäller för den som är föräldraledig och arbetslös.

Föräldrapenningtillägg betalas för de dagar som de anställda tar ut föräldrapenning från Försäkringskassan. De får 10 procent av den lön som ligger till grund för föräldrapenningen, om den är högst 10 prisbasbelopp. Tjänar de mer får de även 90 procent på den lön som är över 10 prisbasbelopp.

Hur många dagar man kan få ersättning för beror på hur länge man varit anställd:

 • Anställd i 12 månader: ger rätt till högst 60 dagars ersättning.

 • Anställd i 24 månader: ger rätt till högst 180 dagars ersättning.

Tvillingfödsel, trillingfödsel och så vidare ger inte dubbla antalet dagar.

Nästa utbetalningsdag

Nästa utbetalningsdag: fredag den 27 september.

Person som sitter vid dator.

Så går anmälan till

Här kan läsa mer om hur du anmäler och söker ersättning från ditt föräldra­penning­tillägg när du är föräldraledig.

Typ av anställningFPT via Afa FörsäkringKommen­tar
Arbetare på privat företagJa
Arbetare inom kooperationenJa
Tjänsteman på privat företagNejEtt fåtal omfattas av försäkringen. Vilka det är framgår av arbetsplatsens avtal.
Tjänsteman inom kooperationenNejTjänstemän på vissa arbetsplatser omfattas.*
EgenföretagareNej
Kommun eller regionNej
Kommunalt företagNej
Svenska kyrkanNej
StatenNej

Vanliga frågor från föräldralediga.

Nej, försäkringen gäller även om du inte är med i facket.

 • Anställd i 12 månader: du har rätt till högst 60 dagars ersättning.

 • Anställd i 24 månader: du har rätt till högst 180 dagars ersättning.

Om du har haft flera anställningar hos olika arbetsgivare som har försäkringen, så kan du räkna ihop din anställningstid från de senaste fyra åren.

Vi betalar bara ut föräldra­penning­tillägg för en enda period.

Om du ska dela upp din föräldraledighet på flera kortare perioder behöver du tänka på att ansöka om föräldra­penning­tillägg från oss för den period som du tar ut flest föräldrapenningdagar från Försäkrings­kassan.

Om du tar ut en kortare föräldraledighet redan nu och tror att du kommer att ta ut en längre period med fler föräldrapenningdagar från Försäkringskassan senare, kan du vänta och ansöka om föräldrapenningtillägg från oss för den perioden istället.

Ja, du ska innan barnets födelse eller adoption ha varit anställd i minst 12 månader under de senaste fyra åren hos en eller flera arbetsgivare som har föräldrapenningtillägg.

Den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) är ett belopp som räknas ut av Försäkringskassan baserat på din årsinkomst. SGI är det belopp som bestämmer hur mycket sjukpenning eller föräldrapenning du kan få.

Det är viktigt att du ser till att alltid ha kvar din SGI så att du kan få ersättning från Försäkringskassan och Afa Försäkring när du är sjuk eller föräldraledig. Det finns tillfällen när du kan förlora din SGI, till exempel om du är arbetslös utan att få a-kassa eller studerar utan studiemedel.

Lär dig mer om hur det funkar i SGI-guiden hos Försäkringskassan.

Försäkringen innehåller inget efterskydd. Det betyder att du inte kan få ersättning för en period med föräldraledighet som inträffar efter att du slutat din anställning.

Har din anställning upphört under en påbörjad föräldraledighet? Då kan du få föräldrapenningtillägg för de dagar som är kvar med föräldrapenning på sjukpenningnivå. Arbetsgivaren måste ha godkänt perioden innan du slutade din anställning.

Vid permittering har inte anställningen upphört och föräldrapenningtillägg gäller som vanligt.

Läs mer om vad som händer här: Föräldraledig och arbetslös

Nej. För att få föräldra­penning­tillägg från oss behöver vi bara veta startdatum och slutdatum för föräldraledigheten. Det spelar ingen roll om du tar ut 1 dag eller 5 dagar i veckan med föräldrapenning från Försäkrings­kassan. Du planerar ledigheten på det sätt som du och din arbetsgivare kommer överens om.

Nej, din föräldraledighetsperiod avbryts inte. Men du kan bara få föräldrapenningtillägg för de dagar som du tar ut föräldrapenning från Försäkringskassan.

Ja, om båda föräldrarna har Föräldrapenningtillägg via sin anställning kan  de var för sig ha rätt till ersättning.

När du har fått besked om den period du sökt föräldrapenningtillägg för, betalar vi ut ersättning ungefär en vecka efter att du börjat få föräldrapenning från Försäkringskassan.

Ja. Vi gör skatteavdrag med 30 procent och redovisar ersättningen till Skatteverket varje månad.

Nej, försäkringen gäller inte vid tillfällig föräldrapenning vid vård av sjukt barn, VAB.

Du får 10 procent av den lön som ligger till grund för föräldrapenningen, om den är max 10 prisbasbelopp. Tjänar du mer än så får du även 90 procent på den lön som är över 10 prisbasbelopp.

Nej, försäkringen gäller inte för 10-dagar (tillfällig föräldrapenning) i samband med att barnet föds.

10-dagar kallades tidigare för pappadagar.

Nej, då gäller inte försäkringen. Däremot kan du fortfarande få föräldrapenning från Försäkrings­kassan. Här kan du läsa mer om vad som gäller om du är föräldraledig och arbetslös.

Föräldrapenningtillägg är en kollektivavtalad föräldraförsäkring som kan ge extra ersättning när du är föräldraledig från ditt arbete och får föräldrapenning från Försäkringskassan. Ersättningen betalas som längst tills barnet fyller 18 månader eller till 18 månader efter adoptionstillfället.

Vi betalar ersättningen genom Swedbank. Du behöver anmäla ditt kontonummer på Swedbank kontoregister. Det ska du göra om du har ett konto hos Swedbank eller annan svensk bank. Om du inte anmäler kontonummer får du en utbetalningsavi med posten.

Är du inte nöjd, kan du överklaga. Läs mer under om du inte är nöjd.

Om du vill ta del av en fullständig beskrivning av försäkringen kan du läsa försäkringsvillkoren. Du kan ladda ner, skriva ut eller beställa hem villkoren genom att kontakta oss på 0771-88 00 99. Du kan även få villkoren hemskickade genom att fylla i vårt kontaktformulär.

Om du vill veta mer

Mamma med barn

Är du föräldraledig och arbetslös?

Om du blir av med jobbet när du är föräldraledig kan du ändå fortsätta att få föräldra­penning­tillägg.