Ersättning vid arbetsskada

Om du drabbats av en arbetsskada kan du ha rätt till ersättning från oss. Här berättar vi mer om hur försäkringen fungerar och ger exempel på hur mycket du kan få i ersättning på grund av din arbetsskada.

Vad kan du få ersättning för?

Om du har en godkänd arbetsskada, kan vår försäkring ge ersättning för bland annat inkomstförlust, olika kostnader, fysiskt och psykiskt lidande, bestående besvär och ärr.

Här nedanför kan du läsa mer om vad du kan få ersättning för och hur den fungerar.

Om du är sjukskriven på grund av din arbetsskada kan du få ersättning för inkomstförlust från dag 1. Det här gäller för olycksfall och för godkänd arbetssjukdom, men inte för olycksfall på väg till eller från jobbet (färdolycksfall).

Om din sjukskrivning beror på godkänd arbetssjukdom kan det finnas en begränsning i ersättningen om sjukdomen visade sig före 1 januari 2021. Då behöver du själv bevisa att arbetsgivaren eller anställd hos arbetsgivaren vållat arbetssjukdomen. Mer information finns i faktabladet Vållandeprövning.

Du kan få ersättning för olika kostnader på grund av din arbetsskada. Det kan till exempel vara ersättning för läkarbesök, läkemedel eller sjukgymnastik.

Spara kvitton och anmäl dina utlägg så utreder vi om du har rätt till ersättning.

En arbetsskada kan leda till ersättning för sveda och värk. Det innebär att du får ersättning för det fysiska och psykiska lidande du upplever när din skada läker.

Du kan få ersättning för sveda och värk om du drabbas av:

 • Olycksfall i arbetet

 • Olycksfall till eller från arbetet (färdolycksfall)

 • Arbetssjukdom

Om du drabbats av en arbetssjukdom, finns det vissa begränsningar i ersättning beroende på när sjukdomen visade sig. Du kan behöva visa vållande beroende på när du blev sjuk.

I vårt faktablad kan du läsa mer om hur vållande fungerar.

De flesta skador läker, men ibland kvarstår besvären. Då kan du få ersättning för så kallad medicinsk invaliditet. Medicinsk invaliditet innebär att du drabbas av en funktionsnedsättning. Det kan till exempel vara att du har svårt att böja ett knä, problem med lyft eller upplever viss smärta.

Ersättningen är beroende av graden av medicinsk invaliditet som anges i procent. Vid bedömningen tar vi hänsyn till den funktionsförmåga som du har förlorat och den du har kvar.

Du kan få ersättning om du har fått ärr eller annan utseendemässig förändring efter din skada. Hur stor ersättningen blir beror bland annat på hur stort ärret är och var på kroppen det finns.

Du kan få ersättning från oss om du förlorar en tand i samband med din arbetsskada. Tandvårdskostnader, som till exempel besök hos tandläkare, ersätts av Försäkringskassan.

Hur mycket ersättning kan du få vid arbetsskada?

Hur mycket ersättning vi lämnar beror på skadans omfattning. Här nedanför kan du se några olika exempel på skador och ersättning som är vanliga.

person som sågar till plankor utanför ett hus

Snickaren får en träregel i huvudet och svimmar av på arbetsplatsen. Snickaren skickas med ambulans in till sjukhuset där det senare konstateras att det är en hjärnskakning.

 • Sjukskriven i 14 dagar

 • Kostnader för läkarvård och ambulansfärd med 750 kr

Ersättning från försäkringen:

 • Inkomstförlust: 4 250 kr (skattepliktigt)

 • Kostnader: ersättning för läkarvård och för transport med ambulans med totalt 750 kr

Totalt: 5 000 kr

Montör i fabrik

Montören slinter med handen vid demontering av en koppling och slår handen rakt in i en vägg.

Arbetsskadan leder till:

 • Ingen sjukskrivning

 • Inga kostnader

Ersättning från försäkringen:

 • Ingen ersättning

Totalt: 0 kr

Lärare i undervisning med elev

Läraren ramlar med sin cykel på väg till arbetet och stukar fotleden.

 • Sjukskriven i 7 dagar

 • Kostnader för läkarvård, medicin och sjukresa med 900 kr

Ersättning från försäkringen:

 • Inkomstförlust: Vid färd till och från arbete ersätts inte inkomstförlust under sjukskrivningstid enligt våra försäkringsvillkor.

 • Kostnader: ersättning för läkarvård, medicin och sjukresa med 900 kr.

Totalt: 900 kr

En kock slinter och skär sig på ovansidan av vänster pekfinger och måste sy tre stygn. Kocken får ett ärr efter sårskadan.

 • Sjukskriven i en halv arbetsdag

 • Kostnader för läkarbesök 400 kr

Ersättning från försäkringen:

 • Inkomstförlust: 800 kr (skattepliktigt)

 • Kostnader: ersättning för läkarvårdskostnader med 400 kr.

 • Ärr: ersättning utseendemässig skadeföljd 2 000 kr

Totalt: 3 200 kr

sjuksköterskor-äter-frukt-och-dricker-kaffe

Undersköterskan snubblar och bryter fotleden i sjukhusets korridorer och foten opereras akut.

 • Sjukskriven i 3,5 månad

 • Hade kostnader för läkarvård, medicin, uppklippta byxor, förstörda glasögon med totalt 6 700 kr. 

Ersättning från försäkringen:

 • Inkomstförlust: 12 200 kr (skattepliktigt)

 • Kostnader: ersättning för läkarvårdskostnader, mediciner, kläder och förstörda glasögon med totalt 6 700 kr.

 • Sveda och värk: ersättning för tre och en halv månad med 9 800 kr

 • Kvarstående besvär: ersättning för 2 % medicinsk invaliditet med 35 000 kr.

 • Ärr: ersättning utseendemässig skadeföljd 6 500 kr

   

Totalt: 104 200 kr

Polis utanför polisbil med blåljus på.

Under ett ingripande blir en polis klämd mellan en bildörr och den omhändertagna som gör motstånd. Polisen får en meniskskada i knät.

 • Sjukskriven i 3 månader.

 • Kostnader för läkarvård, sjukgymnastik , akutresa och medicin med totalt 2 780 kr

Ersättning från försäkringen

 • Inkomstförlust: 17 100 kr (skattepliktig)

 • Kostnader: ersättning för läkarvård, sjukgymnastik , akutresa och medicin med totalt 2 780 kr

 • Sveda och värk: ersättning för 3 månader med 8 400 kr

 • Kvarstående besvär: ersättning för 2 % medicinsk invaliditet med 36 000 kr

Totalt: 64 280 kr