Ersättning vid arbetsskada

Om du drabbats av en arbetsskada kan du ha rätt till ersättning. Här berättar vi mer om hur det fungerar och ger exempel på hur mycket du kan få i ersättning på grund av din arbetsskada.

Vad kan du få ersättning för?

Om du har en godkänd arbetsskada, kan du få ersättning för bland annat inkomstförlust, olika kostnader, fysiskt och psykiskt lidande, bestående besvär och ärr.

På den här sidan kan du läsa mer om vad du kan få ersättning för och hur det fungerar.

Hur mycket ersättning kan du få vid arbetsskada?

Hur mycket ersättning du kan få beror på skadans omfattning. Här kan du se exempel.

Person med gipsad arm.

För­säkring vid arbetsskada

Har du skadat dig i samband med ditt jobb? Då kan du ha rätt till extra ersättning från din för­säkring i kollektiv­avtalet.